Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Lời Hứa Phục Hồi Mô-áp

Ngày 19 – Lời Hứa Phục Hồi Mô-áp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 19          THAN KHÓC MÔ-ÁP VÀ LỜI HỨA PHỤC HỒI

Giê-rê-mi 48:36-47

36 Vì thế, tôi than khóc Mô-áp như tiếng sáo rên da diết, Tôi than khóc dân thành Kiệt Hê-re như tiếng sáo ủ ê, Vì của cải chúng thâu góp đã tiêu tan. 37 Mọi người đều cạo trọc đầu, Cạo sạch râu, Cắt rạch tay, Quấn vải tang ngang lưng. 38 CHÚA phán:  Trong toàn xứ Mô-áp, mọi người đều khóc than tang chế trên mọi sân thượng, tại các quảng trường, vì Ta đã đập bể Mô-áp Như một cái bình không ai ưa thích. 39 Ôi, Mô-áp tan nát! Chúng khóc lóc thảm thương! Ôi, Mô-áp quay lưng, tủi nhục! Mô-áp đã thành trò cười, Nỗi khiếp sợ cho mọi nước lân bang.”
40 CHÚA phán như vầy: “Kìa, kẻ thù bay vút lên cao như chim đại bàng, Xòe cánh ra bao phủ đất Mô-áp!
41 Thành Kê-ri-giốt bị chiếm đóng, Các đồn lũy thất thủ.
Ngày ấy, các chiến sĩ Mô-áp dũng cảm đều mất hết hồn vía
Như thiếu phụ chuyển bụng đẻ.

42 Dân tộc Mô-áp sẽ bị tiêu diệt, Vì chúng dám tự cao tự đại chống nghịch CHÚA.”

43 CHÚA phán: “Hỡi dân Mô-áp, Kinh hoàng, vực sâu, cạm bẫy đang chờ các ngươi!”

44 CHÚA phán: “Người nào thoát khỏi kinh hoàng sẽ rơi xuống vực sâu. Người nào leo lên khỏi vực sâu sẽ sa vào cạm bẫy.
Ta sẽ giáng mọi điều ấy xuống dân Mô-áp Vào năm Ta trừng phạt chúng.

45 Dân tỵ nạn kiệt sức dừng lại dưới bóng thành Hết-bôn. Vì lửa đã phát ra từ Hết-bôn, Ngọn lửa từ giữa cung Si-hôn, Thiêu nuốt toàn dân Mô-áp, Sọ của dân ồn ào xấc xược.

46 Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi! Dân của thần Kê-mốt đã bị hủy diệt, Vì con trai ngươi bị bắt đi đày, Con gái ngươi cũng vậy.”
47 CHÚA phán: “Tuy nhiên, đến thời cuối cùng, Ta sẽ phục hồi dân tộc Mô-áp.” Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Mô-áp chấm dứt tại đây.

SUY GẪM

* Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 36 Đức Chúa Trời khóc than cho Mô-áp, dân không thể tránh khỏi sự trừng phạt vì tội thờ thần tượng. Sự biểu lộ “than khóc như tiếng sáo” cho thấy Đức Chúa Trời đang cố kìm nén tấm lòng tan nát đau thương, đồng thời cũng biểu lộ lòng bận tâm không dứt. Tôi cũng đồng một lòng thương cảm như tấm lòng của Đức Chúa Trời đối cùng dân ngoại Mô-áp không? Liệu tôi có thể thụ động chờ đến khi cả thế gian vô tín bị Đức Chúa Trời trừng phạt?

Câu 40-44 Đức Chúa Trời sai đến một con đại bàng (Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn) để hủy diệt Mô-áp ngạo mạn. Trong ngày ấy, lòng của các chiến binh Mô-áp sẽ đầy sự kinh khiếp giống như người phụ nữ đau cơn chuyển dạ. Sau sự kinh khiếp là vực sâu chờ đợi, sau vực sâu là bẫy lưới bủa giăng. Nếu bạn đã rời khỏi Đức Chúa Trời để có thể âm mưu chuyện bất chính thì hãy dừng lại. Chúng ta có thể giấu được tai mắt con người chứ không thể tránh khỏi cơn đoán phạt của Chúa.

Câu 47 Sẽ đến ngày Đức Chúa Trời phục hồi Mô-áp. Cuối cùng thì ngày ấy cũng sẽ đến khi nước Trời được thiết lập thông qua Đấng Mê-si. Giống như chúng ta, thuộc dân ngoại, đã trở nên thần dân nước Trời để dự phần trong vinh quang của sự hồi phục, Đức Chúa Trời cũng sẽ ban cơ hội cho Mô-áp vậy.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 37-39 Khi Đức Chúa Trời quyết định đập vỡ Mô-áp như một cái bình vì họ kiêu ngạo, cứng lòng, thờ thần tượng, Mô-áp trở nên giống như một nhà tang chế. Mọi người đều làm nghi lễ đám tang (câu 37) và trên mọi sân thượng với các quảng trường chẳng có điều gì ngoài tiếng khóc than. Tuy nhiên tiếng khóc than này không phải để an ủi họ nhưng là khởi nguồn của sự nhục nhã, chế nhạo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con được ở trong Ngài, để sự ngợi khen của con không biến ra than khóc

Bình Luận:

You may also like