Home Dưỡng Linh Vai Trò Của Bạn Trong Chúa

Vai Trò Của Bạn Trong Chúa

by Above Inspiration
30 đọc

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:6-7 BHĐ).

Trong Vương quốc của Chúa, mỗi Cơ đốc nhân đều có vai trò khác nhau. Một số người giống như Phao-lô, phục vụ trong các công tác ở “tiền tuyến”. Một số người gieo hạt giống Phúc Âm vào trong “mảnh đất cuộc đời” của nhiều người khác. Một số người tưới nước cho những hạt giống này nảy mầm và lớn lên thông qua sự khích lệ hoặc hỗ trợ cho các công việc đang được thực hiện. Cũng có những người khác được kêu gọi làm công tác ở “hậu phương”, là những nơi ít được chú ý.

Trong quá trình này, khi tất cả mọi công đoạn phối hợp với nhau sẽ tạo ra một mùa gặt. Khi hạt giống phát triển tốt nhất thì nhiều cuộc đời được thay đổi. Mỗi phần của quá trình này đều quan trọng như nhau. Chúa biết rằng mùa gặt không thể bội thu trừ khi mỗi người cam kết và thực hiện công việc mà họ đã được kêu gọi một cách trọn vẹn.

Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người sẽ được nhận phần thưởng tùy theo công việc của mình (câu 8). Nếu chúng ta là những quản gia tốt và hoàn thành các nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng thật xứng đáng.

Hôm nay, xin Chúa chỉ cho bạn thấy rõ vai trò của bạn trong Vương quốc của Ngài. Bạn có thể có một công tác gieo những hạt giống từ nguồn lực Chúa đã ban cho bạn. Bạn có thể được kêu gọi để trở thành một chiến binh cầu nguyện hoặc một giáo viên, hoặc là Ngài có thể muốn bạn tập trung vào vai trò của bạn trong gia đình.

Hãy nhớ rằng Chúa đã ban cho bạn thời gian, tài năng và của cải, cùng với những cơ hội sử dụng các ân tứ này vì sự vinh hiển của Ngài. Nhưng bạn cũng cần phải đưa ra sự lựa chọn. Bạn có thể làm việc vì những điều tạm thời của thế gian này, hoặc đầu tư nguồn lực của bạn vào Vương quốc của Chúa.

Hãy luôn nhớ rằng bạn chỉ có thể gặt những gì bạn gieo. Và đừng quên rằng bạn đã được ban phước để trở thành một phước hạnh.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, con xin dâng trọn thời gian, tài năng và kho báu của con cho Ngài. Xin Ngài chỉ cho con thấy rõ vai trò của con trong Vương quốc của Ngài. Và xin Ngài sử dụng con để đem đến ảnh hưởng tích cực trên nhiều cuộc đời. Con yêu Ngài! Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Dịch: Agnes Le

Nguồn: Inspiration.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like