Home Tôi Viết Bài Thơ: Chúa Vĩ Đại Hơn…

Bài Thơ: Chúa Vĩ Đại Hơn…

by Thanh Hữu
30 đọc

“Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha“. (Giăng 10:29)

Bạn từng thất bại chua cay,
Nghĩ rằng tội lỗi mạnh thay trong đời.
Nhưng ơn cứu rỗi tuyệt vời, 
Giê-xu tha thứ phục hồi mạnh hơn.

Bạn từng bịnh hoạn cô đơn,
Khổ đau tủi hận oán hờn dâng cao. 
Nghĩ rằng bịnh tật lớn lao,
Quyền năng chữa bịnh Chúa cao hơn nhiều.

Thấy đời ghen ghét bao nhiêu,
Ganh tương thù hận như diều gió bay.
Tình yêu của Chúa phô bày,
Cao hơn tinh tú, sao mai sáng ngời.

Chiến tranh, tội ác nhiều nơi,
Ma quỉ dối gạt cho đời khôn ngoan.
Sa-tan phá rối trần gian,
Uy quyền Thiên Chúa dẹp tan quỉ thần.

Địa ngục sâu đến mấy tầng?
Tình yêu Cứu Chúa vạn lần sâu hơn. 
Nâng ta lên chốn phước ân,
Cùng với Thiên Chúa hưởng phần vĩnh sinh.

Sự chết thống trị hành tinh?
Gieo mầm hư hoại tâm linh, xác hồn.
Giê-xu độc nhất càn khôn,
Sống lại vinh hiển thượng tôn đất trời.

Lòng thương xót Chúa khuyên mời,
Bạn tôi hãy đến tìm nơi an bình.
Để được tha thứ tội tình,
Để nhận sự sống quang vinh đời đời.

Quyết tâm nắm chặt Ngôi Lời,
Quyết không sợ hãi bồi hồi khiếp kinh.
Quyền năng trong Chúa Thánh Linh,
Vượt trên, đắc thắng, hiển vinh Danh Ngài.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like