Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Lời Khích Lệ Cuối Cùng Cho Con Yêu Dấu

Ngày 4 – Lời Khích Lệ Cuối Cùng Cho Con Yêu Dấu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 4                        LỜI KHÍCH LỆ CUỐI CÙNG CHO CON YÊU DẤU

2 Ti-mô-thê  1:1-8

Lời Chào Thăm

1 Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su do ý chỉ Đức Chúa Trời, với trách nhiệm rao truyền sự sống Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

2 Mến gửi Ti-mô-thê, con yêu dấu của ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, ban cho con kinh nghiệm được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an của Ngài.


Phẩm Hạnh Đầy Tớ Chúa

3 Ta tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng ta phụng sự với lương tâm trong sạch như tổ tiên ta đã làm. Ta nhớ mãi không bao giờ quên con mỗi khi ta khẩn nguyện ngày đêm; 4 nhớ dòng nước mắt của con, nên mong sớm gặp mặt con để được đầy dẫy niềm vui thỏa. 5 Ta cũng nhớ lại đức tin chân thành của con, là đức tin mà chính bà ngoại con là cụ Lô-ít, rồi đến mẹ con là bà Ơ-nít đã có trước con, và ta tin chắc con cũng đang có đức tin ấy. 6 Vì lý do đó, ta nhắc con khơi dậy ân tứ Đức Chúa Trời ban cho con khi ta đặt tay trên con. 7 Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ.

8 Vậy nên, con đừng hổ thẹn trong việc rao giảng về Chúa chúng ta, cũng chớ xấu hổ vì việc ta bị xiềng xích giam cầm vì Ngài nhưng hãy dựa vào quyền năng Đức Chúa Trời mà cùng ta chịu khổ vì Phúc Âm.
paul-in-jail-1
Phác họa hình ảnh Phao-lô những ngày cuối trong tù ngục Rô-ma

SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1 Đức Chúa Trời dấy Phao-lô làm sứ đồ để rao truyền lời hứa về sự sống trong Chúa Giê-su. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục hành động để thế giới – vốn không có sự sống – được đầy dẫy ánh sáng sự sống thông qua sự sống của Chúa Giê-su. Ngài lập nên những con người hầu việc Ngài tùy theo ý Ngài và làm đầy dẫy thế giới sự sống trong Đấng Christ thông qua họ. Nguồn sức mạnh cho cuộc sống sứ đồ Đấng Christ của Phao-lô chính là sự nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời. Tôi có nhận biết mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống tôi?

Câu 6,7 Đức Chúa Trời, Đấng thiết lập Hội-thánh, ban ân tứ của Ngài cho những nhân công Hội-thánh. Hội-thánh được lập không phải bởi sức người, nhưng hành động với mọi ơn tốt lành được đổ xuống cùng ân sủng Ngài. Đó là thần mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ, không nhút nhát hoặc sợ hãi trong mọi hoàn cảnh. Liệu những ơn của tôi được Đức Chúa Trời ban cho trong Đấng Christ có bị kìm hãm vì cớ những mệt mỏi, buồn chán không? Hãy cầu nguyện để Thánh Linh thổi vào ngọn lửa giúp bạn khơi lại những ơn ấy.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2 Phao-lô cầu xin ân sủng, sự thương xót, và bình an từ Đức Chúa Trời cho Ti-mô-thê, con yêu dấu của ông trong Phúc Âm và đức tin. Ấy là vì Đức Chúa Trời là nguồn phục hồi trọn vẹn sức lực chúng ta. Tôi trông mong sự phục hồi cho người anh em, chị em của mình như thế nào?

Cầu nguyện:

Nguyện để con nhớ luôn ân sủng của Đức Chúa Trời và dạn dĩ chịu khổ vì Phúc Âm.

Bình Luận:

You may also like