Ngày 16 – HÃY THỎA MÃN TRONG ÂN ĐIỂN

345

 

Ngày 16          HÃY THỎA MÃN TRONG ÂN ĐIỂN CỦA TA

GIÊ-RÊ-MI 31:10-22

10 Hỡi các dân, hãy lắng nghe lời CHÚA! Hãy rao lời Ngài ra tận các hải đảo xa xăm! Đấng đã làm tản mát dân Y-sơ-ra-ên sẽ tập họp chúng lại, Và chăm sóc chúng như người chăn canh giữ bầy chiên của mình. 11 Vì CHÚA đã giải cứu Gia-cốp, Và chuộc chúng khỏi tay những kẻ mạnh hơn chúng. 12 Chúng sẽ đến reo vui trên đỉnh núi Si-ôn, Mặt mày sáng rỡ vì CHÚA ban phúc lành dồi dào: Nào thóc, rượu mới, và dầu, Nào chiên con và bê. Chúng sẽ như vườn cây đượm nước, Không còn u sầu tàn héo nữa. 13 Bấy giờ, các trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa, Thanh niên và bô lão sẽ hoan hỉ. Ta sẽ biến tang chế ra vui mừng, Ta sẽ an ủi chúng, và ban cho chúng niềm vui thay vì sầu thảm.”
14 CHÚA phán: “Ta sẽ cho các thầy tế lễ no nê với chất béo, Và dân Ta thỏa dạ với thức ăn dư dật.” 15 CHÚA phán như vầy: “Có tiếng than khóc tại Ra-ma, Tiếng khóc lóc xót xa. Đó là Ra-chên thương khóc con cái mình, Nỗi buồn thương khôn nguôi, Vì con cái bà không còn nữa.” 16 CHÚA phán như vầy: “Con hãy ngưng tiếng khóc, Mắt con hãy ráo lệ.”

CHÚA phán: “Vì sẽ có phần thưởng cho công khó của con, Con cái con sẽ trở về từ đất quân thù.”
17 CHÚA phán: “Có hy vọng cho thế hệ mai sau, Con cái con sẽ trở về bờ cõi mình. 18 Ta thật có nghe tiếng Ép-ra-im than khóc:
‘Con giống như con bê chưa thuần ách, Chúa đã sửa dạy con, và con đã chịu sửa dạy. Xin Chúa đem con về, để rồi con sẽ được trở về, Vì CHÚA là Đức Chúa Trời của con. 19 Sau khi con quay đi khỏi Chúa, Con đã ăn năn, Sau khi con hiểu biết, Con vỗ đùi tiếc nuối, Con xấu hổ tủi nhục, Con chịu sỉ nhục do tội phạm thời niên thiếu.’ ”
20 CHÚA phán: “Ép-ra-im có phải là con trai Ta yêu quý, Nâng niu không? Mỗi khi Ta nhắc đến nó, Ta nhớ nó da diết, Lòng Ta xúc động vì nó, Ta chắc chắn sẽ thương xót nó. 21 Hãy đắp đá làm mốc, Hãy dựng bảng chỉ đường. Hãy kiểm soát đường cái quan, Là đường con đã đi qua. Hỡi trinh nữ Y-sơ-ra-ên, hãy trở về! Hãy về lại các thành của con! 22 Hỡi con gái bội bạc, Con còn phân tâm cho đến khi nào? Vì CHÚA đã tạo dựng một điều mới lạ trên đất: Người nữ sẽ bảo bọc người nam.”
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 10-12: Như một người chăn Ngài canh giữ dân Ngài. Giống cách gia đình trả tiền chuộc để cứu người thân, Đức Chúa Trời cũng cứu dân sự như vậy. Cả thế gian sẽ thấy họ sống một đời sống tự do, an toàn và dư dật. Bạn có cảm thấy như thể mình đang một mình đứng trong một cánh đồng? Có phải đời sống bạn cảm giác khô khan? Vấn đề không phải ở hoàn cảnh của bạn nhưng là bạn có đang sống đời sống được Đức Chúa Trời dẫn dắt hay không.

Câu 13, 14: Ngài ban điều dân Ngài cần. Dân Đức Chúa Trời mọi thời đại sẽ tận hưởng sự an ủi từ Ngài và được chu cấp đầy đủ, thỏa mãn. Để những ai buồn rầu, lo lắng, đói khát được chúc phước.

Câu 15-17: Ngài ban hy vọng cho những ai từng tuyệt vọng. Những ai buồn rầu vì những người nối dõi mình đã bị dẫn tới xứ thù nghịch sẽ được an ủi khi có lại con cháu mình trở về. Bạn đang hy vọng vào điều gì? Bạn có sống một đời sống hy vọng trong Đức Chúa Trời không?

Câu 18-20: Ngài là Cha bày tỏ lòng thương xót và vui mừng khi con cái ăn năn. Ngài không quên những đứa con phản nghịch rời khỏi nhà cha và phải khốn khổ nhưng đau buồn thương xót cho hoàn cảnh đó. Khi một người con cầu xin sự tha thứ và trở về, Ngài sẵn sàng chấp nhận trong vui mừng và bày tỏ cho chúng tình yêu cùng niềm vui của Ngài. Bạn có nghĩ rằng mình không thể nhận lãnh sự tha thứ từ Đức Chúa Trời? Những ai nhận biết tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự tha thứ và ân sủng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con sẽ không than phiền về bất cứ điều gì nhưng mau chóng trở lại cùng Ngài.

Bình Luận: