Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – TẠO VẬT MỚI

Ngày 17 – TẠO VẬT MỚI

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 17          TẠO VẬT MỚI

GIÊ-RÊ-MI 31:23-40

23 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Khi Ta khôi phục vận mạng đất nước chúng, chúng lại sẽ nói lời này trong các thành trì xứ Giu-đa: ‘Hỡi nơi cư trú công chính, hỡi núi thánh, cầu xin CHÚA ban phúc lành cho ngươi! 24 Tá điền và người chăn bầy sẽ sống chung tại đấy, trong Giu-đa và khắp các thành trì. 25 Vì Ta sẽ cho người mệt xỉu hết khát, và mọi người mòn sức được no đủ.’ ” 26 Lúc ấy, tôi thức giấc, nhìn quanh. Tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành. 27 CHÚA phán: “Trong những ngày tới, Ta sẽ gieo giống người và giống súc vật trong nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.” 28 CHÚA phán: “Y như Ta đã thức canh để bứng gốc và phá sập, để phá đổ và hủy diệt, để giáng họa, Ta sẽ thức canh để xây dựng và vun trồng. 29 Đến ngày ấy, sẽ không còn ai nói nữa: Cha mẹ ăn nho chua, Con cái ê răng.  30 Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình phạm. Người nào ăn nho chua phải chịu ê răng.”
31 CHÚA phán: “Trong những ngày tới, Ta sẽ lập giao ước mới Với nhà Y-sơ-ra-ên Và nhà Giu-đa. 32 Giao ước này sẽ không giống như giao ước Ta đã lập với tổ phụ chúng Ngày Ta cầm tay dìu họ ra khỏi Ai-cập. Họ đã bội giao ước Ta, trong khi Ta là Chúa họ.” CHÚA phán vậy.
33 CHÚA phán: “Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên
Sau những ngày ấy. Ta sẽ đặt luật Ta trong lòng chúng. Ta sẽ viết luật ấy trên tim chúng. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng, Và chúng sẽ là dân Ta.”
34 CHÚA phán: Bạn bè hàng xóm Hoặc anh em họ hàng không cần phải dạy bảo nhau: ‘Hãy nhìn biết CHÚA.’ Từ người thấp hèn nhất đến người sang trọng nhất, Hết thảy chúng đều sẽ biết Ta, Vì Ta sẽ tha thứ tội ác chúng, Và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi chúng nữa.” 35 CHÚA, là Đấng ban mặt trời Chiếu sáng ban ngày, Là Đấng định cho mặt trăng và ngôi sao Soi sáng ban đêm Là Đấng khuấy động biển cả, Khiến cho sóng gió gào, Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán như vầy: 36 “Nếu khi nào Ta hủy bỏ các định luật này, Thì bấy giờ dòng dõi Y-sơ-ra-ên đời đời Sẽ không còn là một dân tộc trước mặt Ta nữa.” CHÚA phán vậy.

37 CHÚA phán như vầy: “Nếu có ai đo được các tầng trời trên cao, Hoặc dò thấu các nền móng địa cầu bên dưới, Thì bấy giờ Ta sẽ từ bỏ hết thảy dòng dõi Y-sơ-ra-ên Vì mọi điều chúng làm.” CHÚA phán vậy.
38 CHÚA phán: “Sẽ có ngày, vì Ta, thành này sẽ được xây lại từ Tháp Ha-na-nên cho đến cổng Góc. 39 Dây đo sẽ kéo thẳng đến đồi Ga-rép đối ngang đấy, và bọc quanh Gô-a. 40 Toàn thung lũng, nơi chứa xác chết và tro, và hết thảy các vườn đắp dọc theo sườn đồi đến suối Khít-rôn, và góc Cổng Ngựa ở phía đông, đều sẽ được thánh hóa cho CHÚA. Thành sẽ không bao giờ bị đào móng hoặc phá đổ nữa.”
SUY GẪM:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 21, 22 Ngài làm đổi mới mọi vật. Như đối cùng một người nữ tái nhợt sau cơn đau sanh đẻ thì với Y-sơ-ra-ên là dân Ngài đã lập giao ước (30:6,7) Ngài trở nên giống như một người nam dũng cảm và dắt đưa họ. Ngài khuyên giục họ nhớ lại điều gì đã khiến họ bị phân tách khỏi Đức Chúa Trời mà trở về cùng Ngài. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là biến tội nhân thành những tạo vật mới (2 Cor 5:17).

Câu 23-25 Ngài ngự giữa dân Ngài. Đức Chúa Trời không ngự trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem nhưng cả Giu-đa sẽ trở thành nơi ngự cho Chúa. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ và ban phước cho họ và dân sự sẽ sống đời sống vui mừng. Giờ đây, Đức Chúa Trời không chỉ ngự giữa Giu-đa, nhưng trong mọi xứ sở Ngài sẽ ngự giữa dân Ngài. Bạn có được thêm sức không khi Đức Chúa Trời nuôi nấng con cái bạn và giúp đỡ cho công việc của bạn? Nhà ở và nơi làm việc của bạn có trở thành một nơi thích hợp để Đức Chúa Trời ngự vào hay không?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 26 Vị tiên tri nghe sứ điệp lời hứa của Đức Chúa Trời – điều họ sẽ không thấy được trong thời mình, nhưng sẽ đến trong tương lai và được làm tươi mới bởi sứ điệp khi ngủ vừa thức giấc sau một giấc ngủ ngon. Dù đền thờ vẫn còn đổ nát, vị tiên tri vẫn đầy lòng tin vào sự khôi phục Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Bạn có tức giận vì những kẻ đồi bại đang cai trị thế giới theo những đường lối vô luôn bởi quyền lực và sự giàu có của họ không? Nếu bạn biết rằng lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ thành sự thật thì sự tức giận này sẽ nguôi ngoai.

Cầu nguyện: Nguyện con suy gẫm và vâng theo Lời Chúa để quăng xa con người cũ và trở nên mới.

Bình Luận:

You may also like