Home Dưỡng Linh Lo Lắng Chẳng Ích Chi

Lo Lắng Chẳng Ích Chi

by Rick Warren
30 đọc

“Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?”Ma-thi-ơ 6:27 (BTT)

Ngày nay, chẳng lạ gì khi chúng ta lo lắng về rất nhiều thứ. Chúng ta lo lắng về tiền bạc, về các mối quan hệ, con cái, nhà cửa. Chúng ta lo lắng về gần như tất cả mọi thứ.

Chúa Giê-xu hiểu rằng lo lắng là một vấn đề quan trọng xảy ra giữa chúng ta nên Ngài đã dành ra hẳn một phân đoạn nói về sự lo lắng trong bài giảng trên núi của Ngài. 

Thực tế là trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giê-xu đã đưa ra bốn lý do vì sao chúng ta chẳng nên lo lắng về bất cứ điều gì.

1. Lo Lắng Lùa Bạn Đi Xa Khỏi Vấn Đề Ban Đầu

 Trong Ma-thi-ơ 6:25 (BTT), Chúa Giê-xu phán rằng: “Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?”

Lo lắng phóng đại mọi vấn đề. Các nan đề của chúng ta sẽ chẳng co lại nếu ta cứ tiếp tục nghĩ về chúng. Chúng ta sẽ dần bị lùa xa khỏi giá trị cốt lõi của nan đề bởi chính suy nghĩ của mình.

Lo lắng khiến cho ta quên đi những giá trị thuở ban đầu mà Chúa ban cho.

 2. Lo Lắng Là Trái Với Tự Nhiên   

Con người là tạo vật duy nhất trên vũ trụ này có sự lo lắng. Con vật chẳng ôm ấp nỗi lo bao giờ. Chúng ta vốn sinh ra chẳng hề lo lắng, nhưng ta lại học điều đó.

Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 6:26 (BTT): “Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?”

Nếu Chúa nuôi loài chim trời, Ngài há chẳng chu cấp cho bạn sao? Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã nuôi dân Y-sơ-ra-ên bằng ma-na từ trời suốt 40 năm, Ngài cũng đã sai quạ nuôi Ê-li tại mé khe Kê-rít. Không những vậy Ngài đã cho các vua ngày xưa sự giàu có dư dật. Chúa ban cho vua Sa-lô-môn sự giàu có bậc nhứt trong các vua. Đừng lo lắng về sự chu cấp, vì Chúa của bạn là Đấng giàu có.

3. Lo Lắng Là Điều Vô Nghĩa

Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ :27(BTT): “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?”

Sự lo lắng chẳng làm bạn cao thêm một phân, cũng chẳng làm bạn thấp đi một phân. Lo lắng chẳng làm hao mòn nan đề, nhưng làm hao mòn tinh thần của bạn. Lo lắng chẳng khiến cuộc đời bạn dài hơn, nhưng có thể làm cuộc đời bạn ngắn đi. Lo lắng chẳng thể thay đổi quá khứ, không thể kiểm soát được tương lai, nhưng chỉ làm rối loạn ngày hôm nay.

Đối tượng duy nhất sự lo lắng làm cho thay đổi đó chính là bạn. Lo lắng chỉ làm khổ bạn.

4. Lo Lắng Phản Ánh Tình Trạng Thuộc Linh Của Chúng Ta

Trong Ma-thi-ơ 6:30 (BTT), Đức Chúa Giê-xu phán: “Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!”

Chúa gọi những người hay lo lắng là “kẻ ít đức tin”. Bạn có tin Chúa đang làm chủ và hành động đời sống của bạn hay không? Chúa đã tạo dựng bạn. Ngài đặt để Đức Thánh Linh trong lòng bạn khi bạn đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu. Bạn không cần phải lo lắng.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Cha, là Chúa của cuộc đời con. Ngài đã biết con từ lúc con chưa sinh ra, nắn nên con từ trong bụng mẹ, Chúa ôi Ngài biết tất cả về con. Xin Ngài tha thứ con vì những lần con lo lắng mà quên đi những điều tốt lành mà Ngài đã hằng ban cho con và quên đi lý do cho sự tồn tại của con. Con xin trao phó mọi điều lo lắng của con cho Chúa và tin chắc rằng Ngài là Đấng chu cấp và giữ gìn con. Con sẽ chẳng cần phải lo lắng bất kì điều gì vì con biết con có Chúa là Chúa của đời sống con, là điều phước hạnh nhất trong cuộc đời con.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen! ”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like