Home Dưỡng Linh Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 24: Đón Mừng Đấng Cứu Tinh

Chuẩn Bị Tấm Lòng Gặp Hài Nhi Giê-xu – Phần 24: Đón Mừng Đấng Cứu Tinh

by Sưu Tầm
30 đọc

Hôm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại vừa giáng sinh tại thành Đa-vít. – Lu-ca 2:11

    Kristi và Bryan Caruthers ở Asheville, North Carolina tự hào về bé trai Callum được xem như “Bé Trai Phép Lạ.” Bé sinh vào giờ đẹp nhất thế giới lúc 10 giờ 11 phút sáng tháng 12 ngày 13 năm 2014 tại Johnston Health. Năm trước, họ mất hai bé trai sinh đôi ra sớm ở tuần thứ 22. Kristi được Bác sĩ George Davis dùng phương pháp buộc vòng chỉ qua khoang bụng. Tháng sau cô mang thai bé Callum và nói: “Nó mang lại cho chúng tôi điều gì đó tốt đẹp, ánh sáng nơi cuối cầu vồng, nên chúng tôi gọi cháu là bé cầu vồng.”

      Kinh Thánh không nói rõ Chúa Giê-xu sinh vào ngày giờ nào, điều chúng ta biết hơn hai ngàn năm trước và ngay hôm nay, những mục tử ở Bết-lê-hem và chúng ta đều nghe một sứ điệp đem lại hy vọng cho mọi người trong mọi thời đại, như thiên sứ loan báo: “Hôm nay, Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu Tinh của nhân loại vừa giáng sinh.” Một Tin Mừng tuyệt vời Chúa ban cho thế gian sầu bi một Chúa Cứu Thế mang đến niềm vui miên viễn.

      Giáng Sinh vẫn là một ngày quan trọng đáng để mọi người kỷ niệm, một cơ hội chúng ta đón nhận món quà hoàn hảo duy nhất do Đức Chúa Trời ban cho là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng từ bỏ thiên đàng vinh hiển bước vào thế giới này bày tỏ tình yêu của Ngài đối với mọi người bằng cách phó sự sống mình chết thay vì tội lỗi của chúng ta. Không Chúa Giê-xu. Không Giáng Sinh.

Tạ ơn Chúa, vì con Chúa Giáng Sinh ở Bết-lê-hem, vì con Chúa chịu chết ở Gô-gô-tha. A-men.

Trần Quang Vinh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like