Home Dưỡng Linh Thi-thiên 47: Phước Cho Nhân Loại Có Chúa là Vua

Thi-thiên 47: Phước Cho Nhân Loại Có Chúa là Vua

by Sưu Tầm
30 đọc

“Vì Đức Giê-hô-va Chí Cao thật đáng kinh; Ngài là Vua lớn trên cả trái đất.” (Thi-thiên 47:2)

Giống như tất cả mọi người, người Hy Lạp cổ đại cũng suy ngẫm về “chính phủ tốt nhất có thể”. Được biết đến như là người khởi xướng nền dân chủ, nhà triết học vĩ đại Platon của họ tin rằng chính phủ tốt nhất có thể sẽ được lãnh đạo bởi một vị vua triết học. Platon đã viết rằng để một thành phố-nhà nước lý tưởng được ra đời, “những triết gia phải trở thành vua… hoặc những người mà bây giờ được gọi là vua [phải thật sự] trở thành triết gia.”

Thi-thiên 47 mô tả Đức Chúa Trời cai quản thế giới của mình như một vị Vua Triết Gia tối thượng, là Đấng mà triều đại của Ngài kết hợp sự khôn ngoan và quyền năng tối thượng. Chúa không phải là nhà độc tài quân sự lưu động, nhưng Ngài cũng không phát động bầu cử để được mọi người bỏ phiếu như một ứng cử viên tranh cử. Đối với bạn, với tôi và với mọi dân tộc, Đức Chúa Trời là “Vua lớn trên cả trái đất”.

Hình ảnh vương quyền của Chúa thấm đẫm các trang Thi-thiên. Các vị vua cổ đại nắm giữ quyền phán xét tối thượng. Quyền lực đó dễ dàng bị lầm lạc vì những mục đích ích kỷ. Nhưng bởi vì Chúa thực hiện và giữ lời hứa, Ngài hành động như một vị vua giữ các hiệp ước (giao ước) với dân sự của ngài.

Một vài Thi-thiên còn thể hiện sự hăng hái như thế này: “Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.” Hình ảnh một đám rước do Chúa dẫn đầu với đoàn dân đông hô lên “Đức Vua vạn tuế!” Hàng thế kỷ sau khải tượng đó đã được hiện thực hóa. Vị Vua thực sự đã đến Giê-ru-sa-lem, cưỡi trên lưng một con lừa trong khi nhiều người hét lên: “Hô-sa-na! [Xin hãy cứu chúng tôi!]” (Mác 11:9). Và ngày nay chúng ta biết Ngài là Đấng Cứu Thế có một và duy nhất.

Cầu nguyện

Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là Vua thực sự của chúng con. Ngài là Đức Giê-hô-va Chí Cao thật đáng kinh; Ngài là Vua lớn trên cả đất. Chúng con vui mừng trong Ngài, Chúa ơi, Đấng Cứu Thế của chúng con! Trong danh Chúa chúng con cầu nguyện. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like