Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Tình Yêu Vĩ Đại và Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời

Ngày 28 – Tình Yêu Vĩ Đại và Sự Thành Tín Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 28                      Tình yêu vĩ đại và sự thành tín của Đức Chúa Trời


Thánh Thi 89:1-18

Thơ Dạy Dỗ Của Ê-than, Người Ếch-ra-hit
1 Tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương của CHÚA mãi mãi; .
Miệng tôi sẽ công bố sự thành tín của Ngài đời đời.
2 Vì tôi nói rằng tình yêu thương của Ngài được thiết lập đời đời;
Sự thành tín của Ngài vững chắc như các tầng trời.
3 Ta đã lập giao ước với người được chọn;
Ta đã thề với Đa-vít, tôi tớ ta rằng:
4 Ta sẽ lập dòng dõi ngươi làm vua mãi mãi;
Ta sẽ xây dựng ngôi ngươi vững chắc đời đời. Sê-la
5 Lạy CHÚA, các tầng trời ca ngợi các phép lạ của Ngài;
Sự thành tín của Ngài cũng được ca ngợi giữa hội các thánh.
6 Vì ai ở trên trời có thể so sánh cùng CHÚA?
Có ai trong vòng các thần giống như CHÚA?
7 Là Đức Chúa Trời đáng kính sợ giữa hội đồng các thánh;
Là Đấng vĩ đại và kinh hoàng hơn tất cả những kẻ chung quanh Ngài.
8 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, ai quyền năng giống như Chúa?
Sự thành tín của Ngài bao quanh Ngài.
9 Chính Ngài thống trị cả biển động;
Khi sóng lớn dâng lên, Ngài làm cho lặng xuống.
10 Chính Ngài chà đạp Ra-háp như một xác chết;
Ngài dùng cánh tay quyền năng của mình đánh tan các kẻ thù Ngài.
11 Các tầng trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài;
Ngài đã sáng lập thế giới và mọi vật trong ấy.
12 Ngài đã sáng tạo phương bắc, phương nam;
Núi Tha-bô và núi Hẹt-môn đều hân hoan ca ngợi danh Ngài.
13 Ngài có cánh tay quyền năng, bàn tay Ngài có sức mạnh;
Tay phải Ngài giương cao.
14 Đức công chính và lẽ công bình là nền tảng của ngôi Ngài;
Tình yêu thương và lòng thành tín đi trước mặt Ngài.
15 Phước cho dân tộc nào biết được tiếng reo hò trong lễ hội ca ngợi Ngài;
Lạy CHÚA, họ sẽ bước đi trong ánh sáng của sự hiện diện Ngài.
16 Hằng ngày họ vui mừng trong danh Ngài
nhờ sự công chính của Ngài họ được nâng cao lên.
17 Ngài là sự vinh hiển và sức mạnh của họ;
Nhờ ơn Ngài, sừng chúng tôi được giương cao.
18 CHÚA là cái khiên bảo vệ chúng tôi;
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vua chúng tôi.


Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-4. Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu và thành tín. “Yêu” là bản tính của Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu hy sinh vì dân sự của Ngài. Tác giả hát về tình yêu không bao giờ thay đổi của Chúa. Bạn có chắc chắn về tình yêu đời đời của Chúa? Bạn sẽ bày tỏ tình yêu đó với ai?

Câu 5-14. Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Thế quyền năng, sáng tạo và tể trị vạn vật trên thế gian này. Không ai có thể sánh được với Ngài. Tác giả dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời Vạn quân đã lập giao ước cùng Đa-vít. Trong thế giới thiên nhiên và con người, bạn có vui vẻ nhìn biết sự tể trị và cung ứng của Chúa trong công việc? Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Thế và Toàn năng – lẽ thật này có ý nghĩa gì? Có điều gì mà bạn coi trọng hơn Chúa? Thỉnh thoảng hãy kiểm tra lại mình. Hãy kéo nó ra khỏi tấm lòng bạn, và đặt nó trước mặt. Hãy ngước nhìn những đỉnh núi cao vời vợi, bầu trời lồng lộng, biển sâu thăm thẳm và so sánh với điều nhỏ bé mà bạn đang đặt trước mặt mình.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1,2,5-18. Phước cho những người ngợi khen Đức Chúa Trời. Tác giả nói rằng “Tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương của Chúa mãi mãi” (câu 1-2). “Tiếng reo hò” (câu 15) là lời cầu nguyện tôn vinh Chúa. Chúa tể trị bằng tình yêu thương và sự thành tín; vì thế, những ai vui thú nhìn ngắm thế giới được sáng tạo cách trật tự và nhận biết những kẻ thù nghịch Chúa đã bị đánh bại, hãy bước đi cùng Ngài và chỉ tin cậy nơi Ngài. Chúa sẽ dấy người đó lên. Bạn có muốn để lại danh tiếng cho đời sau? Phước cho những người nỗ lực tìm biết Chúa và vui mừng khi ý muốn của Ngài được thực hiện.

Cầu nguyện

Tôi sẽ vâng phục luật lệ của Chúa và sống để tôn vinh Ngài.

Bình Luận:

You may also like