Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 6 – Chịu Đựng Gian Khổ Cùng Phúc Âm

Ngày 6 – Chịu Đựng Gian Khổ Cùng Phúc Âm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 6:  CHỊU ĐỰNG GIAN KHỔ CÙNG PHÚC ÂM

2 Ti-mô-thê  2:1-13

Người Lính Giỏi Của Chúa Cứu Thế Giê-su

1 Vậy, hỡi con ta, hãy nhờ ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-su làm cho mình mạnh mẽ. 2 Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác. 3 Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su. 4 Ai vào quân đội rồi không được vương vấn đời sống dân sự nữa; có vậy mới đẹp lòng người tuyển mộ mình.

5 Cũng thế, lực sĩ nào tranh tài, phải tranh tài đúng thể lệ mới được thưởng mão hoa chiến thắng. 6 Người nông phu làm ruộng khó nhọc đáng phải là người được hưởng hoa lợi trước nhất. 7 Con hãy nghiền ngẫm điều ta nói, rồi Chúa sẽ cho con hiểu thấu mọi sự.

8 Hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đã chết và sống lại. Ngài vốn thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Đó là Phúc Âm ta rao giảng. 9 Vì Phúc Âm đó mà ta chịu gian khổ đến nỗi mang xiềng xích như một tội phạm; nhưng Đạo Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bị xiềng xích đâu. 10 Vậy nên, ta chịu đựng mọi gian khổ chính vì những người được Chúa chọn để họ được cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-su và hưởng vinh quang đời đời.

11 Đây là lời đáng tin cậy.

Nếu chúng ta đồng chết với Ngài,

Chúng ta sẽ đồng sống với Ngài;

12 Nếu chúng ta chịu gian khổ,

Chúng ta sẽ đồng trị với Ngài;

Nếu chúng ta chối bỏ Ngài,

Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta,

13 Nhưng nếu chúng ta thất tín,

Ngài vẫn thành tín

Vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình.

nguoi linh gioi

Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su! (c. 3)
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 9 Đức Chúa Trời hành động với Lời mạnh mẽ là Lời không thể bị xiềng xích. Dù ngay cả khi Phao-lô bị tù vì cớ rao truyền Lời Đức Chúa Trời, thì Lời ông rao giảng vẫn hành động cách tự do và đầy quyền năng. Khi rao truyền Phúc Âm, chúng ta có thể đối mặt với những ngăn trở hoặc những thời kỳ khó khăn, nhưng hãy tin cậy vào quyền năng của Lời rao giảng và được khích lệ. Không ai có thể ngăn trở Lời của Đức Chúa Trời.

Câu 13 Đức Chúa Trời là thành tín không thể nào và không bao giờ thay đổi. Ngài không biến đổi như chiếc bóng (Gia-cơ 1:17). Ngài giữ lời hứa với những ai tin cậy nơi Ngài. Sự thành tín của Đức Chúa Trời – Đấng không thể tự chối bỏ mình, chính là nguồn sức mạnh của Phao-lô và Ti-mô-thê. Ngày nay, nền tảng sức mạnh cho chúng ta để chịu đựng gian khổ cùng Phúc Âm chính là sự thành tín của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1 Dân sự của Chúa phải lên mạnh mẽ chỉ với nguồn ân sủng của Đức Chúa Trời. Ân sủng này trong Đấng Christ có thể khiến chúng ta mạnh mẽ. Tôi có thể tìm nguồn sức mạnh và lòng dạn dĩ ở đâu?

Câu 2 Những nhân công muốn rao truyền Phúc Âm cần được tiêu biểu bởi lòng trung tín. Phúc Âm của Đức Chúa Trời đã được chuyển giao tới chúng ta thông qua những con người trung tín như vậy. Ngược lại, chúng ta phó thác Phúc Âm này cho những người đáng tin một cách trung tín như thế nào? Đừng cản trở dòng chảy Phúc Âm vì sự lười biếng của chúng ta.

Cầu nguyện:

Cầu xin Chúa đổ đầy con với lòng dạn dĩ để chịu đựng gian khổ vì Phúc Âm trong đời sống của con.

Bình Luận:

You may also like