Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Chúa Của Sự Sống

Ngày 17 – Chúa Của Sự Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 17:8-24

Góa Phụ Sa-rép-ta

8 Bấy giờ, có lời của CHÚA đến với Ê-li rằng: 9 “Hãy chổi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thuộc xứ Si-đôn, và hãy ở tại đó. Vì Ta đã truyền cho một góa phụ kia nuôi ngươi.” 10 Vậy, ông đứng dậy, đi đến Sa-rép-ta. Khi ông đến cổng thành thì thấy một góa phụ đang lượm củi ở đó. Ông gọi bà lại và bảo: “Xin bà hãy lấy bình đem cho tôi một ít nước, để tôi uống.” 11 Bà ấy vừa đi lấy nước, thì ông gọi giật bà lại và bảo: “Xin bà cũng hãy đem cho tôi một miếng bánh trong tay nữa.”

12 Nhưng bà đáp: “Có CHÚA là Đức Chúa Trời hằng sống của ông làm chứng, tôi không có bánh. Tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Tôi ra đây kiếm mấy khúc củi nầy, để về nhà, nấu cho tôi và con trai tôi ăn một bữa cuối cùng rồi chết.” 13 Ê-li nói với bà: “Bà đừng sợ. Hãy đi làm như lời bà nói. Nhưng trước hết, hãy làm một cái bánh nhỏ, đem đến cho tôi, rồi sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà. 14 Vì có lời của CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột trong hũ sẽ không vơi, dầu trong vò sẽ không cạn, cho đến ngày CHÚA ban mưa xuống đất.”

15 Bà đi và làm như lời tiên tri Ê-li đã nói. Vậy bà, tiên tri Ê-li, và gia đình bà có đủ ăn trong nhiều ngày. 16 Bột không vơi trong hũ, dầu cũng không cạn trong vò, đúng y như lời của CHÚA đã cậy tiên tri Ê-li phán dạy.


Tiên Tri Ê-li Cầu Xin Cho Con Trai Góa Phụ Sống Lại
17 Sau đó ít lâu, đứa con trai của góa phụ chủ nhà đau nặng. Cơn bịnh của đứa trẻ trầm trọng đến độ nó tắt thở. 18 Bà đến nói với Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời. Ông đến để hại tôi chăng? Ông đến để nhắc lại tội lỗi tôi, khiến cho con tôi phải chết chăng?
19 Nhưng ông đáp với bà: “Hãy trao đứa con trai bà cho tôi.” Ông bồng lấy đứa trẻ từ lòng mẹ nó, đem nó lên phòng trên lầu, là nơi ông ở, rồi đặt đứa trẻ trên giường của ông. 20 Đoạn ông kêu cầu với CHÚA: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của con. Tại sao Ngài lại giáng họa trên người góa phụ nầy, là người đã cho con tá túc, mà nỡ để cho con nàng chết đi?” 21 Rồi ông nằm sấp trên mình đứa trẻ ba lần, và kêu cầu với CHÚA: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của con. Xin Ngài hãy cho linh hồn đứa trẻ trở lại trong thân xác nó.”

22 CHÚA lắng nghe lời kêu cầu của Ê-li, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong thân xác nó và nó sống lại. 23 Ê-li bồng đứa trẻ, từ phòng trên lầu đi xuống nhà dưới, trao lại cho mẹ nó, và nói, “Bà hãy xem, con bà đang sống đây.” 24 Bà nói với Ê-li: “Bây giờ tôi nhận biết ông là người của Đức Chúa Trời, và những lời của CHÚA từ miệng ông nói ra là chân thật.”

Suy gẫm:

1. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 14, 16

Ngài cứu người đàn bà góa tại Sa-rép-ta của Si-đôn, là người chẳng còn chút lương thực ngoài ra bữa ăn duy nhất cho chính mình và con trai. A-háp cưới Giê-sa-bên con gái của vua Si-đôn làm vợ và bắt đầu hầu việc Ba-anh. A-háp muốn hưởng thụ cuộc sống và sự giàu sang qua việc phụng sự Ba-anh. Tuy nhiên cơn hạn hán tấn công Si-đôn – là nước hầu việc Ba-anh, khiến dân chúng Si-đôn rơi vào cảnh khổ nạn. Ba-anh, thần của Si-đôn không thể làm được việc gì. Nhưng Đức Chúa Trời chân thật đã cứu một góa phụ Si-đôn tại Sa-rép-ta.

Câu 22, 23

Ngài nhận lời cầu nguyện của Ê-li và hồi phục sự sống cho đứa nhỏ. Đức Chúa Trời lắng nghe mọi lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài. Sự kiện này cho thấy Ê-li thật là người của Đức Chúa Trời và rằng Chúa là Đấng ban sự sống. Đức Chúa Trời mang hạnh phúc đến cho những ai đang bị nỗi sầu thảm của sự chết kìm giữ. Duy nhất Đức Chúa Trời có thể ban niềm hạnh phúc của sự sống cho những tội nhân.

2. Đức Chúa Trời dạy tôi bài học gì?

Câu 15

Ngay giữa cơn tàn phá hoàn toàn, sự sống của góa phụ vùng Sa-rép-ta được chu cấp dư dật bất kể nạn đói kinh khủng bởi cớ bà đã làm theo đúng như Ê-li chỉ dạy. Điều này là có thể vì cớ bà có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Người công bình chỉ sống bởi đức tin mà thôi.

Câu 24

Lời xưng nhận của góa phụ là một lời chứng rằng thể nào Đức Chúa Trời là Đấng Thánh chân thật, không thể đem so sánh với các thần giả dối là Ba-anh và A-sê-ra. Dù người góa phụ biết lẽ thật này nhưng Y-sơ-ra-ên, dân sự của Đức Chúa Trời lại mù lòa đối với lẽ thật và bị hủy diệt trong sự sùng bái thần tượng.

Cầu nguyện

Xin giúp con nhận biết Đức Chúa Trời và đặt lòng tin cậy nơi Ngài.


Bình Luận:

You may also like