Home Dưỡng Linh Bạn Có Thể Yêu Một Người Đến Mức Nào?

Bạn Có Thể Yêu Một Người Đến Mức Nào?

by Cbn.com
30 đọc

Liệu bạn vẫn sẽ yêu một người nếu người đó liên tục khước từ, làm tổn thương bạn và coi những gì bạn làm cho họ là điều hiển nhiên?

Là con người, thật khó (thậm chí là không thể) để yêu thương những người làm tổn thương, lợi dụng và từ chối chúng ta. Bản chất của chúng ta là cho đi những gì chúng ta nhận được. Vì không ai trên đất có thể cho chúng ta thấy một tình yêu vị tha và vô điều kiện như vậy, nên tình yêu mà chúng ta có thể cho đi cũng có điều kiện và rất giới hạn.

Chúa biết chúng ta không thể yêu thương vô điều kiện. Chúng ta không bao giờ có thể cho đi loại tình yêu đó trừ khi chúng ta được kinh nghiệm.

Đó là lý do tại sao Ngài sai Chúa Giê-xu đến thế gian. Ngài muốn cho chúng ta thấy tình yêu đích thực là gì, và để cho toàn thể nhân loại biết đến và trải nghiệm tình yêu đó.

Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống mình.” (Giăng 15:13)

Khi Chúa Giê-xu đến thế gian Ngài đã biết mình sẽ chịu khổ và chịu chết cho những người Ngài yêu. Ngài đã đến và cho thế gian thấy một loại tình yêu mà không một con người nào có thể cho đi – một tình yêu sẵn sàng chết vì người khác để họ có thể sống và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tình yêu mà có thể biến đổi cuộc đời của nhiều người.

Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta cách yêu thương và tất cả những gì về tình yêu – là Đức Chúa Trời.

Chúa đã chấp nhận chúng ta bất chấp tình trạng của chúng ta. Ngài theo đuổi chúng ta để ban cho chúng ta tất cả những điều tốt đẹp mà Ngài đã chuẩn bị. Ngay cả khi chúng ta phạm sai lầm, Ngài vẫn mong muốn chinh phục chúng ta và đổ đầy chúng ta bằng ân điển và quyền năng của Ngài.

Ngày hôm nay, nếu bạn nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng…

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/CBNAsia

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like