Home Dưỡng Linh Con Không Biết Phải Nói Gì Chúa Ơi

Con Không Biết Phải Nói Gì Chúa Ơi

by Crosswalk.com
30 đọc

“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài”1 Giăng 5:14

Cầu nguyện được ví như hơi thở. Thuộc linh của chúng ta được tăng trưởng khi sự cầu nguyện trở thành nếp sống hàng ngày. Cầu nguyện chính là cách để chúng ta trò chuyện với Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Ngài muốn biết chúng ta một cách rõ ràng và cá nhân nhất. Điều này không có nghĩa là Chúa không biết mọi nhu cầu của chúng ta, nhưng bằng sự cầu nguyện chúng ta được bước sâu vào mối quan hệ mật thiết với Ngài.

Cầu nguyện nhiều hay ít sẽ đánh giá mức độ tin cậy của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, đó còn là ân điển của mỗi Cơ Đốc Nhân. Chừng nào chúng ta càng trung tín trong sự cầu nguyện, chừng đó đức tin của chúng ta càng trở nên vững vàng hơn. Sa-tan khiếp sợ khi một Cơ Đốc Nhân yếu đuối nhất quỳ gối cầu nguyện.

Tuy nhiên, nhiều mối lo toan trong cuộc sống kéo sự tập trung của chúng ta vào chúng. Những gánh nặng, tổn thương trong lòng khiến chúng ta có xu hướng thuận theo cảm xúc và bước ra khỏi sự hiện diện của Chúa. Đôi khi chính sự hời hợt của chúng ta đối với Đức Chúa Trời đã tạo nên sự ngăn trở trong mối quan hệ của chúng ta với Ngài, khiến chúng ta lảng tránh sự cầu nguyện hoặc không biết phải nói gì. Và một khi chúng ta thỏa hiệp với cảm xúc và bỏ qua sự cầu nguyện, tâm trí của chúng ta sẽ càng xa rời Chúa.

Nhưng không vì thế mà Ngài lìa bỏ chúng ta. Ngài im lặng và kiên nhẫn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Đức Chúa Trời hứa rằng những ai đến gần Ngài thì Ngài sẽ đến gần người đó (Gia-cơ 4:8).

Ngày hôm nay, dù lòng bạn nặng trĩu hoặc trống rỗng; không biết phải cầu nguyện điều gì, hãy dùng lời cầu nguyện dưới đây để nhờ cậy Chúa đưa bạn trở lại mối tương giao với Ngài trong dòng chảy của Thánh Linh:

Thưa Chúa,

Tạ ơn Ngài vì đã yêu con và lấy lòng nhịn nhục đối cùng con ngay cả khi con không đủ kiên nhẫn với chính mình.

Cha ơi, có những lúc quỳ gối cầu nguyện con chẳng biết phải nói gì hoặc cầu xin điều gì. Con bối rối bởi những ý tưởng trong lòng. Nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài đã dò xét con và biết con. Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy. Từ xa Ngài đã hiểu biết mọi ý tưởng con, vì lời chưa ở trên lưỡi con, Ngài đã biết trọn cả rồi (Thi-thiên 139:1-4).

Con ăn năn với Chúa vì sự hời hợt của con đối với Ngài. Con ăn năn vì nhiều lúc con chỉ tìm kiếm Ngài mỗi khi gặp hoạn nạn, khó khăn; hoặc tự cậy sức riêng thay vì nhờ cậy Chúa. Xin tha thứ cho con vì đã để hoàn cảnh, thử thách và những thú vui của thế gian chi phối; kéo đi toàn bộ sức lực và sự tập trung của con. Xin cất đi những sự mặc cảm, xấu hổ và mọi rào cản đang ngăn trở con đến với Ngài.

Thì giờ này con dâng tâm trí, thân thể và linh hồn con lên cho Ngài. Nguyện Chúa là Đấng nắm giữ và kiểm soát con từ suy nghĩ cho đến hành động. Xin cất bỏ mọi sự bất an, lo lắng đang lớn dần lên trong lòng con. Con hạ hết mọi gánh nặng của mình dưới chân Ngài để đón nhận món quà của Sự Bình An và Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn với một tấm lòng biết ơn.

Con được tạo nên để tôn vinh, ngợi khen Chúa trước hết và trên hết. Con sẽ ở mối thông công mật thiết với Ngài bằng sự tạ ơn. Vì đó là con đường duy nhất dẫn đến nguồn phước dồi dào của Ngài tuôn chảy trong con và cũng là cách duy nhất để con được hưởng trọn vẹn mọi phước hạnh dư dật.

Xin giúp con thỏa lòng trong mọi sự và vui mừng trong Chúa luôn luôn (Phi-líp 4:4); sẵn lòng tha thứ cho người khác, để chính con cũng được tha thứ. Xin giúp con thay vì chán nản, thất vọng khi không đạt được những gì mình mong đợi, con sẽ phó thác đường lối mình cho Ngài và trông cậy. Vì Chúa là Vầng Đá của con, ở dưới bóng cánh Ngài con tìm thấy sự yên ủi và giúp đỡ. Xin giúp con yêu mến và tấn tới trong Lời Chúa để bước đi bằng đức tin, chẳng phải bằng mắt thấy (2 Cô-rinh-tô 5:7).

Cảm tạ Chúa con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

——————-

Hê-bơ-rơ 13:15 “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.”

Ê-phê-sô 6:18 “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.”

Lu-ca 24:36 “Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giê-xu hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!”

Giê-rê-mi 29:12 “Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu Ta, sẽ đi và cầu nguyện Ta, và Ta sẽ nhậm lời.”

Gióp 22:27 “Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình, Và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình.”

Mác 11:24 “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.”

Ma-thi-ơ 26:41 “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like