Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Phê-rơ Chối Chúa

Ngày 29 – Phê-rơ Chối Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 29          PHÊ-RƠ CHỐI CHÚA

Ma-thi-ơ 26:69-75

Phê-rơ Chối Chúa
69 Bấy giờ Phê-rơ ngồi ngoài sân, một tớ gái đến nói: “Ông cũng là người theo Giê-su, người Ga-li-lê.”
70 Nhưng Phê-rơ chối trước mặt mọi người: “Tôi không hiểu chị nói gì?”
71 Khi ra đến cổng, một tớ gái khác thấy Phê-rơ thì nói với mấy người ở đó: “Người nầy cũng theo Giê-su người Na-xa-rét.”
72 Ông lại thề mà chối: “Tôi không biết người đó!”
73 Một lúc sau, mấy người đứng đó tới nói với Phê-rơ: “Đúng rồi, anh cũng là một người trong bọn chúng, vì giọng nói của anh tố cáo anh.”
74 Phê-rơ liền rủa và thề: “Tôi không biết người ấy đâu!” Tức thì gà gáy. 75 Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã nói: “Trước khi gà gáy con sẽ chối Ta ba lần.” Ông đi ra ngoài khóc lóc đắng cay.
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 75 Chúa Giê-su biết rõ về chúng ta hơn chúng ta biết về chính mình và Ngài cảnh báo trước cho chúng ta để chúng ta không sa ngã. Phê-rơ từng tự phụ nói rằng dù có ai rời bỏ Ngài thì ông vẫn không xa Ngài nhưng Chúa Giê-su báo cho ông hay ông sẽ chối Ngài ba lần (câu 33-35). Rốt cuộc, Phê-rơ cũng chối Chúa Giê-su, như lời Ngài đã báo trước. Điều này cho chúng ta thấy mọi lời tiên tri của Chúa Giê-su đều trở thành hiện thực, mặt khác cho chúng ta thấy Chúa Giê-su báo trước cho người môn đồ yêu dấu ấy để ông sẽ đứng vững. Hãy cùng suy gẫm về Chúa Giê-su, Đấng ngày nay trang bị cho chúng ta Lời Chúa để chúng ta không thất bại trong lúc chịu thử thách.

 

Câu 69 Phê-rơ theo chân Chúa Giê-su đang chịu khổ hình từ xa xa (câu 58) và ngồi quanh những người tò mò về vụ án này. Khi chúng ta chủ động chịu khổ với Chúa Giê-su, chúng ta có thể chiến thắng thử thách. Nhưng khi chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa, chúng ta sẽ thất bại. Bạn đang đứng ở đâu hôm nay? Có phải bạn đang đứng nơi chỗ kín đáo nào đó để tránh phải chịu khổ?

 

Câu 70-74 Phê-rơ chối Chúa từ lời chối bỏ đơn thuần (câu 70), đến lời chối bỏ kèm theo lời thề (câu 72) và cuối cùng kèm theo cả lời thề lẫn lời rủa sả (câu 74). Khi chúng ta đi sai đường chúng ta sẽ dần dần rơi sâu vào hố tai họa lớn hơn.

 

Cầu nguyện

Khi con lầm lỗi, xin cho con sự khôn ngoan và can đảm để quay trở về ngay với Chúa.

trust1_2

Bình Luận:

You may also like