Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Đức Chúa Trời Là Đấng Sáng Tạo Muôn Vật

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Là Đấng Sáng Tạo Muôn Vật

by Ban Biên Tập
30 đọc
NGÀY 27: ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG SÁNG TẠO MUÔN VẬT

Giê-rê-mi 51:11-19

11 Hãy chuốt mũi tên, bỏ đầy bao! CHÚA đã giục lòng các vua Mã-đại
Xông đánh Ba-by-lôn, Ngài có chương trình hủy diệt nó;
Vì đây là sự báo trả của CHÚA,
Ngài báo trả cho đền thờ của Ngài.
12 Hãy giương cờ chống lại tường thành Ba-by-lôn,
Hãy tăng cường trạm gác,
Hãy đặt lính canh,
Chuẩn bị quân phục kích!
CHÚA đã hoạch định,
Ngài sẽ thi hành điều Ngài phán về dân Ba-by-lôn.
13 Ngươi sống giữa nhiều dòng sông,
Ngươi có nhiều kho của báu,
Đời ngươi đã kết thúc,
Phần lời bất lương của ngươi đã bị cắt.
14 CHÚA Vạn Quân lấy chính mình Ngài mà thề:
Chắc chắn Ta sẽ khiến quân địch tràn ngập thành như châu chấu,
Tiếng chúng reo hò chiến thắng vang dội khắp nơi.

CHÚA Là Đấng Tạo Hóa
15 Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài,
Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,
Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài.
16 Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động,
Ngài khiến hơi nước bốc lên từ nơi đầu cùng đất,
Ngài khiến chớp lóe lên trong cơn mưa,
Và lùa gió ra khỏi kho tàng của Ngài.
17 Mọi người đều u mê, thiếu hiểu biết,
Người thợ đúc tượng nào cũng xấu hổ vì tượng chạm mình,
Vì thần tượng người đúc chỉ là thần giả để lừa bịp,
Chẳng có hơi thở bên trong.
18 Các thần tượng đều không có giá trị, chỉ là vật nhạo báng gạt gẫm,
Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt.
19 Nhưng phần cơ nghiệp của Gia-cốp chẳng giống chúng đâu,
Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật,
Và Y-sơ-ra-ên là chi tộc của cơ nghiệp Ngài,
Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
jesus-world-creator-god-2
Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật và… bạn
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 11,12: Đức Chúa Trời sẽ báo thù trên Ba-by-lôn bởi vì họ đã hủy phá đền thờ của Đức Chúa Trời và sỉ nhục danh của Ngài. Sự tấn công của các vua ở Mê-đi chống lại Ba-by-lôn là thực hiện trọn kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Câu 15,16: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài sáng tạo mọi vạn vật và tể trị trên chúng. Mọi sự hỗn độn và không có trật tự mà chúng ta thấy chính là hậu quả của tội lỗi loài người. Chúng ta phải có trách nhiệm cai quản mọi vật và hạ mình khiêm nhường trước quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời.

Câu 19: Đức Chúa Trời có một mối quan hệ đặc biệt với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài là cơ nghiệp của Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên là dân kế nghiệp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lựa chọn dân này. Ngài bảo vệ chúng ta, là những kẻ trở thành dân Y-sơ-ra-ên mới qua Chúa Giê-su Christ, và Ngài chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13: Dân sống gần nhiều dòng nước và giàu có của báu sẽ bị huỷ diệt. Của cải mà họ nhờ cậy sẽ không thể nào bảo vệ họ được. Chủ nghĩa vật chất đang tràn ngập trong xã hội của chúng ta. Tôi được tự do khỏi sự ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất như thế nào?

Câu 17,18: Dân sự dại dột và không nhận biết Đức Chúa Trời. Vì chiều theo nhu cầu của họ, họ làm nên một thần tượng bất lực và không có sự sống rồi thờ phượng nó. Mặc dù, họ được dạy dỗ nhưng họ không thể hiểu vì không có Đức Thánh Linh. Những kẻ nhờ cậy thần tượng sẽ không tránh khỏi được sự xấu hổ và huỷ diệt.

Câu 18,19: Ba-by-lôn sẽ không được chữa lành nữa. Điều tương tự như vậy sẽ xảy đến cho thế gian là nơi đã rời bỏ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn nhờ cậy một mình Ngài mà thôi, Ngài chính là Đấng tể trị thế gian ngay cả ở hiện tại.

Bình Luận:

You may also like