Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Người Làm Công Không Hổ Thẹn Của Phúc Âm

Ngày 7 – Người Làm Công Không Hổ Thẹn Của Phúc Âm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 7: NGƯỜI LÀM CÔNG KHÔNG HỔ THẸN CỦA PHÚC ÂM

2 Ti-mô-thê  2:14-26

Người Làm Công Không Có Gì Phải Hổ Thẹn

14 Con nhắc nhở họ những điều này. Trước mặt Đức Chúa Trời, con hãy cảnh cáo họ đừng cãi nhau về từ ngữ, vì chẳng ích lợi gì, chỉ có hại cho người nghe. 15 Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý. 16 Nhưng hãy tránh những lời phàm tục tầm phào, vì những kẻ ăn nói như thế ngày càng đi sâu vào đường bất kính. 17 Lời nói của họ như ung nhọt lở loét, trong số những người này có Hy-mê-nê và Phi-lét. 18 Họ lạc mất chân lý, dám nói sự sống lại đã xảy ra rồi, mà phá đổ đức tin của một số người.

19 Tuy nhiên nền móng kiên cố của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn vững chắc nên đã có đóng ấn lời này: “Chúa biết những người thuộc về Ngài” và “phàm ai đã kêu cầu Danh Chúa phải tránh xa điều ác.”

20 Trong một ngôi nhà lớn không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng và bạc, nhưng cũng có đồ vật bằng gỗ, bằng sành nữa; có thứ dùng cho việc sang, cũng có thứ dùng cho việc bình thường. 21 Nếu ai tẩy mình cho sạch những điều gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc sang, dành riêng cho chủ sử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành.

22 Con phải tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, nhưng hãy hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi nếp sống công chính, trau dồi đức tin, tình yêu thương và giữ gìn sự bình an trong tâm trí. 23 Đừng tham dự vào những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn vì biết rằng chúng chỉ sinh ra tranh chấp mà thôi. 24 Tôi tớ Chúa không nên tranh chấp nhưng phải đối xử hòa nhã với mọi người. Phải có khả năng dạy dỗ, biết nhịn nhục, 25 và mềm mại sửa dạy những kẻ chống đối, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ lòng ăn năn sám hối để nhận biết chân lý, 26 và họ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để giam giữ và bắt họ làm theo ý nó.
cai luoi

Hãy tránh những lời phàm tục tầm phào, vì những kẻ ăn nói như thế ngày càng đi sâu vào đường bất kính. Lời nói của họ như ung nhọt lở loét… (câu 16, 17)
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 19 Đức Chúa Trời thiết lập nền tảng chắc chắn của Hội-thánh và ấn chứng nền tảng ấy bởi Lời. Do đó, những sự dạy dỗ sai lạc trong Hội-thánh không thể làm lung lạc Hội-thánh được. Đức Chúa Trời biết những ai thuộc về Ngài và dân sự Chúa sẽ vâng theo Lời Ngài mà từ bỏ mọi điều ác. Ngày nay, chúng ta vẫn có một số thành phần làm rối loạn Hội-thánh, nhưng Đức Chúa Trời biết chúng ta và bảo vệ chúng ta an toàn bởi Lời Ngài.

Câu 25,26 Đối với những người chống đối Phúc Âm, Đức Chúa Trời tiếp nhận sự ăn năn và dẫn họ tới sự hiểu biết lẽ thật, Sự hiểu biết chân lý và lòng ăn năn không đến từ loài người, nhưng là kết quả của ân điển lạ lùng Chúa ban cho cơ hội để ăn năn. Bởi đó, chúng ta phải rao truyền Phúc Âm cho những ai còn ở dưới ảnh hưởng của ma quỷ; và một lòng tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời thông qua lời cầu nguyện.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 14-18 Các lãnh đạo Hội-thánh phải giảng chính xác Lời lẽ thật và chặn đứng mọi lời tranh cãi trong Hội-thánh. Ngày nay, cũng giống trong thời của Phao-lô, các nghi lễ tiếp tục bóp méo Phúc Âm và hành động một cách rất tích cực để hủy phá đức tin của các thánh đồ. Do đó, những người làm công cho Phúc Âm cần cảnh tỉnh trong Lời Chúa và nhận thức đúng đắn con đường lẽ thật. Tôi làm việc sốt sắng ra sao để nhận biết chính xác Lời của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện:

Xin Chúa giúp con mau chóng nhận ra sự dạy dỗ sai lạc và sẵn sàng cho chức vụ đẹp đẽ giúp dân sự vững vàng.

Bình Luận:

You may also like