Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 5: Tấm lòng phục vụ chồng

636

Ta sẽ làm nên một kẻ giúp-đỡ giống như nóSáng thế ký 2:18.

Nhận mạng lệnh phục vụ

Người nữ đẹp lòng Chúa là người dù kết hôn hay đang độc thân nhưng nuôi dưỡng một tấm lòng phục vụ.“Không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta” Ma-thi-ơ 20:28.

Người đó phải trở thành người theo bước chân của Chúa Giê-xu và đặt để một sự ham mến phục vụ trong tấm lòng mình. Việc phục vụ bắt đầu từ công việc trong gia đình. Người chưa kết hôn thì phục vụ gia đình, người đã kết hôn thì phục vụ chồng con, trở thành một người nữ đúng nghĩa là giúp chồng mình như trong Kinh Thánh. Người nữ cần hiểu rằng mình đã nhận được nhiệm vụ là giúp đỡ người phối ngẫu của mình và trở thành người nữ kỉnh khiềng trước mặt Chúa.

Trong Sáng thế ký 2:18 “kẻ giúp đỡ” có nghĩa là gì? Có nghĩa là “kẻ cùng chia sẻ trách nhiệm gánh vác với chồng mình”, kẻ biết yêu và hiểu tất cả mọi điều của chồng mình”, “kẻ tận tâm hiệp sức với chồng mình để hoàn thành ý muốn của Chúa“.

Nói thật là, so với việc nhận thức một vai trò “kẻ giúp đỡ” thật tốt như trong Kinh Thánh, thì việc nhận thức bản thân là một người vợ tốt, một người Cơ Đốc Nhân tốt quan trọng hơn. Kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta không phải là trở thành một người cạnh tranh với chồng mình nhưng là một người giúp đỡ chồng một cách hết lòng. Giúp người phối ngẫu của mình như thể là sự đắc thắng của anh ấy cũng là sự đắc thắng của mình.

Sau khi biết được điều này, tôi đã bắt đầu cầu nguyện. Tấm lòng tôi ở cạnh anh ấy, và tôi trở thành một hậu phương giúp đỡ anh một cách rõ ràng.

Quyết định trở thành người giúp đỡ chồng

Việc giúp đỡ chồng hay không là việc của bạn, chỉ có bạn mới có thể quyết định được. Bạn có thể viết một bài cầu nguyện hứa nguyện với Chúa. Bài cầu nguyện có nội dung là bạn với chồng bạn là một đội và bạn quyết tâm giúp đỡ chồng mình.

Có một cô gái từng có quá khứ không tốt, nhưng cô ấy đã được Chúa cảm động và quyết định dùng sự thánh khiết Chúa dành cho cô để giúp đỡ chồng mình. Bài cầu nguyện của cô có nội dung như sau: Con biết con phải tìm sự tha thứ từ Đức Chúa Trời cũng như từ chồng con. Và con cũng nhận biết rằng con phải áp dụng lời Chúa vào trong hôn nhân của mình.” Và cô bắt đầu nuôi dưỡng tấm lòng phục vụ của mình.

Hãy trở nên hòa hợp với anh ấy

Chúa mong muốn chúng ta nỗ lực trở nên hòa hợp với chồng mình. Tức là, hòa hợp trong công việc, mục tiêu, trách nhiệm mà anh ấy đang mang. Bản chất chúng ta luôn mong muốn đặt chính mình lên trước, nhưng Chúa muốn chúng ta đặt sự ưu tiên cho người phối ngẫu của mình và thể hiện điều đó.

Có hai câu hỏi tôi luôn hỏi chồng tôi là:

“Anh muốn em giúp anh điều gì hôm nay”?

“Để anh sử dụng thời giờ một cách tốt hơn, em có thể làm gì cho anh”?

Có thể cách trả lời của chồng không dễ nghe như điều chúng ta mong muốn nhưng điều chúng ta làm thể hiện sự tôn trọng và sự ưu tiên của chúng ta trong mối quan hệ hôn nhân.

Dù đó không phải là chồng bạn, hay bạn đang không trong mối quan hệ hôn nhân thì bạn vẫn cần nuôi dưỡng tấm lòng lắng nghe và phục vụ của mình. Một tấm lòng phục vụ sốt sắng có thể không mong muốn được báo đáp, nhưng vì chúng ta nhận được nhiều ơn lành của Chúa và sống bày tỏ Chúa một cách rõ nét thông qua việc làm của chúng ta.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Cảm ơn Chúa vì Ngài cho những người nữ chúng con có một đặc ân là trở thành một người giúp đỡ chồng mình. Xin Chúa thêm sức cho chúng con và cho chúng con nhận được nhiều tình yêu của Chúa hơn để con bày tỏ về Ngài qua đời sống con. Amen.

Biên soạn: Mymy

Trích : A woman after God’s own heart

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: