Home Thánh Kinh Hàng Ngày Xin Đổ Đầy Chúng Con Bằng Tình Yêu Của Ngài

Xin Đổ Đầy Chúng Con Bằng Tình Yêu Của Ngài

by Christianstt.com
30 đọc

   “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.” – Giăng 13:34

Con người rất dễ dàng yêu những người yêu mình, hy sinh cho những người thân của mình; nhưng mấy ai sẵn lòng yêu cả những người không quen biết, đặc biệt là kẻ thù? Thật khó để chúng ta bày tỏ tình yêu của mình với tất cả mọi người như cách Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta.

Năm xưa, trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã bằng lòng chết thế cho nhân loại; cả những người công bình và không công bình. Tình yêu của Ngài đã đem đến cứu chuộc và chữa lành. Hãy đến với Chúa ngay lúc này, cầu xin Ngài cất đi mọi tổn thương, ghen ghét trong lòng chúng ta để chính chúng ta được chữa lành và có thể tha thứ cho người khác:

Lạy Chúa, là Cha yêu dấu của con!

Con khiêm nhường đến trước mặt Ngài, hạ mình xuống và dâng lời ngợi khen Ngài. Cha ơi, tạ ơn Ngài vì tình yêu của Ngài dành cho con, là tình yêu đời đời không hề thay đổi. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã coi con như bạn hữu và phó sự sống mình vì con (Giăng 15:13).

Xin Chúa đổ đầy tình yêu của Ngài và cất đi những cay đắng, buồn giận, ghen ghét trong lòng con. Xin giúp con học được cách yêu người khác như yêu chính bản thân mình và như Ngài đã yêu con vô điều kiện.

Cha ơi, tình yêu của Ngài vượt quá tất cả mọi hiểu biết của chúng con và dù con là một tội nhân chẳng xứng đáng,Nhưng tình yêu của Ngài dành cho con không hề thay đổi. Tạ ơn dòng huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra để làm sạch mọi điều gian ác của con. Xin Chúa đặt để sự bình an, lòng thương xót và tình yêu của Ngài trong con để con trở thành một nguồn phước cho những người khác.

Chúa ơi, con biết rằng đôi lúc thật khó để yêu và tha thứ, đặc biệt là những người làm tổn thương con. Xin Ngài tha thứ cho con vì nhiều lúc con đã không yêu anh em mình và xin giúp con noi gương Chúa Giê-xu, sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho những người khác như chính Ngài đã yêu và tha thứ cho con. Vì tình yêu chữa lành mọi tổn thương.

Ngài là Alpha và Omega, là Đức Chúa Trời của tình yêu thương, và những người nào không yêu thì không biết Ngài.

Thì giờ này, những ai đang bị tổn thương, cô đơn, tuyệt vọng, tan vỡ, chán ghét bản thân và đang than khóc, con cầu nguyện xin chính Chúa là Đấng yên ủi và ôm ấp họ trong vòng tay yêu thương của Ngài để họ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu Ngài tuyệt vời đến nhường nào. Xin giúp họ nhận ra rằng họ không bao giờ cô đơn trên thế giới này vì Ngài hứa rằng Ngài sẽ không lìa bỏ một ai trong chúng con. Xin Cha ban sức mạnh, sự chữa lành của Ngài cho họ và cho chính chúng con nữa. Xin Chúa động chạm và giải phóng mỗi một cuộc đời chúng con bởi sức mạnh tình yêu của Ngài.

Tạ ơn Cha con cầu nguyện, trong Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

MỘT SỐ CÂU KINH THÁNH VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG:

Lu-ca 6:35 “Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ.”

Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

1 Cô-rinh-tô 13:13 “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”

 Giăng 15:13 “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.”

 1 Cô-rinh-tô 13:4-8 “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ,”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.con

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like