Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Ý Muốn Không Thay Đổi Của Đức Chúa Trời

Ngày 28 – Ý Muốn Không Thay Đổi Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 28: Ý MUỐN KHÔNG HỀ THAY ĐỔI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Giê-rê-mi 51:20-32

Ba-by-lôn Bị Trừng Phạt

20 Ngươi là cây búa, Là vũ khí chiến trận của Ta, Ta dùng ngươi đập tan các nước, Tiêu diệt các vương quốc.

21 Ta dùng ngươi đập tan ngựa chiến và kỵ binh, Ta dùng ngươi đập tan xe ngựa và người đánh xe; 22 Ta dùng ngươi đập tan đàn ông và đàn bà, Ta dùng ngươi đập tan già và trẻ, Ta dùng ngươi đập tan thanh niên và thiếu nữ; 23 Ta dùng ngươi đập tan người chăn và bầy dê cừu, Ta dùng ngươi đập tan người cầy ruộng và bò kéo cầy, Ta dùng ngươi đập tan tỉnh trưởng và quận trưởng.”

24 CHÚA phán: “Nhưng Ta sẽ báo trả Ba-by-lôn và toàn dân  anh-đê tất cả những công việc ác chúng làm cho Si-ôn, ngay trước mắt các ngươi.” 25 CHÚA phán: “Này, hỡi núi hủy diệt, Ta chống nghịch ngươi, Ngươi hủy diệt cả thế giới, Nhưng Ta sẽ dang tay đánh ngươi, Ta sẽ khiến ngươi lăn xuống hốc đá, Ngươi sẽ thành một núi gạch vụn cháy đen.” 26 CHÚA phán: “Không ai sẽ moi ra được từ ngươi một tảng đá dùng làm đá góc nhà Hoặc để xây nền, Vì ngươi sẽ điêu tàn mãi mãi. 27 Hãy giương cờ lên cao trên đất! Hãy thổi tù và vang khắp các nước!
Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó! Hãy điều động các vương quốc A-ra-rát, Minh-ni, Và Ách-kê-na chống lại nó!
Hãy cử tổng tư lệnh! Ngựa chiến hãy xung trận như châu chấu lởm chởm đầy mặt đất! 28 Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó: Vua Mã-đại Và các tỉnh trưởng, quận trưởng, Và tất cả các lãnh thổ dưới quyền vua. 29 Đất rúng động trong cơn đau quặn thắt, Vì CHÚA thực hiện ý định của Ngài, Biến đất nước Ba-by-lôn thành sa mạc hoang vu, Không người ở. 30 Các chiến sĩ Ba-by-lôn ngừng giao chiến, Nép mình trong đồn lũy;
Họ cạn sức, Trở nên như đàn bà; Nhà cửa trong thành bị đốt cháy, Then cài cổng thành bị bẻ gẫy. 31 Người đưa tin chạy gặp người đưa tin, Sứ giả chạy gặp sứ gỉa, Báo cáo lên vua Ba-by-lôn: Cả kinh thành đều thất thủ. 32; Những khúc sông cạn, có lối đi băng qua, đều bị chiếm giữ; Các ao sậy đều bị đốt cháy; Các chiến sĩ kinh hồn khiếp vía.”
wrath_of_god-1
Sự đoán phạt ma quỷ, thế gian và mọi kẻ không chịu tin nhận Chúa Giê-su là không thể tránh khỏi!

SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 20-24: Đức Chúa Trời lập Ba-by-lôn cho mục đích đặc biệt là để trừng phạt các nước và các dân. Nhưng Ba-by-lôn đã không nhận biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và trở nên kiêu ngạo. Họ tự mình chuốc lấy sự đoán phạt của Chúa.

Câu 27: Đức Chúa Trời dùng sự tham lam của Ba-by-lôn làm công cụ để trừng phạt dân của Ngài khi họ cần phải bị trừng phạt. Giờ đây, Ngài dùng sự tham lam của các nước khác để trừng phạt Ba-by-lôn, là kẻ phải chịu sự trừng phạt lớn hơn. Điều này không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời khuấy động tội lỗi và lòng tham lam, nhưng có nghĩa rằng tội lỗi và lòng tham sẽ kông thể nào giành được chiến thắng cuối cùng. Ngài luôn dùng họ với mục đích là để hoàn thành ý muốn tốt lành và trọn vẹn của Ngài.

Câu 27-29: Đức Chúa Trời làm chủ toàn bộ lịch sử. Các nước dấy lên hay bị sụp đổ, và các dân tộc đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Giống như Ba-by-lôn trước đây thì bây giờ Mê-đi là những nước chính dẫn đầu cuộc chinh phạt Ba-by-lôn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 29-32: Sức mạnh không có địch thủ của Ba-by-lôn bị chặn lại vì sự tốt lành. Họ không thể chiến thắng tất cả nhưng bị huỷ diệt trong sự hư không. Các bức tường thành dày kiên cố lừng danh và các đầm lầy bao quanh sẽ là gì trước sức mạnh và chiến thuật hiểm ác của kẻ thù. Đừng dựa vào sức mạnh được xây dựng bởi con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin đầu phục đời sống của con trong tay Ngài.

Bình Luận:

You may also like