Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 87: Mục đích của dấu lạ

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 87: Mục đích của dấu lạ

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 12:38-42
38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.39 Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. 40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm,cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41 Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn năn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na! 42 Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!

Lời ngỏ:

Con người thường tò mò và thích thú với những hiện tượng lạ lùng, siêu nhiên hay phi thường vì những điều đó vượt quá khả năng thông thường của con người hay những quy luật trong cõi thiên nhiên. Con người ai cũng biết có sự tồn tại của một thế giới thần linh, và những việc làm trong thế giới thần linh sẽ trở thành lạ lùng đối với con người, vì đây là những điều mà với kiến thức và sự hiểu biết của con người không thể lý giải nổi, nên người ta thường gọi đó là phép lạ. Kinh Thánh gọi là “dấu kỳ, phép lạ” vì đó là công việc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ma quỷ cũng có thể làm được những việc lạ thường ấy nhưng động cơ của nó thì hoàn toàn trái ngược với  mục đích của Đức Chúa Trời. Có nhiều người tin Chúa đã thắc mắc “Đức Chúa Trời là chân thật thì tại sao Ngài không làm những dấu lạ để con người có thể nhìn thấy sự hiện diện của Ngài cách rõ ràng, hầu cho mọi người có thể tin rằng có Đức Chúa Trời?” Ắt hẵn Đức Chúa Trời có thể làm những dấu kỳ, phép lạ lớn lao, kịch tính, để buộc người ta tin vào Ngài, nhưng Đức Chúa Trời không tạo chúng ta ra như một cái máy, và khiến  cho người nào cũng giống như người nấy, nhưng Ngài luôn duy trì sự tự do trong ý chí của chúng ta như ban đầu mà Chúa đã tạo dựng nên cho chúng ta có. Vì thế nên Chúa cho chúng ta sự tự do để chọn lựa tin vào Ngài hay không. Vì thực chất, đức tin không phụ thuộc vào dấu kỳ phép lạ, dầu người ta có chứng kiến nhiều phép lạ nhưng tấm lòng của người đó vẫn cứng cỏi, vẫn kiêu ngạo, không tin, không chấp nhận thì cũng không thể thay đổi được gì. 

    Đây cũng là tình trạng của những con người đương thời của Chúa Giê-xu, trong khi họ trực tiếp thấy Chúa Giê-xu, nghe Ngài giảng về Tin Lành, thấy nhiều phép lạ Ngài đã làm nhưng họ cũng đòi Chúa làm phép lạ cho xem như đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe. Chúng ta cùng xem Chúa Giê-xu đã trả lời thế nào về yêu cầu của những người này.

1. Hãy xem dấu lạ của Giô-na
    Trước mặt Chúa những người này tỏ vẻ rất kính cẩn, “Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ.” Họ gọi Ngài là “Thầy” vì cớ trước mặt đám dân đông nên họ tỏ vẻ như thế, nhưng Chúa Giê-xu đã khiển trách cách thẳng thừng với thách thức này “Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy” Ngài gọi họ là “dòng dõi hung ác và gian dâm.” Từ “gian ác” có nghĩa là tâm địa độc ác, không thật. Còn từ “gian dâm” ở đây không nên hiểu theo nghĩa đen, nhưng có nghĩa là sự bội ước thuộc linh, bội đạo với Đức Chúa Trời. Những người này thuộc vào dòng dõi bất trung với Đức Chúa Trời, trước mặt Chúa thì họ ra vẻ kỉnh kiềng và trước mặt mọi người thì ra vẻ đạo mạo thuộc linh nhưng Chúa biết trong lòng của họ thật không phải như thế.
    Những người này yêu cầu, thách thức Chúa Giê-xu làm ra một phép lạ để minh chứng Ngài chính là Đấng Mê-si. Người Do Thái vốn hay đòi phép lạ, dấu kỳ nơi những người tự nhận mình là sứ giả của Đức Chúa Trời. Rõ ràng là họ thực sự không tin và không chịu khuất phục trước Chúa Chúa Giê-xu khi họ đã nhìn thấy những việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Họ đã thấy, đã chứng kiến Chúa Giê-xu có quyền trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên ma quỷ  và cả trên sự chết nữa khi kêu người chết sống lại. Ngài đã làm cho dân chúng kinh ngạc và nhiều người đã tin Ngài là Đấng Cứu Thế. Khi những người này đòi dấu lạ để thách thức Chúa là họ đã phạm tội trọng, đó là sự vô tín, bất tín trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nên, Chúa Giê-xu không ban dấu lạ cho hạng người chuyên phê phán, chỉ trích, thách thức năng quyền của Ngài. Vì điều nầy ngược lại với đặc tính và chương trình của Chúa. Trước đó, Chúa Giê-xu đã từ chối không nhảy xuống từ nóc đền thờ cho Sa-tan thấy (Mathiơ 4: 6-7) hay là không làm phép lạ cho Hê-rốt xem (Luca 23.8) và tại đây Ngài cũng không làm phép lạ cho các thầy thông giáo cùng người Pha-ri-si “hung ác gian dâm này.”
    Chúa còn nói thêm rằng “nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na” (câu 39).  Giô-na là người Do Thái, vị tiên tri thời Cựu ước. Đức Chúa Trời bảo ông đến thành Ni-ni-ve thuộc dân ngoại để rao giảng về sự hình phạt của Chúa bởi tội lỗi của dân này. Thay vì thế, ông đã vào một chiếc tàu để trốn sang thành Ta-rê-si xa xôi vì không muốn làm theo mạng lệnh của Chúa. Theo chủ nghĩa dân tộc, Ni-ni-ve như kẻ thù của dân Do Thái, nên ông không muốn dân thành Ni-ni-ve ăn năn. Vì ông biết chắc rằng nếu ông đi đến đó rao báo hình phạt của Đức Chúa Trời, họ ăn năn thì Chúa vốn là Đấng nhân từ, giàu lòng thương xót sẽ thay đổi không hình phạt dân này nữa. Đức Chúa Trời biết được những suy nghĩ của tiên tri Giô-na nên Ngài đã dùng một cơn bão lớn đến và Giô-na đã bị ném xuống biển để cứu cả tàu. Đức Chúa Trời chuẩn bị một con cá lớn nuốt lấy và ông đã ở trong bụng cá trong ba ngày ba đêm cho tới khi ông bị con cá mửa ra trên bờ biển gần thành Ni-ni-ve, rồi từ đó ông ra đi rao giảng Tin Lành cho dân thành này. Kết quả y như điều mà tiên tri Giô-na đã suy nghĩ, từ vua đến dân đều hạ mình ăn năn sau một ngày Giô-na rao giảng. Người Do Thái nào cũng biết câu chuyện diệu kỳ này. Và Chúa Giê-xu muốn dùng câu chuyện của Giô-na làm hình bóng về dấu lạ mà những người Pha-ri-si này đang muốn thấy. Chúa Giê-xu nói “Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. (Câu 40) “Ba ngày ba đêm trong bụng cá” của Giô-na là hình ảnh của Chúa Giê-xu sẽ phải ở “ba ngày ba đêm trong mồ mả”,  rồi khi tiên tri Giô-na được con cá mửa ra bởi quyền phép của Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-xu cũng sẽ sống lại từ trong kẻ chết. Cuối câu 41 Chúa lại phán “mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn Giô-na!” Chúa Giê-xu muốn nói Giô-na là dấu lạ của Đức Chúa Trời đối với dân thành Ni-ni-ve, và tại đây Chúa muốn nhấn mạnh về Đấng đáng tôn trọng hơn Giô-na, vì Ngài mới  đích thực là “dấu lạ của sự sống lại” từ kẻ chết không những cho dân Do Thái mà cho cả nhân loại.

2. Dấu lạ về vua Sa-lô-môn
    “Đến ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi nầy mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Sa-lô-môn; mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!” (câu 42) Nữ hoàng Nam phương còn được biết là là nữ Hoàng Sê-ba, một nữ hoàng giàu có của một xứ xa vùng A-ra-bi-a, cách xứ Do Thái khoảng 1.200 dặm về phía Nam. Đối với dân trong khu vực, 1200 dặm dường như là “từ nơi đầu cùng đất”. Nữ hoàng nam phương thuộc vùng đất Ả rập ngoại bang, vốn trước là kẻ thù của dân Do Thái, bà là một phụ nữ có lòng tìm kiếm ân điển nơi Đức Chúa Trời. Bà đã trải qua chuyến hành trình dài, băng  qua sa mạc nóng bức, gian nan thế để tìm đến vua Sa-lô-môn hầu có thể  “nghe lời khôn ngoan của vua”. Hơn nữa, nữ hoàng còn đem theo nhiều của báu từ vương quốc của bà để dâng lên cho  Sa-lô-môn như một lễ vật cống thuế.  Một lần nữa, Chúa Giê-xu phán: “mà đây nầy, có một người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn!” Nếu nữ hoàng nam phương phải trả giá như thế để có thể gặp một con người như Sa-lô-môn thì các lãnh đạo Do thái nầy là ai mà khướt từ không tin Con Đức Chúa Trời là Đấng đang đứng trước mặt họ.
    Điều Chúa Giê-xu muốn dạy ở đây là những dân tộc ngoại bang có thể nhìn biết Đức Chúa Trời qua Giô-na và Sa-lô-môn, thế mà tại sao con dân Chúa lại không nhìn biết Ngài? Chúa tôn trọng hơn Giô-na và Sa-lô-môn chẳng những trong ý nghĩa Chúa là Đức Chúa Trời nhưng cũng hàm ý rằng những lời tiên tri, những câu chuyện trong Cựu Ước được hình thành nơi chính Chúa. Dân thành Ni-ni-ve đã nghe lời giảng của Giô-na mà ăn năn, nữ hoàng nam phương đã từ xa đi tìm kiếm để được nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn trong khi Chúa có mặt ngay tại đó mà con dân Chúa lại khước từ Ngài. Thái độ đó chắc chắn sẽ phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Trong ngày đó, dân thanh Ni-ni-ve và cả nữ hoàng nam phương sẽ “chổi dậy mà lên án” dòng dõi những người vô tín này.

Bài học áp dụng:
Đây là một chân lý quan trọng cho những ai đòi dấu lạ. Chúa Giê-xu đã dẫn chứng: Giô-na là dấu lạ của Đức Chúa Trời cho dân Ni-ni-ve và Sa-lô-môn là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho hoàng hậu Sê-ba. Trong Chúa Giê-xu chúng ta được đối diện với Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu chinh là dấu lạ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đây là sự cảnh cáo những ai tìm kiếm dấu lạ thì mới tin Chúa, đó là bằng chứng của sự vô tín. Dấu lạ thì mắt trần thấy được. Thái độ thấy rồi mới tin không phải là đức tin thật. Mục đích Đức Chúa Trời làm phép lạ không phải để  khiến cho người ta ăn năn, trở lại tin Chúa và thờ phượng Ngài nhưng để giúp cho những người tin Chúa xác quyết niềm tin của mình với tấm lòng khiêm hạ tìm kiếm Chúa hết lòng. Còn những người có lòng kiêu ngạo, cứng cỏi, mắt thuộc linh mù lòa thì dù có cả chùm dấu lạ họ cũng vẫn vô tín mà thôi. 
Tại đây, có một câu hỏi dành cho bạn: “Bạn cần dấu lạ từ Chúa hay bạn cần Đấng làm ra dấu lạ?” Nếu bạn chỉ thích thú với dấu lạ thì bạn chưa thực sự khám phá ra sự mầu nhiệm vô cùng của Đấng đã làm ra những dấu lạ ấy. 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự ngu muội của chúng con. Chúng con theo Chúa nhưng chỉ đòi hỏi và chăm xem những việc lạ lùng đến từ Chúa mà chúng con quên mất chính Ngài. Xin cho chúng con có sự tìm kiếm Chúa, có được những trải nghiệm diệu kỳ với Ngài. Xin dạy dỗ và uốn nắn ý chí của chúng con để chúng con trở thành những người làm theo ý muốn tốt lành của Chúa. Thật chỉ có Ngài là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của chúng con. Chúng con xin tôn thờ Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like