Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Lời Truyền Đến Cho Ba-by-lôn

Ngày 30 – Lời Truyền Đến Cho Ba-by-lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 30 – LỜI TRUYỀN ĐẾN CHO BA-BY-LÔN

Giê-rê-mi 51:45-53

45 Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn,
Ai nấy hãy chạy thoát thân,
Tránh khỏi cơn phẫn nộ của CHÚA!
46 Đừng ngã lòng, cũng đừng hoảng sợ
Vì tin đồn trong nước.
Năm nay, tin thế này, năm sau lại có tin thế kia.
Cảnh bạo ngược tàn khốc xảy ra trong nước,
Các tướng lãnh tranh giành quyền thế sát hại lẫn nhau.
47 Vì thế, sẽ có ngày
Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn,
Cả đất nước sẽ nhục nhã ê chề,
Mọi người sẽ bị đâm, ngã xuống chết giữa thành.”
48 CHÚA phán:
“Trời và đất, cùng mọi vật trên trời, dưới đất,
Đều reo mừng,
Vì quân tàn phá hủy diệt từ phương bắc
Xông vào đánh Ba-by-lôn.
49 Hỡi dân Y-sơ-ra-ên bị đâm chết, phải, dân Ba-by-lôn sẽ ngã xuống chết,
Cũng như những người bị Ba-by-lôn
Đâm chết ngã xuống khắp cả đất.
50 Hỡi những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm,
Hãy đi, đừng dừng lại!
Từ xa, hãy tưởng nhớ CHÚA,
Hãy gợi lại trong tâm trí hình ảnh Giê-ru-sa-lem
51 Chúng con xấu hổ
Vì chúng con bị chế nhạo,
Chúng con nhục nhã trùm mặt lại,
Khi quân nước ngoài xông vào Đền thánh của CHÚA.”
52 CHÚA phán: “Vì thế, sẽ có ngày
Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn,
Và khắp đất nước, Kẻ bị thương sẽ rên xiết.”
53 CHÚA phán: “ Ba-by-lôn có lên cao đến tận trời,
Dù nó xây tường thành kiên cố cao chót vót,
Ta cũng sẽ sai quân tàn phá hủy diệt xông đánh nó.

lots_wife

45 Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, Ai nấy hãy chạy thoát thân, Tránh khỏi cơn phẫn nộ của CHÚA!
Khi đã nhất tâm rời khỏi “Ba-by-lôn” rồi, mong bạn đừng tiếc nuối vấn vương kẻo e tự biến mình
thành tượng muối như vợ của Lót chăng (Sáng thế 19:26).
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 45: Đức Chúa Trời yêu cầu dân sự của Ngài tách rời khỏi Ba-by-lôn. Ngài muốn trừng phạt thành phố này, nhưng điều quan tâm đầu tiên của Ngài ấy là bảo đảm sự an toàn cho dân của Ngài. Bởi vậy, Ngài muốn dân của Ngài phải được tự do khỏi nơi đó, và sau đó Ngài sẽ trừng phạt thế gian. Sự tách biệt bắt đầu từ giây phút chúng ta làm một quyết định có ý chí là tách biệt tấm lòng của chúng ta ra khỏi điều ác.

Câu 52,53: Đức Chúa Trời là Đấng có một không hai. Các thần mà Ba-by-lôn nhờ cậy sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Không còn cách nào khác cho Ba-by-lôn để trách được sự trừng phạt của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời quyết định trừng phạt thì không một ai có thể chống nghịch lại được với Ngài. Đây là một lời cảnh báo nhưng cũng là lời an ủi cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 45,46: Đức Chúa Trời bảo dân sự của Ngài đang ở trong sự tù đày là rời khỏi Ba-by-lôn. Ngài muốn dân của Ngài được an toàn. Sự cứu rỗi là ân điển của Đức Chúa Trời và nó không thể nào được mua, nhưng nó đòi hỏi cùng lúc sự vâng lời và sự cố gắng của dân sự. Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt thế gian sau khi Ngài tách biệt dân sự của Ngài khỏi đó. Sự tách biệt bắt đầu khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su Christ. Tôi vẫn còn buộc mình với thế gian chăng?

Câu 50,51: Dân của Đức Chúa Trời được nhắc lại về sự chịu khổ của họ. Những kẻ đã thoát khỏi lưỡi gươm đã phải rời khỏi Giê-ru-sa-lem một cách vơ. Nhất là họ không thể chịu được cảnh đền thờ bị giày xéo bởi dân ngoại. Bạn cảm thấy gì khi danh của Đức Chúa Trời bị sỉ nhục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người chuyển giao lời Chúa cách tốt lành.

Bình Luận:

You may also like