Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Sự Vinh Quang Trong Đau Khổ

Ngày 16 – Sự Vinh Quang Trong Đau Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Rô-ma 8:18-30

18 Vì tôi xác nhận rằng những sự đau đớn trong hiện tại không đáng so với sự vinh quang trong tương lai sẽ được bày tỏ cho chúng ta. 19 Tạo vật nôn nóng tha thiết trông chờ sự hiện ra của các con cái Đức Chúa Trời. 20 Vì tạo vật qui phục sự hư ảo, không phải do tự nguyện, nhưng do Đấng bắt chúng qui phục trong hy vọng, 21 bởi vì chính tạo vật sẽ được giải phóng khỏi làm nô lệ cho sự hư nát để được tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.

22 Vì chúng ta biết rằng toàn thể tạo vật đều cùng rên xiết và quằn quại cho đến ngày nay. 23 Không phải chỉ có vạn vật thôi mà cả chúng ta, những kẻ có quả đầu mùa của Thánh Linh, cũng rên xiết, trong lòng tha thiết trông chờ sự làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. 24 Trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu; nhưng y vọng mà đã thấy rồi thì không còn là hy vọng nữa; vì điều gì người ta thấy thì còn hy vọng gì nữa? 25 Nhưng nếu chúng ta không thấy điều chúng ta hy vọng thì chúng ta tha thiết trông chờ trong kiên trì.

26 Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta; vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ, nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết không nói được. 27 Đấng xét thấu lòng dạ con người biết ý tưởng của Đức Thánh Linh, vì Ngài cầu nguyện thay cho các thánh đồ theo như ý của Đức Chúa Trời.

28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. 29 Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước cho họ nên giống như hình ảnh Con của Ngài để Con này trở thành con cả giữa nhiều anh chị em. 30 Những người nào Ngài đã định trước thì Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã làm cho trở nên công chính, người nào Ngài đã làm cho công chính thì Ngài cũng đã tôn vinh.

SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 26,27
Đức Chúa Trời giúp sự yếu đuối của chúng ta. Khi yếu đuối, chúng ta không biết nên cầu xin điều gì cho phải lẽ, nhưng chính Đức Thánh lin cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết. Ngài biết tường tận tấm lòng của chúng ta và thức tỉnh những cảm giác thuộc linh của chúng ta để dẫn dắt chúng ta đến với kinh nghiệm sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Chính vì thế, đừng kêu ca về những sự yếu đuối và kém cỏi của mình, nhưng hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh và đến với Ngài trong sự biết ơn.
Câu 28
Đức Chúa Trời khiến mọi việc kết hợp lại làm ích cho những ai yêu kính Ngài. Mọi sự xảy đến cho chúng ta, có lúc tưởng chừng là điều tồi tệ trong mắt chúng ta, nhưng lại là kế hoạch đặc biệt của Đức Chúa Cha. Cuối cùng sự tốt lành sẽ đến. Chính vì thế, cho dù tương lai của tôi trở nên vô vọng và hoàn cảnh hiện tại của tôi dường như khó khăn, tôi vẫn có thể vui mừng trong hoàn cảnh đó, vì Chúa sẽ làm cho mọi sự trở nên tốt lành.
Câu 29-30
Đức Chúa Trời thực thi kế hoạch cứu chuộc hoàn hảo của Ngài dành cho những người tin. Kế hoạch của Chúa là sự biết trước, định trước, kêu gọi, làm cho công chính và tôn vinh. Vì coi tôi là quý giá và đáng tôn trọng, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị kế hoạch cứu chuộc cho tôi và làm cho trọn vẹn. Ngay cả khi tôi xa cách sự trọn vẹn, Ngài vẫn sẽ biến đổi tôi nên giống như hình ảnh Con của Ngài là Chúa Cứu Thế. Hãy trông cậy và ngợi khen Chúa, Ngài sẽ khiến tôi mang hình dung của Chúa Cứu Thế.
Cầu nguyện
Xin cho con tìm kiếm sự tôn vinh đến trên hoàn cảnh khốn khó hiện tại và sống nương cậy vào Đức Thánh Linh, Đấng cứu giúp con.
Bình Luận:

You may also like