Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Đức Chúa Trời Dã Thiết Lập Giao Ước

Ngày 29 – Đức Chúa Trời Dã Thiết Lập Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 29                      Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước

Thánh Thi 89:19-37

19 Từ xưa, trong một khải tượng Ngài đã phán cùng các tôi tớ thánh Ngài; Ngài phán:
Ta đã giúp sức cho một dũng sĩ,
Ta đã tôn cao người ta chọn từ trong dân.
20 Ta đã tìm thấy Đa-vít, tôi tớ Ta;
Ta đã xức dầu thánh Ta cho người.
21 Tay ta sẽ nâng đỡ người;
Cánh tay Ta sẽ thêm sức cho người.
22 Kẻ thù sẽ không thể áp bức người;
Kẻ ác cũng không thể làm người nhục nhã đau khổ.
23 Ta sẽ đập tan kẻ thù trước mặt người,
Và đánh ngã những kẻ ghét người.
24 Lòng thành tín và yêu thương của Ta sẽ ở cùng người
Và nhờ danh Ta sừng người sẽ được giương cao.
25 Ta sẽ cho tay người kiểm soát biển cả
Và tay phải người kiểm soát các sông.
26 Người sẽ gọi ta: Ngài là cha tôi, Đức Chúa Trời tôi và là tảng đá cứu rỗi của tôi.
27 Ta sẽ cử người làm con trưởng nam,
Vị vua vĩ đại hơn tất cả các vua trên đất.
28 Ta sẽ giữ tình yêu thương ta cho người mãi mãi
Và giao ước Ta với người sẽ vững bền.
29 Ta sẽ lập dòng dõi người làm vua đời đời,
Và ngôi người sẽ như các ngày của trời.
30 Nếu con cháu người từ bỏ Kinh Luật của Ta
Và không đi theo sắc lệnh của Ta;
31 Nếu chúng nó vi phạm các qui luật Ta
Và không giữ những điều răn Ta;
32 Thì Ta sẽ lấy trượng phạt đòn sự vi phạm của chúng nó
Và dùng roi mà phạt sự gian ác của chúng.
33 Nhưng Ta sẽ không bỏ tình yêu thương Ta đối với người
Và không phản bội sự thành tín Ta cùng người.
34 Ta sẽ không vi phạm giao ước Ta
Và không thay đổi lời môi miệng Ta đã phán
35 Ta đã thề một lần đầy đủ cả, nhân danh sự thánh khiết của Ta,
Và không nói dối cùng Đa-vít.
36 Dòng dõi người sẽ tồn tại mãi mãi;
Ngôi người sẽ lâu dài như mặt trời trước mặt Ta;
37 Như mặt trăng được thiết lập đời đời,
Như bằng chứng trung tín trên bầu trời. Sê-laCtd: họ tự thiến mình đi là hơn


Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 19. Đức Chúa Trời nói với dân sự trung tín của Ngài. Chúa nói với những người lắng nghe và vâng phục Ngài (Giê-rê-mi 29:12-13). Bạn có lắng nghe tiếng Chúa hàng ngày không?

Câu 19-29. Đức Chúa Trời có trách nhiệm với người mà Ngài chọn. Ngài đã chỉ định Đa-vít, một thanh niên trẻ tuổi nhất trong gia đình để khiến người trở thành một chiến binh và trị vì vương quốc. Chúa khiến người đánh thắng mọi kẻ thù nghịch và là vị vua cao trọng nhất. Ngài cũng khiến dòng dõi người được làm vua đời đời. Đức Chúa Trời là Cha, là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc của Đa-vít. Bạn có muốn được tôn cao hay lưu danh? Hãy phó dâng tất cả năng lực và nhiệt tâm của mình. Đức Chúa Trời sẽ lưu danh những ai trung tín hầu việc Ngài.

Câu 30-32. Đức Chúa Trời không cho phép phạm tội. Ngay cả khi Chúa hứa lập dòng dõi Đa-vít đời đời, Ngài cũng không bỏ qua sự bất tuân của họ, những người đã không giữ giao ước với Ngài. Bởi vua Y-sơ-ra-ên đại diện cho Chúa cần cai trị vương quốc theo ý muốn của Chúa, chúng ta cũng phải làm như vậy. Dẫu tôi tuyên xưng rằng Chúa Cứu Thế Giê-su là Đấng Cứu Chuộc của tôi, nhưng nếu tôi không vâng theo Ngài là Đấng tể trị cuộc sống tôi, Chúa cũng sẽ trừng phạt tôi.

Câu 33-37. Đức Chúa Trời luôn gìn giữ lời hứa. Bất chớp những lầm lỗi và sự bạo nghịch của con người, Ngài vẫn hoàn thành lời hứa nguyện. Tôi có làm sai lệch hay xem nhẹ Lời Chúa không? Bạn có cố tình bỏ qua điều này vì nó sẽ xảy ra trong tương lai chứ dường như không có liên quan đến hiện tại của bạn? Bạn có cố gắng tự bảo vệ mình vì không thể tin vào lời hứa của Chúa? Giống như Đức Chúa Trời thành tín, tôi có trung tín với lời hứa nguyện của mình không?

Cầu nguyện

Con sẽ luôn tin tưởng và sống cùng với lời hứa của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like