Home Israel THẦN LINH CỦA SỰ NÀI XIN VÀ ÂN ĐIỂN CỦA SỰ THA THỨ!

THẦN LINH CỦA SỰ NÀI XIN VÀ ÂN ĐIỂN CỦA SỰ THA THỨ!

by Hong An
30 đọc

Trong tuần này tất cả chúng ta đều hướng sự quan tâm của mình tới tình hình bầu cử tại Israel, và cuộc bầu cử lần thứ hai chỉ trong sáu tháng vẫn chưa đem tới một chiến thắng rõ ràng cho Đảng phái nào, tình hình đất nước Israel một lần nữa rơi vào bế tắc, chẳng có một giải pháp toàn hảo nào, và những gì sẽ xảy đến trong những tuần sắp tới là rất khó dự đoán. “Triều đại” của thủ tướng Netanyahu – người đã thống lĩnh bộ mặt chính trị của Israel suốt hai thập kỷ qua có thể sắp đến hồi kết, sự rạn nứt và chia rẽ như vậy trong các vấn đề liên quan chính trị, lãnh đạo đất nước là chưa từng có tiền lệ. Tổng thống Rivlin phải thật sáng suốt, khôn ngoan hòng giúp quốc gia vượt qua giai đoạn khủng hoảng dưới vai trò lãnh đạo.

Nhưng có một thực tế là tất cả chúng ta chỉ nhìn và cảm nhận những thứ được tỏ ra bên ngoài, những biểu hiện hữu hình của các thực tại vô hình, cũng giống như một tấm thảm với hai mặt, và mặt trái của nó sẽ bày ra sự lộn xộn, gai sờn và xấu xí, tuy vậy người thợ dệt thảm đang hoàn thành công việc sáng tạo của Ngài và thiết kế của Ngài là hoàn hảo.

Vậy Chúa đang hành động những gì phía sau “hậu trường”?

Chúng ta cùng suy nghĩ về đoạn trích trong Kinh thánh của tiên tri Xa-cha-ri, trong các chương 12-13, nói về thời điểm Jerusalem “xây xẩm”: ‘…Nầy ta sẽ khiến Jerusalem làm chén xây xẩm cho mọi dân xung quanh; và khi Jerusalem bị vây, tai nạn sẽ cùng kịp đến Giu đa…’, các quốc gia sẽ dấy lên nghịch cùng Jerusalem. Khi đó Đức Chúa Trời sẽ tới, Ngài sẽ can thiệp để cứu Giu-đa và Jerusalem, rồi sau đó Ngài sẽ dọn sạch sự ô uế và tà thần của vùng đất này.

Chúa đang khôi phục lại Israel chẳng phải bởi cớ người Do Thái là hoàn hảo, nhưng qua đó các dân tộc nhận biết Đại Quyền, Đại Danh của Ngài trên khắp đất. Ê-xê-chi-ên 38: 23 ‘Ấy vậy ta sẽ làm sáng danh ta, sẽ tỏ mình ra thánh, và sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc; Chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va’. Và để hoàn thành Lời Ngài đã phán, Chúa đang hành động mạnh mẽ ở Israel trong thời kỳ cuối cùng này. Điều đầu tiên, đó là Chúa đã và đang đưa dân Ngài trở về Israel từ các đầu cùng đất; khiến họ sinh sản thêm nhiều và an cư tại đó. Điều thứ hai, ấy là Ngài đang hủy phá những kẻ thù nghịch cùng Israel; Chúa sẽ sắm sẵn cho dân tộc này sự thống nhất trọn vẹn; và Ngài cũng sẽ dọn sạch mọi điều ô uế cùng hết thảy thần tượng, tâm thần đau thương thống hối Đức Chúa Trời sẽ không khinh rẻ đâu. Sẽ chẳng có sự đoàn kết dân tộc nào cả nếu những tấm lòng không ăn năn thống hối cầu xin Đức Chúa Trời tuôn đổ Thần Linh ân điển, gột rửa và tha thứ.

Chúng ta chẳng thể hiểu hết những gì Ngài đang vận hành, dầu vậy chúng ta tin bởi chúng ta được kêu gọi để cùng hiệp chung với Thầy Tế Lễ Cả Thượng Phẩm để khẩn nguyện và nài xin Đức Chúa Trời hành động trong giai đoạn khủng hoảng của đất nước Israel hiện nay. Chúng ta cùng cầu nguyện để “cánh tay ân điển, nhân từ và đầy lòng thương xót của Ngài” giáng trên dân tộc Israel và khiến lòng họ thống hối, ăn năn về những sự ô uế, vô tín trên Quốc gia này và xin Chúa sẽ nâng đỡ thế hệ lãnh đạo của đất nước, để họ có thể đoàn kết quốc gia này cùng tôn thờ Danh Thánh Ngài trên hết thảy.

Chúng ta hãy dành thì giờ cầu nguyện đặc biệt cho Tổng thống Rivlin – một người Israel thế hệ thứ tư, người mới đây đã mất đi người vợ yêu dấu của mình và ông cũng là người đã dành một tình yêu rất lớn cho đất nước này.

Tổng Biên Tập – Andrew Tucker

Nguồn: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like