Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 5: Đừng Làm Ô Uế Trang Phục Của Sự Công Bình

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 5: Đừng Làm Ô Uế Trang Phục Của Sự Công Bình

by AdrianChua
30 đọc

Khải Huyền 3:4-5 đã chép rằng:

 4 Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.

 5 Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài”.

Trước khi nhận lãnh đức tin,“trang phục công bình” của chúng ta giống như “áo nhớp” (Ê-sai 64:6). Sau khi đặt niềm tin nơi Đấng Christ, chúng ta được mặc lấy “áo cứu rỗi” và khoác “áo choàng công bình”như trong Ê-sai 61:10. Tuy nhiên, Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng rằng chúng ta có thể làm ô uế áo xống mình khi chúng ta chọn bước đi trong tội lỗi.

Thực tế Kinh Thánh chép “có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình” ám chỉ rằng nhiều người đã làm ô uế áo công bình được trao cho họ. Lời cảnh báo “Ta sẽ không xóa tên người” cũng ám chỉ rằng tên của người đã có trong Sách Sự Sống và người đó cần phải là người chiến thắng thế gian để tên mình vẫn còn nằm trong Sách Sự Sống. Tuy nhiên, nếu một người đặt để lòng mình nơi thế gian thì sẽ phải chịu sự đoán phạt đời đời, bởi vì khi Chúa Giê-xu Christ trở lại thì “Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Khải Huyền 20:15).

Chúng ta được kêu gọi bước đi xứng đáng với Ngài, có nghĩa là bước đi trong sự công bình. Việc này tương tự với lẽ thật được chép trong sách Khải Huyền 19:7 “ 7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ)”. 

Nhờ thập giá của Ngài, Ngài làm cho chúng ta xứng đáng để đến cùng Đức Chúa Cha, nhưng sau đó, hằng ngày chúng ta phải vác thập tự giá để làm cho mình xứng đáng với Ngài!

Ma-thi-ơ 10:38 đã chép như vầy:

 “38 Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. 39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.”

Chúng ta phải giữ thân thể thánh sạch

 1 Giăng 3:2-3 có chép:

 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. 3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.

Có những điều Chúa làm sạch cho chúng ta (như tội lỗi) nhưng có những điều Chúa mong chúng ta làm việc với Đức Thánh Linh  để làm sạch chính mình (từ lời nói, đến công việc và lối sống không thanh sạch). Kinh Thánh đặt trách nhiệm cho chúng ta để ta có động lực và quyết tâm giữ mình thánh khiết. Có một ý nghĩa rõ ràng rằng chúng ta phải chủ động trong quá trình thanh sạch mình khỏi tội lỗi.

2 Cô-rinh-tô 7:1 đã chép:

 1 Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.

Gia-cơ 4:8 lại chép rằng:

 8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi

Ngày không xa, chúng ta sẽ thấy Ngài không phải trong hình dạng con người nhưng là chính Ngài, trong tất cả sự uy nghi, đầy quyền năng và vinh quang. Sự nhận biết về các lời tiên tri trong Kinh Thánh sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Hy vọng thực sự về sự trở lại của Chúa Giê-xu là hy vọng về sự thanh tẩy, thúc đẩy chúng ta tăng trưởng trong sự thánh khiết. Đáng buồn thay, chúng ta phạm tội vì chúng ta ưa thích tội lỗi và không xem xét các hậu quả lâu dài. Chúng ta cần phải thức tỉnh với thực tế rằng Chúa Giê-xu sẽ mau đến để làm động lự giúp chúng ta giữ cho đời sống mình được trong sạch trước mặt Ngài.

Ưa thích thế gian làm cho chúng ta trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời và kẻ thù thì không thể là cô dâu của Ngài. Chúa Giê-xu không đến để kết hôn với kẻ thù của Ngài, Chúa Giê-xu đến để cưới một cô dâu “đã sửa soạn” sẵn sàng, không phải là một người vẫn đang hẹn hò với thế gian này.

Gia-cơ 4:4 đã chép rằng:

 4 Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. 

Nói cách khác, tình trạng của Hội thánh xác định sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu Christ. Vì lý do đó,sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm trong việc đẩy nhanh công tác trở lại của Ngài.

2 Phi-e-rơ 3:11-12 đã chép:

 11 Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, 12 trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!

Phục hồi điều răn đầu tiên ưu tiên hàng đầu trong đời sống của chúng ta.

Khải Huyền 2:2-5 đã chép như vầy:

2 Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. 3 Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. 4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. 

Sự trung tín, chịu khó, nhịn nhục, sáng suốt và kiên định của chúng ta là đức tính tốt và cần thiết, chúng ta cần trau dồi khi chúng ta bước đi với Chúa, nhưng những điều này không vẫn chưa đủ. Điều răn lớn nhất là Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi”. ( Ma-thi-ơ 22:37)

Chúng ta cần phải có lòng nhiệt thành và đeo đuổi mạnh mẽ điều răn này trong cuộc sống nếu chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng cho chú rể.

Chúa Giê-xu là chú rể muốn quay trở lại để đón một cô dâu thực sự yêu Ngài, chứ không phải là người muốn kết hôn với Ngài chỉ vì cô ấy muốn một cuộc sống tốt đẹp trên thiên đàng.

Có ai muốn kết hôn với một người mà lòng vẫn còn rất yêu bạn trai hoặc bạn gái cũ của mình chăng?

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like