Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Chúa Giê-su Trước Mặt Phi-lát

Ngày 31 – Chúa Giê-su Trước Mặt Phi-lát

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 31          CHÚA GIÊ-SU TRƯỚC MẶT PHI-LÁT

Ma-thi-ơ 27:11-26

Phi-lát Hỏi Cung Đức Giê-su
11 Đức Giê-su đứng trước quan thống đốc. Quan hỏi Ngài: “Anh có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Giê-su đáp: “Như ông nói đó.”
12 Trong lúc bị các thượng tế và trưởng lão tố cáo, Ngài không đối đáp gì cả. 13 Nên Phi-lát hỏi Ngài: “Anh không nghe bao nhiêu lời chứng tố cáo anh sao?” 14 Nhưng Ngài không đáp một lời nào, đến nỗi quan thống đốc rất ngạc nhiên.
Đức Giê-su Bị Kết Án Tử Hình
15 Vào dịp lễ Đây là lễ Vượt Quaquan thống đốc có lệ ân xá một tù nhân tùy theo ý dân chúng. 16 Lúc đó có một tù nhân khét tiếng tên Ba-ra-ba. 17 Khi dân chúng tụ tập, Phi-lát hỏi: “Các người muốn ta tha ai, Ba-ra-ba hay Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế?” 18 Vì ông biết rõ bởi lòng ganh ghét họ đã nộp Ngài.

19 Khi Phi-lát đương ngồi xử án, vợ ông sai người đến nói: “Đừng đụng đến người công chính đó vì hôm nay tôi bị khổ sở nhiều trong giấc chiêm bao về người đó.”20 Nhưng các thượng tế và các trưởng lão xúi giục dân chúng xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Giê-su.

21 Quan thống đốc lại hỏi đám dân: “Trong hai người, các người muốn ta tha ai?” Họ đáp: “Ba-ra-ba.”
22 Phi-lát nói với họ: “Vậy thì ta sẽ xử thế nào với Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế!” Tất cả đều đáp: “Hãy đóng đinh nó!”
23 Ông hỏi: “Tại sao? Người này đã làm điều ác gì?” Họ lại càng la lớn hơn nữa: “Hãy đóng đinh nó!”
24 Phi-lát thấy không làm được gì, mà lại gây thêm náo động. Ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng rồi bảo: “Ta vô tội về máu người này, các người phải chịu trách nhiệm lấy!”
25 Cả dân chúng đáp: “Nguyện máu của hắn đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!”
26 Phi-lát liền tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho đánh đòn Đức Giê-su, ông giao Ngài cho họ đóng đinh.
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 11a Vị vua và cũng chính là vị quan tòa của cả vũ trụ muôn loài vạn vật đứng như một tù nhân trước mặt quan tòa của loài người. Là người không hề biết tội lỗi mà nay phải mang hình dạng của tội nhân vì cớ chúng ta. Ấy là nhằm khiến chúng ta có thể trở thành những người công bình trước mặt Chúa (II Cô-rinh-tô 5:21). Hãy suy gẫm về Chúa Giê-su, Đấng thế chỗ chúng ta và chịu mọi rủa sả, phỉ báng vì cớ chúng ta.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 11b Ngài là vị vua thật sự của chúng ta. Phi-lát nghĩ rằng Chúa Giê-su muốn giải phóng dân Do Thái khỏi tay La Mã nên hỏi Ngài: “Có phải ngươi là vua của dân Giu-đa không?” Tuy nhiên Chúa Giê-su đưa ra một câu trả lời nước đôi rằng: “Thật như lời ông nói.” Ngài là vua nhưng không phải như kiểu Phi-lát nghĩ. Chúa Giê-su khác so với những gì con người nghĩ và mong đợi. Ngài là vua của “nước chẳng thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36). Làm sao bạn nhận biết Chúa Giê-su là vua trong đời sống mình?

 

Câu 12-14 Ngay cả khi Ngài có cơ hội để tự bào chữa nhưng, trước sự ngạc nhiên của Phi-lát, Chúa Giê-su vẫn im lặng. Lúc ấy Ngài giống như tiên tri Ê-sai mô tả: “như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông” (Ê-sai 53:7). Ngài biết thời giờ của Ngài đã đến và Ngài phải vâng phục ý Cha nên Ngài im lặng và bước lên con đường khổ nạn.

 

Câu 15-26 Phi-lát để kẻ tội nhân Ba-na-ba (con người) sống và phó Đấng Christ công bình (Con Trời) cho sự chết. Trong những bản thảo Kinh Thánh khác, Ba-ra-ba được gọi là Giê-su Ba-na-ba và có cùng tên với Chúa Giê-su. Cuối cùng nhờ Chúa Giê-su mà tên cướp Ba-na-ba được thả tự do còn Ngài trở thành như tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá và chịu chết.

 

Cầu nguyện

Khi con cần im lặng xin giúp con được lặng im, và khi có điều gì đó cần bày tỏ xin giúp con nói ra.

Bình Luận:

You may also like