Home Chuyên Đề Xin Cho Chúng Tôi Chúa

Xin Cho Chúng Tôi Chúa

by Desiringgod.org
30 đọc

Thư Ngỏ của Tôi gửi đến Các Mục Sư

Thật ngạc nhiên khi có bao nhiêu thứ mà các hội thánh không cần. Chẳng hạn như, hội thánh không cần một mục sư toàn thời gian. Tôi đã thấy nhiều hội thánh lành mạnh, hoạt động hiệu quả được lãnh đạo bởi những mục sư vừa hầu việc Chúa vừa làm việc bên ngoài đầy năng lượng. Hội thánh không cần sở hữu một tòa nhà đẹp. Tôi đã gặp những Cơ-đốc nhân người Hoa trong một cái nhà sập xệ và những mục sư người châu Phi trong một cái lều che tạm, lúc trời mưa to thì nước mưa rớt ầm ầm trên mái tôn đến nỗi khó mà nghe thấy mọi người đang nói gì.

Hội thánh không cần phải có đàn, bể để làm báp-têm, hay bảng thông báo trên tường để giới thiệu những bài thánh ca nào sẽ được hát trong giờ nhóm lại. Họ cũng không cần bộ trống, guitar điện, hệ thống âm thanh, đồ họa trên tường hoặc một trang web. Tôi dám nói điều này: Họ thậm chí còn không cần phải phục vụ cà phê.

Hội thánh không cần nhân viên hỗ trợ hành chính hoặc người trông nom. Họ không cần nhà trẻ hay mục vụ dành cho thiếu nhi. Tất nhiên, tất cả những điều đó có thể mang lại nhiều lợi ích vì cớ Đấng Christ. Nhưng trên thế giới, có nhiều hội thánh vẫn đang phát triển mạnh mẽ mà không cần phải có những điều đó.

Điều mà mọi hội thánh đều cần

Tuy nhiên, một hội thánh lành mạnh, kết quả, sẽ không thể làm gì được nếu thiếu đi một vài điều quý giá, khi dân sự muốn trở thành hội chúng mà Chúa muốn họ trở thành.

Vượt trên tất cả những điều đó, một hội thánh phải nhận biết, phải trân trọng, tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Không có điều này, một hội thánh sẽ không còn là hội thánh nữa. Đó là lý do tại sao, khi tôi chia sẻ gần đây trong buổi lễ phong chức của một người anh em thân thiết, thay mặt cho hội chúng, tôi đã cầu nguyện chúc phước và giao nhiệm vụ cho anh theo Ê-phê-sô đoạn 3, rằng anh hãy đặt Chúa làm trung tâm của chức vụ trong tương lai của mình.

Điều mà các hội thánh và mục sư cần nhiều hơn bất cứ thứ gì khác là một khải tượng lớn lao về một Đức Chúa Trời vĩ đại, Chúa của tình yêu thương cao quý và ân điển dư dật. Ê-phê-sô 3:14-21 cho chúng ta khải tượng đó. Vì vậy, đây có thể là một sự khích lệ và một lời cầu nguyện không chỉ cho một mục sư mới nhậm chức, mà còn cho mọi mục sư trong mỗi hội thánh. Tôi viết bài này như một lá thư từ hội thánh gửi cho mục sư mới của họ.

Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! A-men.

Mục sư thương mến,

Chúng tôi rất vui mừng vì Chúa đã kêu gọi mục sư chăn dắt hội chúng của chúng tôi. Chúng tôi yêu thương, trân trọng, và cầu nguyện cho mục sư. Chúng tôi biết mục sư cũng là con người như chúng tôi mà thôi. Chúng tôi không cần mục sư phải trở thành một người hoàn hảo, bởi vì tất cả chúng ta đều được chăm sóc bởi một Đức Chúa Trời hoàn hảo. Lời cầu nguyện tha thiết của Sứ-đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô 3:14-21 cho những người mà ông chăn dắt lúc bấy giờ cũng bày tỏ mong muốn của chúng tôi dành cho mục sư khi mục sư là người đang chăn dắt chúng tôi, vậy đây là ba yêu cầu chân thành cho chức vụ của mục sư.

Hãy phụ thuộc vào Chúa

Là gia đình hội thánh của mục sư, chúng tôi rất biết ơn vì mục sư là một người thạo việc. Nhưng chúng tôi muốn và cần một điều gì đó nhiều hơn và tốt hơn là một mục sư giỏi giang. Chúng tôi cần một mục sư hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Sứ-đồ Phao-lô là hình mẫu cho sự phụ thuộc này, bởi vì những câu này là một lời cầu nguyện.

Phao-lô mong mỏi một công tác thuộc linh mạnh mẽ sẽ xảy ra giữa vòng các Cơ-đốc nhân. Điều đó sẽ xảy ra thế nào? Ông chắc chắn đã làm việc rất chăm chỉ cho điều đó—Ông nói ông ở tù vì lợi ích của Phúc Âm. Rõ ràng, ông không hề lười biếng hay sống mà không có mục đích. Tuy nhiên, rõ ràng là ông phụ thuộc vào Chúa để thực hiện các công việc khó khăn đó. Trong lời cầu nguyện của mình, ông xin Chúa làm công việc mà ông khao khát được nhìn thấy. Ông cầu xin vì ông biết được quyền năng đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời; Ngài là: “Ðấng có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta.

Mục sư sẽ cho chúng tôi thấy sự phụ thuộc của mình vào Chúa bằng cách trở thành một con người của sự cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho chúng tôi như Phao-lô đã cầu nguyện cho các hội thánh của ông—với sự cảm thông, hiểu biết tỏ tường, có ý thức, cụ thể, và với sự phụ thuộc hoàn toàn cấp thiết. Xin đừng chạy theo sức riêng. Xin đừng khuyên răn chúng tôi bởi sự khôn ngoan riêng của mục sư. Xin đừng lấy lời của mình mà giảng cho chúng tôi. Xin đừng yêu thương chúng tôi bằng tình yêu của mục sư. Khi mục sư đến thăm chúng tôi trong bệnh viện hay chủ trì tang lễ của những người thân đã mất của chúng tôi, xin đừng an ủi chúng tôi theo cách của mình.

Xin hãy tin cậy Chúa là nguồn gốc của mọi điều tốt lành trong chức vụ của mục sư. Hãy phụ thuộc vào Ngài.

Xin cho chúng tôi Chúa

Chúng tôi mong mỏi Chúa không chỉ là cội nguồn mà còn là cốt lõi của chức vụ của mục sư. Là gia đình hội thánh của mục sư, chúng tôi có rất nhiều những nhu cầu. Đôi khi chúng tôi cũng chán nản, tội lỗi và cảm thấy đơn độc. Chúng tôi mất việc, phải vật lộn về tài chính, chịu đựng những khó khăn về sức khỏe, gặp vấn đề trong hôn nhân và con cái. Điều mà chúng tôi cần nhiều hơn cả những lời khuyên hữu ích và thực tế nhất là một khải tượng lớn và thuyết phục về Đức Chúa Trời. Hãy đặt mục tiêu ổn định cho chức vụ của mục sư để cho chúng tôi Chúa.

Mục đích lời cầu nguyện của Phao lô xuất hiện trong Ê-phê-sô 3:19 là: “hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” Chúng tôi thích cụm từ này, “đầy dẫy mọi sự của Đức Chúa Trời,” trong đó đề cập đến tổng thể tính cách, con người và vinh quang của Chúa. Phao-lô cầu nguyện rằng các Cơ-đốc nhân (những tín hữu bình thường như chúng tôi, không phải những vị thánh phi thường) sẽ được thấm nhuần với sự khôn ngoan, đẹp đẽ, công bằng, thương xót và sự dịu dàng của Đức Chúa Trời. Đây là sự hiểu biết của Phao-lô về Cơ-đốc nhân trưởng thành.

Là một hội chúng, chúng tôi khao khát trở nên những Cơ-đốc nhân trưởng thành, chứ không chỉ là những đứa trẻ về thuộc linh. Vì vậy, chúng tôi cần mục sư mang Đức Chúa Trời đến cho chúng tôi. Mỗi Chúa nhật (và mỗi ngày trong tuần) chúng tôi cần được nghe mục sư rao truyền một sự mặc khải lớn lao về một Đức Chúa Trời vĩ đại. Chúng tôi cần mục sư đắm mình trong Đức Chúa Trời để rồi mục sư sẽ truyền đạt Đức Chúa Trời đến cho chúng tôi trong mọi khía cạnh chức vụ của mục sư giữa vòng chúng tôi: các buổi tâm vấn mà mục sư hướng dẫn, những cuốn sách mục sư đề cử, những bài giảng mục sư chia sẻ, các mối quan hệ mà mục sư gây dựng. Xin đừng cho chúng tôi bất cứ điều gì thấp kém hơn chính Đức Chúa Trời.

Hãy khao khát được mang lại vinh hiển cho Chúa

Cuối cùng, trong tất cả những gì mục sư làm, trong mọi lời cầu nguyện, giảng dạy và công tác lãnh đạo của mục sư, xin hãy khao khát sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Sự xúc động của ông Phao-lô được thể hiện rõ trong Ê-phê-sô 3:20-21:

Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Ðấng có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Ðức Chúa Giê-xu Christ qua mọi thế hệ đến đời đời vô cùng. A-men.

Mục đích cuối cùng của Phao-lô là làm cho Danh Chúa được biết đến ở khắp mọi nơi, trải qua mọi thời đại (“đời đời vô cùng”). Là gia đình thuộc linh của mục sư, chúng tôi cần mục sư trân quý Đức Chúa Trời trên hết thảy mọi điều, không phải làm việc gì cũng cho bản thân mà là cho Chúa, để bày tỏ giá trị của Ngài và làm cho Danh Ngài được biết đến giữa những người chưa nghe về Ngài—cũng như giữa vòng chúng tôi là những người đã biết đến Ngài. Hãy khao khát được mang lại vinh hiển cho Chúa.

Trong Rô-ma 11:36, Phao-lô viết, “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men.” Đây là một hình mẫu về một người chăn bầy mà chúng tôi muốn mục sư trở thành. Xin mục sư hãy lấy Chúa làm cội nguồn của chức vụ mình và phụ thuộc vào Ngài luôn luôn (vì muôn vật đều“từ Ngài”). Xin cho chúng tôi Chúa và hãy để điều đó là cốt lõi trong chức vụ của mục sư (“bởi Ngài”). Hãy để mục tiêu cuối cùng cho Chức vụ của mục sư là mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời và hãy khao khát điều đó (“hướng về Ngài”). Vì mục sư là người chăn dắt chúng tôi, chúng tôi sẽ cầu nguyện những điều này cho mục sư.

Dịch: Ny Phụng

Nguồn: Desiringgod.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý kiến xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like