Home Dưỡng Linh Đập Vỡ

Đập Vỡ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thường thì sự hiện diện của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong phòng cầu nguyện và nhà thờ của chúng ta, nhưng chỉ mười phút sau khi chúng ta rời khỏi đó, hương thơm cũng bay mất đi. Quý vị có thấy buồn về điều đó không? Bí mật ở đây có thể là vì hương thơm của sự hiện diện của Đức Chúa Trời không tỏa ra từ quý vị. Có phải quý vị đang mang lấy mùi hương tỏa ra từ một người nào khác? Có lẽ chính vì vậy mà quý vị không có gì để mang về nhà sau khi kết thúc buổi nhóm.

Nếu quý vị chỉ đang vui thích với hương thơm của những người khác, thì quý vị sẽ không thể biết được ai đã hy sinh đập vỡ lọ nước hoa của mình ra để chia xẻ mùi hương cho cả căn phòng. Tôi có thể nói với quý vị điều nầy: Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho những ai tan vỡ vì Ngài. Khi Mary trở về nhà sau đêm cô đã đập vỡ lọ nước hoa quý của mình để dâng cho Chúa Giêxu, cô cũng được mang lấy mùi hương giống như Chúa Giêxu. Khi cô nằm ngủ, cô vẫn mang mùi hương giống Chúa Giêxu. Khi cô thức dậy sang hôm sau, cô vẫn còn mang mùi hương giống như Ngài.

Quý vị có khao khát sự hiện diện của Ngài trên đời sống mình không? Đây chính là bí quyết: quý vị phải đập vỡ lọ nước hoa là tấm lòng mình. Ngài sẽ không tự ý đập vỡ lọ nước hoa đó đâu, quý vị phải tự làm lấy. Mary đã dâng hiến tương lai  mình cho Chúa để đổi lấy sự hiện diện của Ngài. Quý vị sẽ sẵn sàng từ bỏ điều gì để được thấm đẫm trong sự hiện diện của Ngài, dù chỉ trong giây phút?

Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ tan vỡ lòng mình ra trước tình yêu vĩ đại của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng ta trong mùa Thương Khó –Phục sinh này.

Anh Vũ dịch từ Lọ nước hoa quý nhất của Tommy Tenney

alabaster-box

Mari đã tận hiến tài sản quí nhất của mình và cả tấm lòng tan vỡ của cô

để làm một việc quí giá cho Chúa Giê-xu trước ngày Ngài chịu thương khó.

 

Break Your Alabaster Box!

Did the fragrance that drew his presence come from you? Often the presence of God hangs heavy in our prayer rooms and churches, but ten minutes after we leave them, the presence has lifted from us. Are you frustrated with that process? The secret may be that the fragrance that drew His presence didn’t come from you. Were you enjoying the fragrance of someone else’s brokenness? Perhaps that is why you have nothing to carry home wih you once you leave a service. If you’re just enjoying the fragrance of others, you may never know whose brokenness brings fragrance in the room. I can tell you this: God’s manifest presence will go home only with the one whose brokenness summoned Him. When Mary went home the night after she broke her alabaster box of brokenness over Jesus, she still smelled like Him. When she lay down to sleep, she still smelled like Him. When she got up the next morning, she still smelled like Him. Are you desperate for the kind of God-encounter that goes with you? This is the key: you must break your own alabaster box. He won’t break it for you; you must break it. Mary sacrificed her future for His present presence. What would you give to be saturated in His presence for just thirty seconds?

The God chatchers by Tommy Tenney.

Bình Luận:

You may also like