Home Chuyên Đề Chăm Xem Vào Tương Lai – Vương Quốc Thiên Đàng Trên Đất!

Chăm Xem Vào Tương Lai – Vương Quốc Thiên Đàng Trên Đất!

by Hong An
30 đọc

“Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào’’ (Luca 21:25)

Chúng ta đang sống trong thế giới đầy biến loạn. Con người không còn niềm tin vào sự thật, thậm chí còn không bận tâm nhận thức đâu mới là lẽ thật. Thời kỳ mà chúng ta mất phương hướng cuộc sống chỉ cần sống một cuộc đời vui vẻ đủ đầy. Nhiều nhóm dân tộc ở nhiều quốc gia đang cố gắng biểu tình và phản kháng, nhiều nơi đang trong tình trạng khủng hoảng chính trị và hầu hết các chính phủ trên thế giới đang phải đối mặt với những khó khăn ngày càng gia tăng để lãnh đạo và duy trì sự ổn định, hòa bình.

Các cuộc biểu tình gần đây ở Lebanon (Li-băng) cuối cùng cũng khiến chính phủ bị sụp đổ, khiến tình hình đất nước này vô cùng bấp bênh và vô vàn khó khăn thường trực.

Tại Anh, cuộc bầu cử sắp tới đã được ấn định, tới nay Chính phủ và Quốc hội đang phải đấu tranh đầy phức tạp, âm hiểm và mối nguy hiện hữu của sự chia rẽ vì bản sắc dân tộc của Quốc gia này. Một số ý kiến cho rằng cuộc bầu cử sắp tới có lẽ là quan trọng bậc nhất trong lịch sử chính trị của Anh kể từ hậu chiến Thế giới thứ 2.

Tại Israel, Benny Gantz tiếp tục nỗ lực trong tuyệt vọng để cố gắng thành lập một chính phủ liên minh cầm quyền. Nếu ông lại tiếp tục thất bại (khả năng cao), thì người dân Israel sẽ lại phải đi bỏ phiếu thêm 1 lần nữa.

Biến động lớn trong nền chính trị ở nhiều khu vực tại Nam Mỹ.

Theo Melanie Philips (nhà báo, phát thanh viên người Anh cho chuyên mục của Thời Báo Jerusalem và London) thì vấn đề lớn mà nhiều quốc gia phương tây đều phải đối diện là liệu một đất nước độc lập dựa trên cấu trúc dân chủ phản ánh bản sắc riêng, lịch sử và truyền thống văn hóa của họ có xứng đáng tồn tại hay không? Làm thế nào để vấn đề này được giải quyết ở Anh sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của phương Tây.

Trong khi đó, Jerusalem thì ngày càng trở thành “hòn đá nặng cho các dân tộc’’, và trở nên “chén xây xẩm’’ của các quốc gia. (Xa-cha-ri 12:2)

Liệu rằng những dấu hiệu về sự trở lại mà Chúa Jêsus đã nhắc đến trong Lu-ca 21 đang hiện hữu? Phải chăng chúng ta đang ở trong thời “kỳ các dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21:24)?

Nếu có điều gì đó mà bất kỳ ai cũng mong muốn thì đó hẳn là hòa bình! Hòa bình trong tâm hồn bạn, hòa bình trong ngôi nhà của bạn, hòa bình trong gia đình của bạn và hòa bình ở đất nước nơi bạn sinh sống. Nhưng khi bạn nhìn vào thế giới xung quanh, bạn sẽ thấy khắp nơi đầy rẫy xung đột!

Liệu rằng hòa bình sẽ được tái lập trong tương lai? Vậy thì Kinh Thánh nói gì về những điều này!

Diễn Giả Willem Glashouwer giải thích những gì Chúa Jêsus đang nói về tương lai trong Ma-thi-ơ 24: 3-143 Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. 4 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. 5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. 6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. 8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. 9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”
Và lời hứa mà thiên sứ Gabriel đã truyền cho Mary trong Lu-ca 1: 31-33 “31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.

Làm thế nào Chúa Jêsus có thể thực hiện những lời hứa này? Ngài đã gánh hết thảy tội lỗi nhân loại chúng ta bởi những lằn roi trên thân Ngài. Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài ngôi Đa-vít đời đời, Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Israel. Lời mà thiên sứ Gáp-ri-ên hứa cuối cùng sẽ thành hiện thực. Chúa Cứu Thế Jêsus – Vua Hòa Bình – Chúa Bình An – Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, Ngài sẽ ngồi trên Ngai tổ phụ Đa-vít tại Giê-ru-sa-lem mà cai trị nhà Gia-cốp, đất nước Do Thái, quốc gia Israel. Nước Ngài vô cùng.

Khải huyền 3: 10-21 “10 Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. 11 Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. 12 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người. 13 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! 14 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: 15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. 17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. 18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. 19 Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. 20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. 21 Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.”

Hòa bình sẽ tới trên khắp đất nhưng có thể bắt đầu ngay từ hôm nay trong chính linh hồn mỗi chúng ta là những ai ăn năn đầu phục Ngài, biết rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta mà quở trách sửa phạt; khát khao tìm kiếm lẽ thật của Ngài; đến thật gần với sự hiện diện Thánh của Ngài; sốt sắng đem lẽ thật tình yêu đến với người lân cận, chúng ta sẽ được lẽ thật Ngài giải phóng và được trở nên dự phần trong Vương Quốc sáng láng đời đời mà Ngài đã hứa.

Andrew Tucker – Tổng Biên Tập (Christians For Israel International)
Nguồn: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like