Ngày 29 – Quan Án Công Bình

435
NGÀY 29  QUAN ÁN CÔNG BÌNH

Giê-rê-mi 51:33-44

33 Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Ba-by-lôn giống như sân đạp lúa Trong giờ đạp lúa;
Mùa gặt sẽ đến trong chốc lát. 34 Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, Ăn nuốt tôi và phá rối tôi, Vét sạch tôi như một cái nồi trống, Nuốt chửng tôi như rồng nuốt mồi, Ăn đầy bụng những món cao lương mỹ vị của tôi, Rồi đuổi tôi đi. 35 Dân thành Si-ôn nói: ‘Cầu xin sự tàn ác gây cho tôi và dòng họ tôi Đổ lại trên dân Ba-by-lôn!’ Giê-ru-sa-lem nói: ‘Cầu xin huyết tôi đổ lại trên dân Canh-đê!’ ” 36 Vì thế CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ biện hộ cho con, Ta sẽ báo thù cho con; Ta sẽ làm cho biển nó khô, Và mạch nước nó cạn. 37 Ba-by-lôn sẽ đổ nát thành đống đá, Thành hang chó rừng, Chốn hoang vu kinh rợn, không người ở; Ai đi ngang qua phải xuýt xoa. 38 Chúng đều rống lên như sư tử, Gầm gừ như sư tử con.” . 39 CHÚA phán: “Khi chúng nóng tiết, Ta sẽ dọn tiệc cho chúng, Cho chúng say sưa vui thỏa, Để rồi chúng ngủ giấc ngủ ngàn thu, Không bao giờ thức dậy nữa. 40 Ta sẽ đem chúng xuống lò thịt Như chiên con, Như cừu đực và dê đực. 41 Ôi, thành Si-sách đã thất thủ! Kinh thành cả thế giới từng ca ngợi đã bị chiếm đóng! Ôi, Ba-by-lôn hoang vu rùng rợn Giữa các nước! 42 Biển nổi dậy, Các lượn sóng gào thét tràn ngập  Ba-by-lôn. 43 Các thành phố điêu tàn, Đất nước Ba-by-lôn khô hạn, hoang vu, Không người ở, Cũng không người qua lại. 44 Ta sẽ trừng phạt thần Bên tại Ba-by-lôn, Bắt nó nhả ra những gì nó đã nuốt; Các dân tộc không còn lũ lượt kéo về cúng bái nữa, Ngay cả tường thành Ba-by-lôn cũng sụp đổ.
fig1_babylon1736a-2
Ba-by-lôn hùng vĩ song tội lỗi rốt cục cũng bị phán xét bởi Quan Án công bình
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 33: Đức Chúa Trời phác hoạ Ba-by-lôn như một cái sân đạp lúa. Nó có nghĩa rằng sự cuối cùng của Ba-by-lôn gần đến rồi. Ba-by-lôn phơi bày điều ác ra mỗi ngày. Nó sẽ bị thiêu đốt như rơm rạ và tan biến đi theo gió.

Câu 36,37: Đức Chúa Trời bảo vệ nguyên cớ cho dân của Ngài và Ngài trả thù cho họ. Và kết quả là các nguồn nước dư đầy của Ba-by-lôn bị khô hạn. Cho dù họ có một môi trường thiên nhiên tốt lành và các nguồn từ thiên nhiên phong phú nhưng họ không thể tránh khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết vết thương đau của tôi đến từng chi tiết và Ngài lắng nghe từng lời cầu nguyện của tôi.

Câu 44: Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt Bên, là thần tượng của Ba-by-lôn. Ba-by-lôn đã cắn nuốt dân của Đức Chúa Trời nhờ danh của Bên, nhưng họ lại bị buộc phải trả tự do cho dân Chúa. Không một thần nào trong thế gian này có thể chiến thắng nổi Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 41-43: Những câu Kinh thánh này là bài ca thương đau buồn về sự huỷ phá kinh khủng của họ. “Sê-sác” là tên gọi khác của Ba-by-lôn. Là tan thương cho một thành phố danh tiếng về vẻ ngoài to lớn của nó, nó sẽ hoá ra sự sầu khổ vì sự đổ nát của nó. Mọi thứ con người xây không bởi Đức Chúa Trời đều là xây dựng trong vô ích.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời lắng nghe nguyên cớ của tôi, con nhờ cậy nơi Chúa giải quyết sự đau khổ và bất công cho con.

Bình Luận: