Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Cung Điện Của Sa-lô-môn

Ngày 16 – Cung Điện Của Sa-lô-môn

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các vua 7:1-12

1 Sa-lô-môn cũng xây cất cung điện cho mình. Vua hoàn tất công trình xây cất đó trong mười ba năm. 2 Vua xây cung điện Rừng Li-ban. Cung điện ấy dài năm mươi thước, rộng hai mươi lăm thước, và cao mười lăm thước. Cung điện được xây trên bốn hàng cột gỗ bá hương; gỗ bá hương cũng được dùng làm đà đặt trên các hàng cột gỗ bá hương. 3 Trần cung điện được lát bằng gỗ bá hương, do bốn mươi lăm cây đà nâng đỡ, mười lăm cây mỗi dãy, các đà ấy đều gát đầu trên cột. 4 Có ba dãy cửa sổ, các cửa sổ đối diện nhau, và cứ mỗi ba cửa sổ thì thành một bộ. 5 Gỗ của tất cả các cửa và khung cửa đều có bốn cạnh, đối diện nhau, và cứ ba cửa thì thành một bộ.

6 Vua cũng xây một hành lang bằng cột, hành lang ấy dài hai mươi lăm thước, rộng mười lăm thước. Phía trước hành lang là một vòm mặt tiền với một hàng cột và một mái hiên. 7 Vua cũng xây một triều cung để đặt ngai vàng, là nơi vua xét đoán; đó là Cung Công Lý. Cung ấy được lát bằng gỗ bá hương từ sàn cho đến trần. 8 Còn cung thất là nơi vua ở thì nằm phía sau triều cung, cũng có lối kiến trúc như thế. Sa-lô-môn cũng xây một cung tương tự cho công chúa Pha-ra-ôn, mà vua đã cưới làm vợ. 9 Tất cả các cung điện nầy đều được xây bằng đá quý; các đá ấy được đục đẽo cắt xén theo kích thước đã định sẵn, cả phía trước lẫn phía sau, từ nền cho đến trần, từ bên ngoài cho đến đại sảnh. 10 Nền các cung điện làm bằng những phiến đá quý và lớn, mỗi phiến rộng bốn thước và dài năm thước. 11 Xây trên nền là các phiến đá thượng hạng đã cắt sẵn theo kích thước và gỗ bá hương. 12 Chung quanh đại sảnh là ba hàng đá và một hàng đà bằng gỗ bá hương, giống như nội sảnh của Đền Thờ Chúa và tiền đình của Đền Thờ.


SUY GẪM:

Câu 1:

Cung điện của vua Sa-lô-môn được hoàn tất trong vòng 13 năm. Công cuộc xây dựng này gần gấp đôi thời gian xây dựng Đến Thờ. Nhưng Kinh Thánh không bày tỏ chi tiết này với cách tiêu cực với ý nghĩa Sa-lô-môn coi mình vĩ đại hơn Đức Chúa Trời. Trái lại, tác giả muốn bày tỏ (7:1-12) giữa việc ghi lại công cuộc xây cất Đền Thờ (6,7:13-51) với việc xây dựng cung điện không quan trọng lắm và cung điện được mô tả như một sự chúc phước của Đức Chúa Trời vì việc xây cất Đền Thờ theo như ý muốn Ngài. Sau khi vua Đa-vít thiết lập nền móng vương quốc, vua Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ tráng lệ, chứng tỏ vương quốc này được Đức Chúa Trời bảo vệ. Nhưng đối với chúng ta ngày nay, dấu hiệu chứng tỏ vương quốc Chúa vững mạnh được bảo vệ bởi Ngài không phải là một đền thờ hữu hình được xây cất giống như vậy. Điều đó phải được chứng tỏ bằng việc quay lưng lại trước cám dỗ vật chất hay tư bản chủ nghĩa và sống đời sống nương dựa vào sự cung ứng của Chúa.

Câu 2-12:

Bên trong cung điện có bốn cung. Có 45 cây đà làm bằng gỗ bá hương khiến cung điện trông giống như khu rừng Li-ban. Đó là lý do tại sao lại gọi là “Cung điện Rừng Li-ban” (c.2). Triều cung, hay còn gọi là Cung Công Lý (c.7) có lẽ được nối với Cung điện Rừng Li-ban bằng một “hành lang bằng cột” (c.6). Cuối cùng vua xây một cung cho con gái của Pha-ra-ôn (c.8). Những cung này được xây bằng đá quý đã được cắt xén và gỗ bá hương, giống như vật liệu đã được dùng để xây Đền Thờ. Tác giả không quá đi sâu vào việc mô tả chi tiết cung điện mà chỉ nói rằng tất cả mọi thứ đều rất quý giá. Có lẽ điều này khiến cho người đọc không quá chú ý đến cung điện nhưng tập trung vào Đền Thờ, được mô tả trước và sau phân đoạn Kinh Thánh này.

Cầu nguyện:

Xin khiến con chỉ chú tâm vào Chúa, ngưỡng mộ sự chăm sóc và quyền năng Ngài trong đời sống của mình.
Bình Luận:

You may also like