Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Trừng Phạt Dân Am-môn

Ngày 20 – Trừng Phạt Dân Am-môn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 20          TRỪNG PHẠT DÂN AM-MÔN

Giê-rê-mi 49:1-6

Chúa Trừng Phạt Dân Am-môn

1 Về dân Am-môn.
CHÚA phán như vầy:
“Phải chăng Y-sơ-ra-ên không có con trai?
Không người thừa kế?
Tại sao thần Minh-côm xâm chiếm tỉnh Gát,
Và dân nó định cư trong các thành của Gát?”
2 CHÚA phán:
“Vì thế, sẽ có ngày,
Ta sẽ khiến tiếng hò hét của chiến trận vang dội
Khắp thủ đô Ráp-ba của dân Am-môn:
Thủ đô sẽ thành gò đổ nát hoang tàn,
Các làng mạc xung quanh sẽ bị lửa thiêu hủy,
Và Y-sơ-ra-ên sẽ đánh đuổi Quân xâm lược.”
CHÚA phán vậy.
3 “Hỡi Hết-bôn, hãy gào than, vì thành A-hi điêu tàn!
Hỡi các làng mạc xung quanh Ráp-ba, hãy kêu la,
Hãy quấn vải tang ngang lưng, hãy đấm ngực,
Hãy rạch cắt mình, chạy tới chạy lui!
Vì thần Minh-côm sẽ đi đày
Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần.
4 Hỡi cô gái bội bạc,
Sao ngươi tự hào về thung lũng,
Về thung lũng phì nhiêu của mình?
Ngươi tin cậy vào của cải mình, và thách thức:
‘Ai dám tấn công ta?’ ”
5 CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta sẽ khiến kinh hoàng đổ ập xuống ngươi
Từ mọi nước xung quanh.
Các ngươi sẽ tháo chạy tán loạn, mỗi người mỗi ngả,
Không ai tập hợp dân tỵ nạn.”
6 CHÚA phán: “Tuy nhiên, sau này,
Ta sẽ phục hồi dân Am-môn.”


SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3 Đức Chúa Trời trừng phạt Am-môn vì sự cướp chiếm địa phận tỉnh Gát – thuộc dân Ngài. Đức Chúa Trời xem như Gát bị thần của họ, Minh-côm, đánh cắp. Trong thế giới cổ đại, chiến tranh giữa các dân tộc được xem như chiến tranh giữa các vị thần của họ. Đức Chúa Trời phán rằng Minh-côm, thần của dân Am-môn, sẽ bị đi đày cùng những thầy tế lễ của họ. Trong ngày ấy, Am-môn sẽ như một đống đổ nát và Y-sơ-ra-ên sẽ đoạt lại xứ mình. Trận chiến thuộc linh này vẫn còn tiếp tục đến tận ngày nay (Êph 6:12). Hãy chỉ tin cậy nơi Đức Chúa Trời Đấng cuối cùng sẽ hồi phục dân Ngài. Dù Ngài cho phép sự mất mát cùng nỗi đau, hãy cứ chống lại những cám dỗ đặt trước chúng ta.

Câu 6 Đức Chúa Trời ban lời hứa phục hồi cho Am-môn giống như Ai-cập và Mô-áp. Bất cứ ai ăn năn sau khi bị sửa phạt đều sẽ được tha thứ. Lời tiên tri về sự trừng phạt tàn khốc là lời kêu nài mạnh mẽ để ghét tội lỗi và trở về với Chúa.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 4 Xuyên suốt Kinh Thánh luôn luôn có những lời cảnh báo về những nguy hiểm của sự giàu sang. Một trong những nguy hiểm là người ta nghĩ rằng họ có thể giải quyết mọi vấn đề bằng tiền nếu họ giàu. Nhưng điều đó không đúng. Chúng ta không thể mua sự cứu rỗi bằng bất cứ khoản tiền nào.

Câu 3,4 Am-môn cũng tin cậy vào những thung lũng phì nhiêu và của cải giàu sang của mình. Minh-côm, thần của họ, cũng là thần của sự giàu sang thạnh vượng. Dù sống giữa nhiều dân tộc, Am-môn có thể thách thức: “Ai dám tấn công ta?”. Những điều kiện sống của tôi (tiền bạc, học vấn, địa vị) đã khiến tôi kiêu ngạo, hay đầy lòng biết ơn được thừa hưởng sự giàu có của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện: Thưa Chúa, con muốn được sống như một người khôn ngoan thật sự, biết kính sợ duy nhất Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like