Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Sứ Mạng Đẹp Đẽ Được Ủy Thác Cho Chúng Ta

Ngày 5 – Sứ Mạng Đẹp Đẽ Được Ủy Thác Cho Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 5                        SỨ MẠNG ĐẸP ĐẼ ĐƯỢC ỦY THÁC CHO CHÚNG TA

2 Ti-mô-thê  1:9-18

9 Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Ngài kêu gọi chúng ta trở nên dân thánh của Ngài, không phải căn cứ vào công đức của chúng ta, nhưng do chính kế hoạch và ân sủng của Ngài. Từ trước vô cùng Đức Chúa Trời đã ban ân sủng đó cho chúng ta qua trung gian Chúa Cứu Thế Giê-su; 10 và ngày nay, ân sủng đó thể hiện qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Chính Ngài đã hủy diệt quyền lực của sự chết và ban cho chúng ta Phúc Âm sáng chói về sự sống đời đời. 11 Đức Chúa Trời đã sai ta đi làm sứ đồ để loan báo và giảng dạy Phúc Âm. 12 Chính vì lý do đó mà ta chịu khổ như ngày nay. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì ta biết Đấng ta đang tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thácCtd: điều Ngài ủy thác cho ta  cho đến Ngày Phán Xét sau cùng.

13 Những lời chân chính con nghe ta dạy, con hãy noi theo đó làm mẫu mực; cũng hãy đứng vững trong đức tin và tình yêu thương chúng ta nhận được trong sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-su. 14 Hãy nhờ Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta mà giữ trọn những điều tốt lành đã được ủy thác cho con. 15 Con biết rằng tất cả mọi người ở Tiểu-á đã lìa bỏ ta, có cả Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen nữa.

16 Cầu xin Chúa tỏ lòng thương xót gia đình Ô-nê-si-phô-rơ vì anh ấy thường khích lệ ta, chứ chẳng bao giờ hổ thẹn khi thấy ta bị xiềng xích giam cầm. 17 Vừa khi đến thành Rô-ma, anh ấy đã vội vã đi tìm ta cho đến khi gặp được. 18 Cầu xin Chúa thương xót anh trong ngày phán xét sau cùng! Con cũng thừa biết khi còn ở tại Ê-phê-sô, anh ấy đã từng phục vụ ta mọi mặt.
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 9 Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và gọi chúng ta đến một đời sống thánh khiết, không vì bất cứ điều gì chúng ta đã làm hoặc ao ước, nhưng vì ý riêng Ngài đã định và bởi ân sủng ban cho chúng ta trong Chúa Giê-su Christ. Sự cứu rỗi tôi không tình cờ được ai đó đem đến, song là kế hoạch của Đức Chúa Trời và Ngài hoàn thành kế hoạch đó từ trước khi nền trái đất được thiết lập. Nguyện chúng ta dâng lời biết ơn Chúa về điều này và suy gẫm sâu sắc về lối sống của mình.

Câu 10 Kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời được mặc khải thông qua Đấng Cứu Thế Giê-su. Điều này có nghĩa là Chúa Giê-su hủy phá sự chết bởi sự chết Ngài trên thập tự giá và bày tỏ ra sự sống cùng cõi đời đời. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho tôi không phải là để làm nô lệ cho sự chết, nhưng là dự phần vào sự sống đời đời này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 11, 12 Phao-lô không hổ thẹn về sự chịu khổ vì cớ Phúc Âm. Bởi vì ông đã cam chắc rằng mục tiêu sự truyền giảng Phúc Âm này là từ kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời có thể cứu ông trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ ai nhận biết Đức Chúa Trời cách đúng đắn và hiểu sứ mạng của mình đều có thể làm chức vụ cách dạn dĩ. Tại sao chúng ta vẫn phải sợ hãi? Hãy tập trung vào một mình Đức Chúa Trời mà thôi.

Cầu nguyện:

Xin để con sống không sợ hãi và xấu hổ về vinh quang chói sáng của Phúc Âm mà Ngài đã làm trọn trong cõi đời đời và trong công việc Ngài.

Bình Luận:

You may also like