Home Thánh Kinh Hàng Ngày Hãy Đặt Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm

Hãy Đặt Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm

by Christianstt.com
30 đọc

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.”Ma-thi-ơ 22:37

Hỡi Đức Giê-hô-va, là Chúa của con,

Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện rạ trên các từng trời!

Cảm tạ Chúa vì một buổi sáng Chủ Nhật phước hạnh Ngài ban cho con. Cảm ơn Ngài vì con được làm con của Ngài, được ở trong mối tương giao ngọt ngào với Ngài và Ngài là Cha của con.

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì con được chuộc bởi huyết của Ngài, sự rủa sả và trói buộc của Sa-tan đã không còn quyền gì đối với con nữa. Con tôn Chúa là Đấng Cứu Chuộc và là Chủ của con, con phó thác đời sống con cho Ngài. Nguyện con sẽ tìm kiếm mặt Ngài không thôi vì Ngài là tình yêu lớn của cuộc đời con. Ánh sáng của sự hiện diện Ngài ban bình an cho con, tình yêu của Ngài làm thỏa cơn khát của linh hồn con. Hễ con còn sống chừng nào, con sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va chừng nấy.

 Tạ ơn Chúa vì sự tể trị của Ngài trong mọi thuận cảnh và nghịch cảnh xảy đến. Con cám ơn Ngài vì chương trình tuyệt vời và trọn vẹn Ngài đã sắm sẵn cho cuộc đời con. Xin hãy vui dùng con như một người đầy tớ ngay lành của Ngài; dạy con nhìn mọi sự theo cái nhìn của Ngài. Con dâng mọi quyết định và lựa chọn của con cho Ngài, xin giúp con suy nghĩ và lựa chọn đúng, không theo ý con nhưng nguyện mọi sự theo ý Ngài.

Dù con không thể hiểu hết ý muốn Ngài trong cuộc đời, nhưng lòng con không lo lắng, nghi ngờ. Vì bất kể điều gì ở trong tay Ngài đều trở nên kì diệu và hoàn hảo. Con tin cậy Chúa vì Ngài là nguồn trông cậy duy nhất của con. Ngoài Chúa ra, con chẳng làm được gì hết.

Những điều thế giới này đem lại: danh vọng, quyền lực, sự đẹp đẽ, thú vui luôn muốn hướng sự tập trung của con và reo vào tâm trí con những tham vọng quyền lực, khao khát muốn làm trọn những sự đời này. Có những lúc con yếu đuối và để tâm trí mình thèm muốn những dục vọng của đời này. Xin tha thứ cho con và tẩy sạch tâm trí con khỏi những ham muốn của xác thịt.

Rất nhiều người sống trong sự cô đơn vì không biết Chúa, họ thiếu mất tình yêu và sự bình an thật của Ngài trong lòng họ. Dù cuộc đời đầy đủ, sung mãn, lòng họ chẳng thể thoát ra khỏi sự cô đơn. Nhưng tạ ơn Chúa vì con có Ngài. Ngài là lý do duy nhất để con sống. Con biết ơn Ngài vì trong những thời khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời con, Ngài đã luôn ở đó vực con dậy.  Ngài chấp nhận sự tan vỡ của con; ngự vào lòng và phục hồi con, khiến con được mới lại. Cuộc đời nào có Chúa làm chủ, cuộc đời đó sẽ tràn ngập phước hạnh. Dù khi thế gian có lúa mì và rượu nho dư dật, lòng con vẫn vui mừng nhiều hơn họ. Con sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho con được ở yên ổn (Thi-thiên 4:7-8).

Con lựa chọn tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trước hết mọi sự, vì linh hồn con khao khát Ngài. Tình yêu của Ngài khỏa lấp mọi cô đơn và tuyệt vọng của lòng con, chữa lành mọi tổn thương, cay đắng khiến con cảm thấy được yêu vô cùng. Xin dẫn con đi trong mọi đường lối công bình của Ngài, đến gần hơn với lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa biến đổi con thành người Ngài muốn.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————–

1 Cô-rinh-tô 11:1-2 “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em.”

Rô-ma 12:2  Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like