Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Đức Chúa Trời Là Chúa Chân Thật

Ngày 16 – Đức Chúa Trời Là Chúa Chân Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 17:1-7

Tiên tri Ê-li Báo Trước Về Cơn Hạn Hán

1 Khi ấy tiên tri Ê-li, người Thi-sê-be, ngụ tại Thi-sê-be, trong vùng Ga-la-át, đến nói với A-háp: “Tôi đứng trước mặt CHÚA là Đức Chúa Trời hằng sống của Y-sơ-ra-ên mà tuyên bố rằng: trong những năm tới sẽ không có sương hoặc mưa rơi xuống đất, nếu tôi không tuyên bố trở lại.”

2 Có lời của CHÚA đến với ông: 3 “Hãy rời khỏi đây, đi về hướng đông, và ẩn mình trong khe Kê-rít, ở phía đông sông Giô-đanh. 4 Ngươi sẽ uống nước trong khe, và Ta đã truyền cho quạ nuôi ngươi tại đó.”

5 Vậy Ê-li đi và làm theo như lời Chúa đã phán dạy. Ông đến sống tại khe Kê-rít, về phía đông sông Giô-đanh. 6 Buổi sáng, các chim quạ mang bánh và thịt đến cho ông; chiều đến, chúng cũng mang bánh và thịt đến. Ông uống nước trong khe. 7 Nhưng sau một thời gian, nước trong khe khô cạn, bởi vì trong xứ không có mưa.

Suy gẫm:

Câu 1

Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ không cho mưa xuống trong nhiều năm. Hãy đọc Phục truyền 11:13-17. Bạn có tin rằng mình đang sống mỗi ngày bởi ân sủng của Đức Chúa Trời không? Chúng ta đã nghe điều này trước đây nhưng nhiều khi quên mất và bất tuân để rồi bị sửa phạt. Sự khôn ngoan thật là khi chúng ta nhanh chóng ăn năn mọi tội lỗi và vâng phục.

Câu 1, 7

Thông qua Ê-li, Ngài công bố rằng sẽ không ban mưa xuống. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời kiểm soát những cơn mmwa. Ba-anh được cho là thần ban sự sáng và giông bão khiến mọi vật trưởng thành trong xứ và A-sê-ra là thần thạnh vượng. A-háp rất rối reng và mụ mị dân chúng rằng chính thần Ba-anh cùng A-sê-ra khiến dân chúng giàu có. Hãy nhớ rằng không gì có thể khiến chúng ta giàu có ngoài ra Đức Chúa Trời.

Câu 2-6

Để cứu Ê-li khỏi tay A-háp, Đức Chúa Trời giấu ông tại khe núi Kê-rít và mang đồ ăn tới cho ông thông qua những con quạ. Đức Chúa Trời cứu Ê-li khỏi bàn tay gian ác của A-háp và bảo vệ ông khỏi cơn hạn hán trầm trọng. Không ai có thể chia rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời Đấng bảo vệ chúng ta. Bạn có tin cậy nơi Đức Chúa Trời này không?

Bạn đang vâng phục Lời Đức Chúa Trời hoàn toàn như thế nào? Trọng trách nào được giao cho bạn mà bạn phải vâng theo?

Dù ở trong một đời sống thuận phục thì khó khăn vẫn cứ đến. Bạn xử lý chính mình như thế nào trong suốt thời kỳ khó khăn này?

Cầu nguyện

Nguyện để chúng con sống một đời sống nhận biết Đức Chúa Trời là Chúa duy nhất của chúng con.


Bình Luận:

You may also like