Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 05: Đức Chúa Trời trông như thế nào?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 05: Đức Chúa Trời trông như thế nào?

by daotaomondo.com
30 đọc

Bible Answers for Parents of Curious Kids
Tác giả: Ed Strauss

Nhiều người nghĩ Đức Chúa Trời giống một cụ ông với râu tóc bạc phơ. Họ tin rằng Chúa có tay, mắt, miệng, và thân thể có chân tay giống như con. Rồi họ vẽ Ngài mặc áo choàng, giống như những người cùng thời trong Kinh Thánh mặc. Vậy từ đâu mà họ có những ý tưởng này?

Họ lấy từ Kinh Thánh. Tiên tri Đa-ni-ên từng nói, “có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch, ngôi Ngài là những ngọn lửa” (Đa-ni-ên 7:9).

Nhưng hãy nhớ rằng: Đức Chúa Trời lớn hơn cả vũ trụ, và con không thể nhìn thấy Ngài, dù chỉ một lần. Kinh Thánh nói, “vì trời và các từng trời còn chẳng chứa Ngài được thay” (II Sử Ký 2:6). Đa-ni-ên thấy Chúa ngồi trên ngai thiên đàng, trong hình dạng giống như con người. Nhưng Chúa vẫn hiện diện khắp vũ trụ.

Điều này có nghĩa là gì? Tức là Chúa có hình dáng giống như con người, và cùng lúc, Chúa hiện hữu khắp mọi nơi ngoài thân thể đó. Con không thể làm được như Ngài. Con chỉ có một thân thể hiện diện ở một nơi. Nhưng Chúa có thể ở một nơi đặc biệt, như ngai của Ngài trên thiên đàng, mà vẫn hiện hữu ở khắp nơi. Đây là điều con người không làm được, nhưng Chúa lúc nào cũng làm vậy.

Chúng ta không biết Chúa làm cách nào, nhưng chúng ta biết lý do tại sao. Ngài làm vậy để gần gũi chúng ta. Ngài biết con không thể cùng lúc mà nhìn khắp nơi để xem Ngài. Và Ngài biết con dễ liên hệ với thân thể con người hơn. Vậy nên, Ngài ngồi trên ngai thiên đàng trong hình dáng con người.

Chúa mang hình dáng con người không có nghĩa Chúa có cùng kích cỡ với con. Chúa rất lớn. Môi-se từng cầu nguyện, “Con xin Chúa cho con xem sự vinh hiển của Ngài.” Chúa đáp, “Ngươi chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy được mặt ta mà còn sống.” Sau đó Chúa nói, “Có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bộng đá, lấy tay ta che ngươi, hầu cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta. Nhưng ngươi không thấy mặt ta được” (Xuất Ê-díp-tô ký 33). Chúa phải có một bàn tay rất lớn để che đi cả bầu trời chỗ Môi-se đứng.

*****

Con có nghĩ rằng Chúa giống như một cụ già râu tóc bạc phơ mặc áo choàng không? Tại sao?

Tại sao Chúa thường hiện ra với con người trong hình dáng con người?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like