Home Chuyên Đề Cầu Nguyện Trong Đức Thánh Linh Là Gì?

Cầu Nguyện Trong Đức Thánh Linh Là Gì?

by ChristianToday
30 đọc

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là cầu nguyện với sự giúp đỡ từ Chúa. Lời cầu nguyện được tin chắc bởi đức tin và tin vào điều nghe từ Chúa, hiểu và làm theo.

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là một món quà được nhận thông qua đức tin trong Chúa Giê-xu Christ.

Kinh Thánh nói về cầu nguyện trong Đức Thánh Linh

Hãy nhờ Đc Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.(Êphêsô 6:18).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.” (Giu-đe 1:20)

Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết điều mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đưc Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.”(ma 8: 26)

Ý nghĩa của sự cầu nguyện trong Đức Thánh Linh

Theo lời dẫn giải của John Gill, cầu nguyện, “khi thực hiện đúng, là được thực hiện trong Đức Thánh Linh với tấm lòng, tâm hồn và sự gắn kết với tâm linh. Nó được đặt để với một tấm lòng chân thật và một tâm linh đúng đắn, không giả hình; theo một cách thiêng liêng và với sự nhiệt thành, dưới sự ảnh hưởng và giúp đỡ của Đức Thánh Linh”.

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh khác với cầu nguyện trong tiếng lạ

Một số người dạy rằng cầu nguyện trong Đức Thánh Linh đồng nghĩa với cầu nguyện trong tiếng lạ. Nhưng tiếng lạ là một  món quà của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 12:8-11), không phải là trái của Thánh Linh (Galati 5:22-23), không phải Cơ đốc nhân nào cũng có thể nói được tiếng lạ. Ngay cả, ông Phao-lô cũng dạy các Cơ đốc nhân “cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh”, (Ê-phê-sô  6:18). Cho nên, chúng ta có thể biết rằng cầu nguyện trong Đức Thánh Linh khác biệt với cầu nguyện trong tiếng lạ. 

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là tin cậy vào lời cầu nguyện trong Đức Thánh Linh

Alan Wright đã nói Bắt đầu hiểu những ý nghĩa của cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là đang chấp nhận những lời của ông Phao-lô: ‘Chúng ta chẳng biết sự mình phải xin(Rô-ma 8:26)”.

Bối cảnh của phân đoạn này mô tả về một mối liên hệ mật thiết với Chúa qua lời cầu nguyện, kiên nhẫn để lắng nghe Chúa, hiểu và làm theo:

Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:25-28).

Cầu nguyện “là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em”(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18), đây không phải là một gánh nặng cho con cái của Ngài với những luật lệ hay nghi thức nhưng là vì mối tương giao với Ngài. Và trong khi “cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-18) là một mạng lệnh của Chúa, Chính Chúa Thánh Linh cho phép và ban quyền năng cho con cái của Ngài từ lời cầu nguyện.

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là sự cầu nguyện đảm bảo vị trí của bạn một người thừa hưởng của Chúa.

Trong Ma-thi-ơ 6:5-8, Chúa Giê-xu mô tả những người giả hình là những người ưa đứng ở nơi đông người để người khác nhìn thấy hơn là nơi kín nhiệm để cầu nguyện với Cha. Ngài nói về những người ngoại, họ cầu nguyện dùng những từ lặp lại vô ích. Chúa đã nói với các môn đồ của Ngài đừng như họ vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.

Wright đã nói: “Chỉ khi bạn biết rằng Chúa là cha bạn mới có thể cầu nguyện với sự mật thiết hơn là một nghi thức tôn giáo. Đó là một phần ý nghĩa của sự cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, vì vậy, cầu nguyện được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh là người luôn luôn nhắc nhở bạn về vị trí của bạn trong Chúa. Bạn là con của Chúa, được thừa hưởng từ Đấng Christ. Bạn có thể cầu nguyện với năng quyền của một đứa con với một người Cha hoàn hảo”.

Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là điều cần thiết và có thể thực hiện với mỗi Cơ đốc nhân

Tiến sĩ. Michael Milton đã thảo luận về cầu nguyện trong Đức Thánh Linh trong bài báo đăng trên Crosswalk của ông.

 “Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là một phần không thể thiếu trong đời sống của Cơ đốc nhân”. “Phải thừa nhận là có quan điểm khác nhau về ý nghĩa chính xác của cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Có những khẳng định trong thần học về cách để có được sự cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là lời khuyên răn là một kỹ năng cần đạt được. Không phải vậy, đó là một món quà đã được nhận, một cuộc đời để được sống… Lời cầu nguyện với sự giúp đỡ của Thánh Linh là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh”.

Ông đã giải thích:

“Cầu nguyện trong  Đức Thánh Linh hoàn toàn được vận hành bởi Thánh Linh thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ và việc Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá… Để cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, bước đi trong Đức Thánh Linh và thờ phượng trong Đức Thánh Linh (trong Thánh Linh và trong lẽ thật, Giăng 4:24) được đến trước Chúa theo sự hướng dẫn của Ngài – nghĩa là thông qua một Đấng là Đức Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 8:26-27), tin cậy vào lời của Ngài và sự nài xin những điều nhỏ bé hơn sự vinh quang của Đấng Tạo Hóa”.

Dịch: NyNy

Nguồn: Christianity.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like