Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Nhạo Báng Và Chết Treo Trên Thập Tự Giá

Ngày 1 – Nhạo Báng Và Chết Treo Trên Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 1           NHẠO BÁNG VÀ CHẾT TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ

Ma-thi-ơ  27:27~44

27 Lúc đó lính của quan thống đốc đem Đức Giê-su vào công đường, Ctd: Dinh Thống Đốc

cả đội quân bao quanh Ngài. 28 Chúng lột áo Ngài ra và mặc cho Ngài một chiếc áo đỏ tía. 29 Chúng đan một mão bằng gai, đội lên đầu Ngài và đặt vào tay phải Ngài một cây sậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngài chế nhạo: “Hoan hô, Vua dân Do Thái!” 30 Chúng khạc nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. 31 Chế nhạo Ngài xong, chúng lột áo đỏ tía ra và mặc áo lại cho Ngài, rồi dẫn đi đóng đinh.
Đức Giê-su Bị Đóng Đinh
32 Khi đi ra họ gặp một người quê ở Si-ren tên là Si-môn, chúng bắt ông này vác thập tự giá cho Ngài. 33 Đến một nơi tên Gô-gô-tha, nghĩa là “Đồi Sọ”; 34 chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng, Ngài nếm thử nhưng không uống. 35 Sau khi đóng đinh Ngài, chúng bắt thăm chia nhau áo Ngài. 36 Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài. 37 Phía trên đầu Ngài chúng để một bản án ghi: “Đây là Giê-su, Vua dân Do Thái!” 38 Lúc đó có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. 39 Những người qua lại phỉ báng Ngài, 40 lắc đầu nói rằng: “Này, anh sẽ phá hủy đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu anh là Con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi thập tự giá đi!”

41 Các thượng tế, chuyên gia kinh luật và trưởng lão cũng nhạo báng rằng: 42 “Nó cứu người khác nhưng không thể tự cứu mình, nếu nó là vua Y-sơ-ra-ên, hãy xuống khỏi thập tự giá đi rồi chúng ta sẽ tin nó. 43 Nó tin cậy Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời giải cứu nó đi nếu Ngài muốn, vì nó tuyên bố rằng: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ” 44 Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhục mạ Ngài

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 27-31 Ngài chịu mọi lời sỉ nhục và phỉ báng từ những kẻ ngu dốt mà vẫn nhẫn nhịn. Chúng khoác cho Ngài chiếc áo điều, đội mão gai lên đầu Ngài, để một cây gậy trong tay hữu Ngài rồi nhạo báng: “Lạy vua của dân Giu-đa”, và chúng còn đánh đập Ngài. Nhưng sau đó không lâu, Chúa Giê-su đã lật ngược tình thế. Lời nhạo báng của đám đông đã trở thành sự thật. Chúa Giê-su đã sống lại và thăng thiên trong vinh hiển như một vị vua với ánh hào quang tỏa sáng hơn vải điều, đầu đội vương miện uy nghi, tay cầm phủ việt và được muôn dân trên thế giới ca tụng. Chúng ta cứ tiếp tục cho đến cuối cùng và biết rằng sự chịu khổ tại thập tự giá không phải là dấu chấm hết cho mọi sự nhưng sẽ có một ngày mọi lời sỉ nhục sẽ trở thành ngợi khen và mão hoa vinh hiển sẽ đón chờ chúng ta.

Câu 33,34 Sau khi lên đồi Gô-gô-tha, Chúa Giê-su không chịu uống rượu pha mật đắng nhưng chịu đựng mọi đau đớn trên cây gỗ. Chúa Giê-su, Đấng mang nỗi đau đớn tận xương tủy, giờ đang ở với chúng ta trong mọi gian khổ. Dầu bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy tin cậy và nhận biết rằng Chúa đang ở với bạn.

Câu 35-38 Khi quân lính bắt thăm chiếc áo xống của Ngài và Ngài bị đóng đinh giữa hai tên cướp thì lời tiên tri về Ngài được ứng nghiệm (Thi thiên 22:18; Ê-sai 53:12). Chúng ta hãy cùng suy gẫm về Chúa Giê-su, Đấng đã nín lặng khi bị phản bội và trong lúc bị nhạo báng để làm trọn Lời Chúa.

Cầu nguyện

Xin cho con luôn suy gẫm về những đau đớn mà Chúa Giê-su đã chịu trên thập giá và hễ khi nào con đối diện với khó khăn xin cho con luôn bám chặt vào Lời Chúa.

Bình Luận:

You may also like