Home Bài Viết Chúa Che Phủ Israel Như Con Ngươi Của Mắt Ngài (Phần 1)

Chúa Che Phủ Israel Như Con Ngươi Của Mắt Ngài (Phần 1)

by Hong An
30 đọc

Vào 15:25 ngày 15.1.2020 gần vùng giáp ranh dải Gaza, các làng Nahal Oz, Saad và Kfar Aza, hệ thống báo động “Địa ngục Tseva” đã kích hoạt cảnh báo về khả năng tập kích bằng tên lửa hay đạn cối.
Thông tấn IDF (Lực Lượng Không Quân Israel) xác nhận có bốn quả tên lửa được phóng từ dải Gaza. Hệ thống phòng thủ tên lửa Israel bắn hạ được hai quả. Hai quả còn lại rơi xuống khu vực vắng vẻ. Không có thương vong và thiệt hại đáng kể.
Đây là đợt tấn công tên lửa đầu tiên trong năm 2020 vào lãnh thổ Israel từ dải Gaza.

Ảnh tin tức

Dưới đây là thống kê các đợt tấn công tên lửa vào Israel từ dải Gaza từ đầu thiên niên kỉ đến nay:
. Tháng 1/ 2020 đã phóng 4 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 2, không có thương vong.
. 2019 đã phóng gần 1300 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ khoảng 480, có 6 người chết, hơn 70 người bị thương.
. 2018 đã phóng 941 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 200, có 1 người chết, hơn 60 người bị thương.
. 2017 đã phóng 30 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 7. Không có thương vong.
. 2016 đã phóng 16 tên lửa, không có thương vong.
. 2015 đã phóng 31 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 2, không có thương vong.
. 2014 đã phóng 3686 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 807, có 14 người chết, 169 người bị thương.
. 2013 đã phóng 48 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 3, không có thương vong.
. 2012 đã phóng 2078 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 520, có 6 người chết, 107 người bị thương.
. 2011 đã phóng 390 tên lửa. Hệ thống phòng thủ bắn hạ 34, có 3 người chết, 38 người bị thương.
. 2010 đã phóng gần 100 tên lửa, có 1 người chết, 2 người bị thương.
. 2009 đã phóng gần 570 tên lửa, khoảng 42 người bị thương.
. 2008 đã phóng gần 1490 tên lửa, gồm 7 người chết, 162 người bị thương.
. 2007 đã phóng gần 760 tên lửa, có 2 người chết, 125 người bị thương.
. 2006 đã phóng gần 1020 tên lửa, có 2 người chết và 36 người bị thương.
. 2005 đã phóng gần 270 tên lửa, có 6 người chết, 26 người bị thương.
. 2004 đã phóng gần 260 tên lửa, có 5 người chết, 46 người bị thương.
. 2003 đã phóng gần 100 tên lửa, không có thương vong.
. 2002 đã phóng gần 20 tên lửa, không có thương vong.
. 2001 đã phóng gần 5 tên lửa, không có thương vong.

Bài ca của Môi-se vẫn như đang vang vọng từ trong quá khứ cho tới hôm nay (Phục-truyền 32) về Đấng Chí Cao đã phân phát sản nghiệp cho muôn dân. Ngài định bờ cõi của các dân theo số của dân Israel, cũng là Đấng Thành Tín bảo vệ dân sự của Ngài:
“…³Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!
⁴Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực…
…⁹Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài.
¹⁰Ngài tìm được… Ngài bao phủ người, săn sóc người, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình”

Hallelujah!

Nguồn: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like