Home Chuyên Đề Ala có phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh?

Ala có phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh?

by Crosswalk.com
30 đọc

Rất lâu trước khi Muhammad được sinh ra, nhiều tín hữu Cơ Đốc giáo tại Ả-rập đã đề cập Đức Chúa Trời là Ala – và hàng triệu người tiếp tục tin như vậy cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Ala của Hồi giáo chắc chắn không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Vì trong khi người Hồi giáo hăng say biện hộ cho sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời, họ kiên quyết phủ nhận Giáo lý Ba Ngôi. Do đó, họ thối lui trước ý niệm Đức Chúa Trời là Cha, chối bỏ thần tính độc nhất của Đức Chúa Giê-xu là Con, và chối bỏ thân vị thiêng liêng của Đức Thánh Linh.

Đầu tiên, trong khi Đức Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện “lạy Cha chúng tôi ở trên trời”, thì những người sùng bái Muhammad lại thấy bị vấp phạm. Theo cách nghĩ của họ, gọi Đức Chúa Trời là “Cha”, và Đức Chúa Giê-xu Christ là “Con”, liên tưởng đến sinh con qua quan hệ xác thịt. Theo kinh Koran, “It is not befitting to [the majesty of] Ala that He should beget a son”(tạm dịch: Không phù hợp với sự vĩ đại của Ala khi nói rằng Ngài có một người con trai) (Sura 19:35). Ala “begetteth not, nor is he begotten”(tạm dịch: Ngài không sinh con cũng không được sinh ra) (Sura 112:3). Tuy nhiên, Kinh Thánh không sử dụng thuật ngữ “Con độc sanh” trong mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con với ý nghĩa sinh sản hữu tính, nhưng theo nghĩa một mối quan hệ đặc biệt. Do đó, khi sứ đồ Giăng nói về Chúa Giê-xu là “Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14), ông đang nhấn mạnh vào thần tính của Đấng Christ. Tương tự như vậy, khi sứ đồ Phao-lô nói về Chúa Giê-xu là “Đấng sinh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên” (Cô-lô-sê 1:15) ông đang nhấn mạnh đến sự ưu việt và địa vị tối thượng của Đấng Christ, là Đấng tạo dựng nên muôn vật (Cô-lô-sê 1:16, 19). Cơ đốc nhân được trở nên con cái của Đức Chúa Trời qua sự nhận làm con nuôi; Chúa Giê-xu là mang thân vị Đức Chúa Con từ muôn đời trước.

Hơn thế nữa, người Hồi giáo đã quyết lên án việc Cơ Đốc nhân tuyên bố thần tính của Chúa Giê-xu Christ là tội lỗi không thể tha thứ. Như kinh Koran đã nói, “God forgiveth not the sin of joining other gods with Him; but He forgiveth whom He pleaseth other sins than this” (tạm dich: Chúa không tha thứ tội đưa các thần khác đứng cùng với Ngài; nhưng Ngài tha thứ kẻ Ngài yêu thích khi phạm tội khác) (Sura 4:116). Trong khi người Hồi giáo dễ dàng thừa nhận sự vô tội của Đấng Christ, họ kiên quyết phủ nhận sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá và sự phục sinh sau đó. Khi làm như vậy, họ phủ nhận chi tiết lịch sử độc nhất đó và chứng minh rằng Chúa Giê-xu không đứng trong hàng ngũ dòng dõi từ Áp-ra-ham cho đến Muhammad, nhưng là Đức Chúa Trời sống trong xác thịt loài người. Có một câu trong kinh Koran nói “Ala raised him up” (Sura 4:158) nghĩa là Chúa Giê-xu đã được biến hóa cách siêu nhiên thay vì sống lại từ kẻ chết. Trong truyền thuyết Hồi giáo, Đức Chúa Trời đã làm nên ai đó giống Chúa Giê-xu, và người đó đã bị đóng đinh ở vị trí của mình. Trong những năm gần đây, chuyện thần thoại kể về việc Giu-đa đã bị đóng đinh thay cho Chúa Giê-xu đã lan rộng trong giới Hồi giáo bởi một phát minh thời trung cổ có tên gọi Phúc âm của Ba-na-ba. Chống lại sức nặng của lịch sử và bằng chứng mà kinh Koran tỏ ra, “they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them” (tạm dịch: họ không giết cũng chẳng đóng đinh Ngài, nhưng bịa đặt ra) (Sura 4:157).

Cuối cùng, ngoài việc chối bỏ thần tính của Chúa Giê-xu, Hồi giáo còn chối bỏ thân vị thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Khác xa với thân vị ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng đã thần cảm cho nhiều người viết nên Kinh Thánh, Hồi giáo dạy rằng Đức Thánh Linh là thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên, người đã sai khiến Muhammad trong suốt khoảng thời gian hai mươi ba năm. Trớ trêu thay, khi Đức Thánh Linh được cho là thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên theo kinh Koran đề cập, người Hồi giáo thừa nhận Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi mà Chúa Giê-xu đã hứa ban trong Giăng 14 là Muhammad. Tuy nhiên, Kinh Thánh khước từ trọn vẹn những sự xuyên tạc và mâu thuẩn lẫn nhau như vậy. Đức Thánh Linh của Kinh Thánh không phải là một thiên sứ, cũng chẳng phải một phàm nhân; chính Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và đến một ngày sẽ khiến chúng ta sống lại từ kẻ chết, để đưa chúng ta vào sự sống đời đời (Rô-ma 5:3-5, 8:11).

Dịch: NCMV

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like