Home Dưỡng Linh Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tổn Thương

Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tổn Thương

by Crosswalk.com
30 đọc
Bạn đang đối diện một cách khó khăn với bệnh tật, ốm đau, hay căn bệnh truyền nhiễm nào đó và muốn khóc với Chúa để cầu xin sự chữa lành nhưng bạn không biết phải cầu nguyện điều gì? Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, cô đơn, không chắc chắn về tương lai hoặc không hiểu cách mà sự chữa lành hành động như thế nào,mời bạn cầu nguyện theo những bài sau đây trong đức tin ngay hôm nay! Chúa ơi, Ngài biết con rất rõ. Ngài đã tạo nên con. Ngài biết số tóc trên đầu con và thậm chí Ngài biết những suy nghĩ được hình thành trong tấm lòng con trước khi con nói thành lời. Ngài bảo chúng con đến với Ngài và cầu xin mọi nhu cầu của cuộc sống. Ngài là Jehovah-Rapha, Đấng Chữa Lành và Ngài có lời cuối cùng về vận mệnh của con, số năm con sẽ sống và phục vụ Ngài trên đất. Là con cái Chúa, con chạy đến với Ngài hôm nay, mong muốn được nghe từ Ngài và cầu xin cầu sự chữa lành thiêng liêng của Ngài. Có quá nhiều điều con không hiểu về cuộc sống. Nhưng con biết rằng chỉ với một cái rờ chạm, một lời, Ngài có thể khiến con trọn vẹn. Nguyện xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của con, xin làm sạch con khỏi điều bất chính con mắc phải và xin Ngài bắt đầu chữa lành từ trong ra ngoài. Không phải con luôn luôn biết ý muốn Chúa, đặc biệt là trong những thời điểm như bây giờ, khi con tuyệt vọng tìm kiếm mặt Ngài. Con đến với Ngài không hứa hẹn, không mặc cả, không thỏa thuận, con chỉ cầu xin đổi lấy sức khỏe của con. Con đơn sơ đầu phục tấm lòng con trước Ngài để nói với Ngài mong muốn của lòng con: rằng con muốn dành nhiều năm như đã có để có thể yêu Ngài như bây giờ, yêu người khác và con muốn trở nên giống Ngài hơn. Tuy nhiên, Ngài lựa chọn làm thành điều đó tùy thuộc vào Ngài và là tốt với con. Nếu Ngài dùng các bác sĩ để mang đến sự chữa lành, cầu Chúa ban cho họ sự khôn ngoan để biết phải làm gì. Bất kể Ngài làm thành điều đó như thế nào, thì sự chữa lành mà Ngài mang đến luôn luôn kỳ diệu. Và Ngài thật xứng đáng với tất cả những lời ngợi khen. Con hoàn toàn tin rằng Ngài có sức mạnh để chữa lành. Ngài đã chứng minh điều đó trên trái đất, và ngày nay Ngài vẫn chữa lành bằng những cách kỳ diệu. Ngay cả khi đức tin của con yếu đuối, Ngài vẫn nói: “Như thế đủ rồi, và tình yêu của Ta dành cho con thật mãnh liệt.” Và con biết Ngài đã nắm giữ trái tim và cuộc sống của con trong  tay Ngài. Tuỳ thuộc vào Ngài. Nếu con có thể dâng vinh hiển nhiều hơn cho Ngài thông qua sự chữa lành, thì đó là những gì con cầu xin. Đó là những gì con  mong muốn. Nhưng nếu câu trả lời của Ngài là không, hoặc không phải bây giờ, con biết rằng ân điển của Ngài là đủ cho con. Cuối cùng, con muốn ý định của Ngài là ý muốn của con. Con mong chờ dành sự vĩnh phúc cùng Chúa. Nhưng Chúa ơi, nếu Ngài đã lên kế hoạch để con làm nhiều hơn tại đây trên trái đất này, con không chỉ cần và muốn Ngài chữa lành thể xác con, Chúa ôi, mà còn cầu xin Ngài làm sạch sâu, và kiện toàn đổi mới toàn tâm toàn diện con. Bởi vì tất cả những gì của con là của Ngài. Xin Chúa thử nghiệm này để thêm sức cho con từ người có đức tin “nếu-thì” thành một đức tin “không nề hà điều gì”. Và dù thế nào, con chọn tôn vinh Ngài và dâng vinh hiển cho Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen”. Dịch: NTKA Nguồn: Crosswalk.com Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like