Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Bảy

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Bảy

by Hong An
30 đọc

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị Thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công việc của ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.” – Khải-huyền 3:1-2

Thần Linh của Đức Chúa Trời ban sự sống, nhưng Hội Thánh tại Sạt-đe thì đã chết. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 6:63 “Ấy là Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.” Quả, đúng vậy, Hội Thánh này trông có vẻ đã rất tốt. Những lời tán dương có cánh so với thời hiện đại ngày nay nghe sẽ giống thế này: “Ồ, hãy nhìn Hội Thánh này mà xem! Thật tuyệt vời làm sao cái cách mà họ được tổ chức. Hãy nhìn xem tất cả mọi hoạt động mà họ lên kế hoạch. Nhìn xem họ thật trưởng thành và chuẩn bị tốt nhường nào, với rất nhiều những ghi chú được viết ra, nhiều người tham dự các buổi gặp mặt, các buổi nhóm tâm vấn của Hội Thánh; những người trợ tế, các nhóm là việc và ban ngành quản lý cùng tất cả những cuộc thảo luận tuyệt vời về trách nhiệm của Hội Thánh… Họ là một gương mẫu thật sự!” Tuy nhiên, Đấng Christ phán với Hội Thánh tại Sạt-đe rằng: “Ngươi có tiếng là sống, nhưng Ta nhìn thấu suốt tất cả những điều này. Vẻ bề ngoài trông thật tuyệt vời hào nhoáng, nhưng chẳng có gì ở bên trong cả – một Hội Thánh chết.” Một cách diễn đại của người Hà Lan nói rằng: “Like priest, like people” (tạm dịch: Thầy nào, Tớ đấy). Có nghĩa là: cách thức lãnh đạo thuộc linh của người lãnh đạo Hội Thánh bày tỏ chính họ, và cùng một cách đó sẽ bày tỏ chính tín hữu của Hội Thánh đó. Một tấm gương sai trật sẽ dẫn đến những sự sai trật nối theo.

Đây là lý do vì sao Chúa Giê-xu chỉ ra rằng: “Ta có bảy ngôi sao. Chúng ở trong tay Ta. Chỉ ở trong bàn tay Ta mới có sự sống. Chỉ khi ở trong sự kết nối với Ta mới có sự sống thật. Và chỉ khi đó, một Hội Thánh được kết nối không tách rời khỏi ta mới có quyền năng, lời làm chứng sống động trong sự giảng dạy của họ. Chỉ khi Đức Thánh Linh trong sự đầy trọn của Ngài sẽ làm sống lại những “xương khô” và Hội Thánh khi đó sẽ thật sự được sống lại.”

Đối với Mục sư và những tín đồ của Hội Thánh, Ngài phán: “Hãy trở lại cùng Ta!” “Hãy trở lại với Đức Chúa Trời!” Hãy để cho ánh sáng tỏ bày chiếu rọi trong đời sống cá nhân của anh chị em và đời sống của Hội Thánh anh chị em. Cả những người lãnh đạo và tín hữu: Hãy hạ mình quỳ gối và xưng nhận những điều sai quấy. Chỉ khi đó mới có niềm hy vọng mà thôi. Đấng Christ ban cho chúng ta sự đầy trọn Thánh Linh. Ngài đã ban Thần Linh của Ngài đi trước. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 16:7 rằng “Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.” Điều này cũng mô tả sự hiệp một của Ngài với Cha Ngài rằng: “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta…” (Giăng 15:26-27). Sách Công-vu 2:32-33 cũng chép “Đứ Chúa Giê-xu nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe.” Chỉ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà các ngôi sao, các Mục sư, thầy giảng, người chăn bầy và Hội Thánh được ban sự sáng mà thôi.

Giăng đã viết trong phần mở đầu của Sách Khải Huyền như vầy: “Giăng gởi cho bảy Hội Thánh ở sứ A-si: Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đấng hiện có, đã có, và còn đến cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng là chứng thành tín, sinh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian… Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức… Sự màu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu Ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội Thánh vậy.” (Khải-huyền 1:4-5, 16 và 20).

Đấng Christ nhấn mạnh đến Hội Thánh tại Sạt-đe. Sự huy hoàng của thành phố này nằm trong quá khứ. Từ là một thủ đô của Vương Quốc Lydia, nơi Croesus đã từng làm vua, người, theo như Herodotus, đã trị vì 14 năm: từ năm 560 trước Công Nguyên cho đến khi ông bị đánh bại bởi vua Cyrus Đại đế của nước A-sy-ri vào năm 546 trước Công Nguyên. Sự thịnh vượng mang tính huyền thoại của Croesus đã được người ta ví von với câu nói “giàu như Croesus” và theo như Herodotus, Croesus là vị vua đầu tiên đúc tiền vàng và bạc. Đất nước Lydia đã bị đánh bại bởi A-sy-ri và sau đó bởi Hy-lạp dưới thời trị vì của Alexander Đại đế. Sau đó được truyền lại cho tướng Seleucus và hậu tự của ông là Seleucids sau khi Alexander Đại đế băng hà. Cuối cùng nó đã bị chinh phục bởi người La-mã.

Vinh quang của thành phố này đã bị hoen ố. Thực tế vẫn còn nền thương mại và công nghiệp tại đây vì nó nằm ở ngã tư – đặc biệt là ngành nhuộm vải và lông thú. Vẫn còn sự thịnh vượng ở đó. Vị thần tối cao của thành phố này là Cybele, nữ thần của một trong những tôn giáo bí ẩn nổi tiếng nhất Châu Á. Cư dân của Sạt-đe được biết đến rộng rãi bởi chính lối sống xa hoa, buông thả của họ. Không có một dấu hiệu nào về sự thù hằn đối với người Do Thái ở đây, cũng không có sự bắt bớ công khai, cũng không phải vấn đề học thuyết dị giáo nào cả, chỉ là sự hờ hững sâu sắc và sự chết trong tâm linh. So sánh trong Ê-xê-chi-ên 18:21-32, và đoạn 37:1-14. Đời sống thuộc linh của họ có lẽ đã bị vấy bẩn bởi sự thịnh vượng. Có phải những vấn đề thuộc linh của Sạt-đe không thu hút sự chú ý của chúng ta đối với Hội Thánh trong thế giới phương Tây giàu có không? Chủ nghĩa duy vật và sự giàu có thường dập tắt ngọn lửa của Thánh Linh.

Sẽ chỉ có sự bắt bớ ở nơi có đời sống thuộc linh thật. Sa-tan không màng đến những kẻ đã thuộc về nó rồi đâu. Nhưng trái lại, nó sẽ tuột mất con mồi nếu họ quay trở lại hoặc đến với Đấng Christ, và nó sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của nó để ngăn chặn điều này xảy ra, hoặc lôi kéo những người đó quay trở lại với sự tối tăm càng sớm càng tốt.

Câu “you have a name” (bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh) có nghĩa là “ngươi có tiếng tăm”, hay nói cách khác là nhiều người biết đến, có thể ám chỉ rằng Hội Thánh này đã có rất nhiều điều gây dựng được “tên” (thương hiệu) và “tiếng tăm” của mình. Nếu nói “Cơ Đốc nhân mác” có nghĩa rằng đó chỉ là một tôn giáo bề ngoài, với một chuỗi hành vi đạo đức và các luật lệ bề ngoài mà thôi. Chiểu theo ý nghĩa này, thì Châu Âu có thể được gọi là lục địa “Cơ Đốc giáo”. Tên gọi “Christendom” (tên gọi chung đề cập đến các Quốc gia Cơ Đốc giáo) có lẽ được rút ra từ định nghĩa này: “…ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.” Hội Thánh Sạt-đe chẳng hơn gì một ‘Christendom’ (từ ‘dom’ trong tiếng Hà Lan có nghĩa là: ngớ ngẩn, nhàm chán, ngốc nghếc và ngu dại, hay không thật sự khôn ngoan) thay vì có một đức tin Cơ Đốc sôi nổi, khôn ngoan sống động.

Văn hóa Cơ Đốc chưa chắc đã là sự biểu lộ của nền Cơ Đốc giáo thật. Mặc dù trong các Hội Thánh Cơ đốc chỉ trên danh nghĩa và các quốc gia, có thể có và sẽ có những “ánh sáng thật” của những tín hữu thực hiện niềm tin Cơ Đốc chân thật.

“Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.” – Khải-huyền 3:2.

“Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.” Sa-lô-môn nói rằng một danh tiếng tốt quý hơn mùi thơm của dầu quý trong Truyền-đạo 7:1 “Danh tiếng hơn dầu quý giá, và ngày chết hơn ngày sanh.” Bạn sẽ thà cố gắng hơn để từ chối và từ bỏ lợi ích tài chính hơn là đánh mất danh tiếng của mình. Ví dụ như Thụy Sĩ đã lật ngược bí mật hệ thống ngân hàng của chính họ để tiết lộ số vàng bị đánh cắp trong Thế Chiến thứ II của Đức Quốc Xã từ người Do Thái và từ các quốc gia khác thay vì mất đi danh tiếng tốt chỉ vì lợi ích tạm thời. Phải mất nhiều thời gian hơn để lấy lại được danh tiếng tốt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có một danh tiếng tốt nhưng lại không có gì vững chắc đằng sau, thì đó chỉ là vẻ bề ngoài, một mặt tiền, như thể một thứ dùng để trang trí cửa sổ dễ dàng nhìn thấy được.

Khi Đức Chúa Giê-xu phán, “Ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời Ta”, có nghĩa là không quan trọng người khác nói gì về “ngươi”. Chính “Ta không thấy…” là điều quan trọng hơn cả mà Đức Chúa Trời suy nghĩ và nói về chính bạn và những việc làm của bạn. Vì Ngài là Đấng duy nhất sẽ phán: Ta sẽ đoán xét ngươi – tùy vào công việc của từng cá nhân và của từng Hội Thánh. Và khi Ngài bắt đầu bày tỏ các công việc chân thật, thì mọi điều (kín giấu hoặc đã lộ ra) đều sẽ được tỏ bày ra một cách trọn vẹn, đầy đủ, và khác xa với những gì mà con người đã nhìn nơi bề ngoài với tất cả những vẻ bọc hào nhoáng!

CÓ NĂM MẠNG LỆNH RÕ RÀNG KÈM THEO:

1. Hãy tỉnh thức.

2. Làm cho vững sự còn lại.

3. Hãy nhớ.

4. Hãy giữ vững.

5. Hãy ăn năn!

Điều đầu tiên: HÃY TỈNH THỨC!… giống như một sự đánh thức của người canh giữ, như trong Ê-phê-sô 5:14 chép: “Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” Các ngôi sao, những người huấn luyện của Hội Thánh nên công bố sự đánh thức trong vai trò người canh giữ một cách đặc biệt. Chúa đã khiến chúng ta trở nên những người canh giữ cho tuyển dân (những người được lựa chọn của Chúa), như Ê-xê-chi-ên 3:17-19 chép “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng Ta, và thay Ta răn bảo chúng nó. Khi Ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! – nếu ngươi không răn bro nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng Ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình…” Và Ê-xê-chi-ên 33:7-9 cũng nói điều tương tự.

Điều thứ hai: LÀM CHO VỮNG SỰ CÒN LẠI! …chỉ về điều Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 12:20 “Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.”

Điều thứ ba: HÃY NHỚ!… 1 Sa-mu-ên 7:12 “Bấy giờ, Sa-mu-ên lấy một hòn đá, dựng lên giữa khoảng Mích-ba và Sen, đặt tên là Ê-bên-Ê-xe. Vì người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ.”

Điều thứ tư là: HÃY GIỮ VỮNG!… Chúa Giê-xu phán trong Khải-huyền 3:11 “Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.”

Điều thứ năm là: HÃY ĂN NĂN!… Giăng Báp-tít rao ra rằng: “Hãy ăn năn!” “Hãy xứng đáng với sự ăn năn…” (Lu-ca 3:8)

Không chỉ có các lãnh đạo hoặc người chăn bầy cần phải có trách nhiệm này, mà mỗi tín đồ đều cần phải thực hiện. Đấng Christ đã bày tỏ những điều sẽ kíp phải xảy đến, một cách mau chóng, cho các đầy tớ của Ngài, cho Hội Thánh – cho chúng ta, cho bạn và cho tôi. Khải-huyền 1:1 và 3 chép “Sự mặt thị của Đức Chúa Giê-xu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài… Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” Ngài kêu gọi tất cả chúng ta để rao ra cho những tội nhân về sự ăn năn: Hãy ăn năn! Ngài kêu gọi bạn và tôi. “Tội nhân” ở đây bao gồm cả các tín hữu của Hội Thánh đang ngủ chết, Hội Thánh giả hình – một hình thức tôn giáo với những lễ kỉ niệm hoành tráng bề ngoài, nhưng bên trong hoàn toàn chết. Hãy tỉnh thức! Hãy thức dậy! Hãy phấn hưng! Hãy cháy lên! Hòa quyện vào với các truyền thống tôn giáo thôi không đủ đâu. Kể cả đã được báp-têm và được xác chứng mới đây hoặc lâu rồi cũng vậy. Không đủ! Kể cả tham dự vào đêm truyền giảng Giáng sinh hết lần này đến lần khác cũng không đủ. Vì cảm giác vui mừng, ấm áp hay lưu luyến của các sự kiện như thế không đủ để khiến bạn trở thành một Cơ Đốc nhân chân thật!

“BẠN CÓ CHẮC CHẮN RẰNG THUỘC LINH CỦA BẠN ĐANG THỰC SỰ SỐNG ĐỘNG? BẠN ĐÃ THỰC SỰ ĐƯỢC SINH LẠI BỞI THÁNH LINH ĐẤNG ĐANG SỐNG TRONG BẠN CHƯA? BẠN CÓ THỰC SỰ THUỘC VỀ CHÚA GIÊ-XU?”

Bạn có chắc rằng mình đang sống động về phần thuộc linh của mình? Bạn đã thực sự được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, Đấng đang sống trong bạn hay chưa? Bạn có thực sự thuộc về Chúa Giê-xu? Bạn đã quay lưng khỏi đời sống cũ để đến với một đời sống mới trong Chúa Giê-xu chưa? Được sinh lại và thật sự biến đổi tức là được làm mới lại mỗi ngày. Chúa không muốn bạn và tôi chết mất (đời đời). Ngài muốn chúng ta được sống!

Quay trở lại với Hội Thánh Sạt-đe, không một công việc nào của họ được nhìn thấy là trọn vẹn cả. Họ đã làm tất cả mọi việc, nhưng sự hiện diện của Thánh Linh đã bị thiếu vắng và vì vậy công việc của họ đều vô nghĩa, trống rỗng và chết, dù họ đã có những học thuyết xuất sắc cùng suy nghĩ thấu đáo và đầy ý nghĩa nghe có vẻ thần học trong lý thuyết “Hoạt Động Tôn Giáo Cơ Đốc” cùng các “Tuyên Ngôn về Đức tin” của mình. Tất cả những điều đó ở trong đầu họ, trong tâm trí họ nhưng lại không ở trong lòng họ. Đức tin thật là hành động của tâm trí, tấm lòng và các việc lành (bởi đức tin thật sản sinh).

Sạt-đe đã từng là một thành lũy kiên cố. Tường phòng ngự, thành quách đều không thể phá vỡ. Thế nhưng nó vẫn bị đánh chiếm hai lần, bị khuất phục, vì lính canh đã không cảnh giác. Họ thực tế đã ngủ quên. Họ khoe ra sự bất khả chiến bại của mình, thế nhưng, khi ngủ mê, họ trở thành một con mồi dễ bị nuốt.

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christian for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/56362/sach-khai-huyen-hay-viet-lan-thu-sau-phan-cuoi.html

Bình Luận:

You may also like