Home Dưỡng Linh ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Mỗi một người khi đã trưởng thành đều có một nghề nghiệp tương xứng với năng lực của mình. Định hướng cho tương lai là mục đích của cuộc sống mà mỗi người đều khát khao muốn đạt được. Thế nhưng điểm dừng cho tương lai luôn là những gì mơ hồ không biết trước được, vì người xưa có câu: “Muôn sự tại nhân, thành sự tại Thiên”.

Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm chủ đề ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI mà con dân Chúa và rất nhiều người trên thế giới đang đặt niềm tin vào Đấng ấy để được vui hưởng phước hạnh bình an trong cuộc đời hiện tại và trong cõi đời đời mai sau, là nơi Thiên Đàng vinh hiển, là nơi mà Thiên Chúa dành cho những ai bằng lòng tin cậy Ngài.

Lời Chúa trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ 8:23-33 có ký thuật hai câu chuyện với tựa đề “Bị Bão Giữa Biển” và “Hai Người Bị Quỷ Ám Ở Ga-đa-ra” như sau:

  1. “Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: “Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!” Ngài phán rằng: “Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?” Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: “Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?”
  2. Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: “Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không?” Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đang ăn. Các quỉ xin Đức Chúa Giê-xu rằng: “Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó”. Ngài biểu các quỉ rằng: “Hãy đi đi!” Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn, trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra, và chuyện hai người bị quỉ ám nữa”.

Qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy được Đấng nắm giữ tương lai là ai?

Ngài chính là Đấng có quyền năng thật tuyệt vời. Thật vậy, chúng ta nên tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Chính Ngài là Đấng có thể thay đổi vận mệnh của con người. Vận mạng tương lai con người đã được Thiên Chúa quyết định thật là diệu kỳ. Thay vì số phận các môn đồ của Chúa Giê-xu bị chết giữa biển, sóng to gió lớn, nhưng Thiên Chúa đã biến dữ hóa lành; họ đã được Chúa mang đến bến bờ bình an. Hai người bị quỉ ám, thay vì vĩnh viễn mang bệnh điên khùng suốt cả cuộc đời do quỷ ám thì lại được chữa lành bệnh bởi năng quyền tuyệt vời của Chúa, cứu họ thoát khỏi đàn quỷ ám trên họ, để rồi có được đời sống tươi đẹp, biết nhận thức mọi điều, sống đời tận hưởng biết bao điều vui thú như bao nhiêu người khác. Nếu trong đời sống chúng ta thể hiện được tinh thần trông cậy hoàn toàn vào Đấng nắm giữ tương lai, thì phước hạnh từ Chúa chắc chắn sẽ tuôn tràn qua đời sống của chính chúng ta và gia đình. Biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta đang lo lắng, bồn chồn, bối rối cho tương lai của họ, vì họ không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu và đang ở trong tay ai. Nếu họ được nhìn thấy sự bình an, vui thỏa trong đời sống của những người con Chúa, thì chính điều đó sẽ thu hút họ tìm hiểu và đi đến quyết định phó dâng cuộc đời mình cho Đấng Nắm Giữ Tương Lai.

Một nhạc sĩ, kinh nghiệm về năng quyền và tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã viết lời cho bài thánh ca mang tên “Đấng Nắm Giữ Tương Lai” như thế này:

Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, Tôi chỉ sống, nếp sống mỗi ngày,Tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng, Chân trời tím đổi thay nào hay, Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên: Ta đang đi với con trong cuộc đời, Vì Ta biết trước con mọi điều.Tương lai tôi còn có bao lo buồn, Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, Và tôi biết Người đi trước tôi”.

Chim ưng có cặp mắt sắc bén và rất sáng. Nó có thể nhìn thấy mọi vật từ xa hằng nhiều cây số, chẳng hạn như nó có thể nhìn thấy con thỏ cách xa hằng 3 cây số. Điều đó có nghĩa là cặp mắt của chim ưng tinh hơn cặp mắt của chúng ta gấp 8 lần. Cặp mắt của chim ưng được tạo dựng khác hơn so với cặp mắt của con người chúng ta. Nó có thể thấy một vật ở gần và một vật ở xa trong cùng một lúc! Nếu chúng ta là những người có thị giác tốt thì đến tuổi 50 hoặc 60 là lúc chúng ta cũng phải cần đến cặp mắt kiếng mới có thể đọc hoặc viết được, bởi vì mắt của chúng ta lúc ấy không còn nhìn thấy rõ như khi còn trẻ. Riêng đối với những người bị cận thị, thì lúc nào họ cũng cần phải mang mắt kiếng mới có thể thấy được những vật ở xa. Cũng có những người có thị giác rất tốt, dầu đã lớn tuổi họ cũng không cần phải đeo mắt kiếng, tuy nhiên, không ai có được khả năng nhìn thấy những vật từ xa giống như chim ưng cả. Trên một phương diện khác cũng vậy, khả năng nhìn của chúng ta bị hạn hẹp và chúng ta không thể nào nhìn thấy trước được những việc sẽ xảy đến cho chúng ta trong tương lai, chúng ta chỉ có thể thấy những điều gì xảy đến trong đời sống hiện tại của chúng ta mà thôi. Và chúng ta cũng không biết trước những việc xảy ra trong tương lai đó sẽ ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của chúng ta, hoặc những người thân của chúng ta.

Thử hỏi nếu chúng ta đeo cặp mắt kiếng thật dầy và thật sáng, nhưng liệu nó có giúp cho chúng ta thấy được những gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai không? Thưa không! Và nếu chúng ta có được ống kính viễn vọng hiện đại nhất có khả năng nhìn thấy những vật từ xa nghìn dặm, liệu kính viễn vọng đó có thể giúp chúng ta thấy trước hoàn cảnh tương lai của mình và của những người trong gia đình chúng ta không? Xin thưa là không! Và giải pháp đi cầu đồng bóng có giúp chúng ta biết được hay thay đổi được tương lai của mình không? Tất cả đều không.

Lời Chúa có chép trong Kinh Thánh Giê-rê-mi 27:9 như sau: “…chớ nghe những thầy bói, kẻ bàn mộng, thầy thiên văn, thầy phù phép của các ngươi”, và trong Phục Truyền Luật lệ ký 29:29 cho biết thêm rằng: “Những sự bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va”.

Thật vậy, chỉ có một mình Chúa là Đấng biết rõ tương lai của chúng ta mà thôi. Chúa biết rõ tương lai của chúng ta vì Ngài là Đấng tạo dựng và là Đấng cai quản mọi vật trong vũ trụ này. Kinh Thánh Cô-lô-se 1:16-17 cho biết như sau: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài”.

Vì thế, Đức Chúa Trời biết tất cả mọi điều! Ngài hoàn toàn biết rõ từng cá nhân của chúng ta. Ngài biết quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Ngài biết việc gì xảy ra cho chúng ta mỗi ngày, và Ngài cũng biết việc gì sẽ xảy đến cho chúng ta trong 10 năm sắp tới và những năm suốt cả cuộc đời của chúng ta. Vì Ngài là Đấng đang nắm giữ tương lai của nhân loại, Ngài có chương trình và mục đích cho mỗi đời sống của con người sống trên hành tinh xanh này. Trong sách Giê-rê-mi 29:11 Chúa phán rằng: “Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”.

Chúng ta đừng cố gắng tiên đoán cho tương lai và sắp đặt việc quản lý đời sống của mình và của người khác. Chúng ta cũng đừng lo lắng và băn khoăn về những gì sẽ xảy đến cho đời sống của chúng ta vào ngày mai. Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:34 có ghi lời Chúa Giê-xu dạy rằng: “Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy”.

Có nhiều người đã quá lo lắng cho những việc mà có lẽ sẽ không bao giờ xảy đến với mình. Những lo lắng đó chẳng ích chi cho chúng ta, trái lại chỉ làm tổn hại cho sức khỏe và tinh thần của chúng ta mà thôi. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho biết khả năng hay sức mạnh của chúng ta cũng không đủ để giúp chúng ta bảo tồn sự sống mình. Đừng cố gắng tự quản lý mọi việc bằng sức riêng, nhưng thay vào đó hãy nương cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng là Đấng đang nắm giữ tương lai của nhân loại trong tay Ngài. Chúa là Cha Thiên Thượng của chúng ta, một người Cha hằng luôn yêu thương và muốn ban những điều tốt đẹp nhất cho các con cái Ngài.

Từ xưa đến nay, chúng ta thường nghe câu nói quen thuộc mỗi khi trong một gia đình nào đó gặp hữu sự có sanh ly tử biệt (có người đột nhiên qua đời do tai nạn xe cộ hay chết vì bệnh nan y khi tuổi đời còn quá trẻ), câu nói đó như sau: “Số trời, trời kêu ai nấy dạ” câu nói trên hàm ý xác nhận có một Đấng nắm giữ tương lai của nhân loại.

Lời Chúa đã hứa cùng với con cái Chúa và với những ai thật tâm tìm đến Ngài: “Và nầy ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28: 20); “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, hầu ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3).

Xin hãy đồng thanh cùng vua Đa-vít, tác giả của các bài thơ mang tên Thi Thiên, là người từng trải cuộc đời thỏa vui trong Chúa, vì ông biết chắc rằng những phước hạnh mà ông nhận được, đều bởi sự ban cho của Thiên Chúa mà thôi, kể cả ngay trên mạng sống của ông cũng vậy, như ông có tuyên bố trong Thi Thiên 31:15 rằng: “Kỳ mạng tôi ở trong tay Chúa”.

Thiên Chúa đã tạo thật nhiều cơ hội để loài người được đến gần và giao phó cả cuộc đời cho Ngài cai quản. Ước mong mỗi Cơ Đốc nhân ngay từ bây giờ nên ý thức rằng Chúa Giê-xu cũng là Đấng nắm giữ tương lai nhân loại, hãy biết giao phó cuộc đời mình cho Ngài cai quản & tận dụng thì giờ thờ phượng hầu việc Chúa suốt cuộc đời mình.

Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1.Cô-rinh-tô 15:58).

A men!

Bình Luận:

You may also like