Home Dưỡng Linh Thói Quen Hạnh Phúc: Đừng Toát Mồ Hôi Cho Những Điều Nhỏ Nhặt

Thói Quen Hạnh Phúc: Đừng Toát Mồ Hôi Cho Những Điều Nhỏ Nhặt

by Rick Warren
30 đọc

“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được.” (Phi líp 2:14-15 BTT)

Bạn có bao giờ băn khoăn và tranh chiến với những thứ nhỏ nhặt? Tất nhiên. Tất cả chúng ta đều làm như thế! Nó như thói quen khó bỏ vì bản chất tiêu cực của chúng ta. Kể từ lúc A-đam và Ê-va đến nay, chúng ta đã luôn bào chữa và buộc tội. Chúng ta biện hộ cho những sai lầm của chính mình và rồi lại buộc tội người khác vì những lỗi lầm của họ – và hơn thế nữa.  Chúng ta trốn, và chúng ta đổ thừa.  Chúng ta đổ lỗi cho người khác về những nan đề trong cuộc sống của mình.

Phi-líp 2:14-15 có chép như vầy: “Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được.” 

Có bốn loại người lằm bằm mà tôi luôn gặp phải.

Đầu tiên là những người than vãn. Bạn có thể thức dậy vào buổi sáng và nói, “Chào buổi sáng, Chúa ơi!” Nhưng những kẻ than vãn thì lại nói: “Lạy Chúa tôi! Lại sáng nữa rồi!”

Thứ hai là người tử đạo. Câu nói cửa miệng của họ là “Không ai cảm kích tôi cả!” Họ là những chuyên gia tự thương hại mình. Họ bĩu môi và phàn nàn khi không ai làm theo cách họ muốn. 

Thứ ba là những người hoài nghi. Thái độ của họ là “Sao lại phải bận tâm? Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu.” Họ đầu độc mọi thứ.

Thứ tư là những người cầu toàn. Không có gì là đủ tốt cho những người phàn nàn này. Câu họ thích nói là, “Đó là điều tốt nhất bạn có thể làm sao?”

Đối với tôi, câu Kinh Thánh đáng sợ nhất được chép trong sách Ma-thi-ơ 12:36 “Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói.” (BTT)

Điều đó ắt làm bạn lạnh xương sống. Đã bao nhiêu lần bạn phàn nàn, than vãn, hay tranh cãi về điều gì đó mà lẽ bạn không nên phí công? Đừng lo lắng về những điều nhỏ nhặt.

Thay vào đó: “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”  (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like