Home Dưỡng Linh Chúa Xức Dầu Cho Bạn Khi Chọn Bạn Cho Công Tác Ngài

Chúa Xức Dầu Cho Bạn Khi Chọn Bạn Cho Công Tác Ngài

by Rick Warren
30 đọc

“Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.”I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 (BTT)

Chúa không bao giờ yêu cầu bạn thực hiện một việc mà không chu cấp cho bạn những điều cần thiết cho việc đó. Được Chúa xức dầu là dấu hiệu Chúa trang bị để bạn hoàn thành công việc mà Ngài giao. Khi Chúa trao cho bạn một công việc, kế hoạch, hay một chiến lược, Ngài sẽ thêm sức cho bạn.

Giống như một chiếc đèn không thể sáng cho tới khi được cắm điện, đèn của bạn không thể sáng khi chưa được tiếp xúc với nguồn điện. Bạn không thể hoàn thành mục tiêu bạn được tạo dựng để thực hiện trong lúc bạn đang không nương nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 15:5 (BTT) rằng: “Vì ngoài  ta, các ngươi chẳng làm chi được.”

Nếu bạn muốn quyền năng của Chúa tuôn tràn qua đời sống bạn, bạn cần hiểu được xức dầu nghĩa là gì và ghi nhớ một số điều như sau:

1. Khi Chúa Yêu Cầu Bạn Làm Điều Gì, Bạn Có Thể Tin Vào Sự Xức Dầu Của Ngài.

Sứ mệnh mà Đức Chúa Giê-xu giao cho các môn đồ là việc có vẻ bất khả thi. Làm sao họ có thể đem Phúc Âm rao khắp thế giới được? Nhưng nhờ quyền năng của Chúa mà mọi sự được trọn. Chúa thường sẽ cho bạn một nhiệm vụ trông có vể bất khả thi, nhưng Ngài sẽ thực hiện điều đó vì: “Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.” – I Tê-sa-lô-ni-ca 5:24 (BTT)

2. Sự Xức Dầu Của Chúa Khiến Cho Mọi Nhiệm Vụ Trở Nên Dễ Dàng Hơn.

Tài lực của bạn có thể bị giới hạn. Năng lượng của bạn có giới hạn. Tri thức của bạn có giới hạn. Sự khôn ngoan, tài năng của bạn đều có giới hạn. Nhưng Chúa thì không, Ngài là Đấng giàu có về tất cả mọi sự. Bởi sự xức dầu của Chúa mà bạn có thể dễ dàng xoay sở nhiều thứ hơn và bước đi xa hơn.

Ê-phê-sô 3:16 (BTT) có chép: “Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng.”

3. Sự Xức Dầu Của Chúa Biến Điều Bất Khả Thi Thành Khả Thi.

Trong công việc, hôn nhân, sức khỏe và các mối quan hệ khác, bạn sẽ dễ phải đối mặt với những thử thách nan giải. Đức Chúa Trời là người Cha có thẩm quyền. Ngài có thể giải quyết bất kì vấn đề nào bạn trao dâng cho Chúa. Chẳng một điều gì nằm ngoài khả năng và sự giàu có của Ngài.

Trong  Lu-ca 18:27 (BHĐ), Đức Chúa Giê-xu phán rằng : “Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được.”

4. Chúa Xức Dầu Cho Cuộc Đời Bạn Để Ban Phước Cho Người Khác.

Đức Chúa Giê-xu đến để an ủi kẻ ưu phiền, buồn khổ, những người là nô lệ của thói quen, những người không biết làm sao để thoát nợ, và những người đang mù quáng. Ngài cũng xức dầu bạn để an ủi người khác.

“Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.” Công vụ 10:38 (BHĐ)

5. Đối Mặt Với Mọi Thử Thách, Bạn Cần Năng Quyền Mới Từ Chúa

Sự xức dầu bởi Đức Thánh Linh cần được làm mới mỗi ngày. Bạn không thể giải quyết vấn đề ngày hôm nay bằng sự xức dầu của ngày hôm qua được. Bạn càng không thê giải quyết được vấn đề bạn phải đối mặt ngày hôm sau, tuần tới và năm sau bằng sự xức dầu của ngày hôm qua. Hãy luôn gần Chúa để Ngài liên tục làm đầy tràn bạn bằng ân điển, tình yêu và năng lực. Hãy cầu xin Chúa lại xức dầu cho bạn. Trong Gia-cơ 4:2 (BTT) có chép: “Anh em chẳng được chi, vì không cầu xin.”

Nếu bạn tin rằng Chúa muốn ban phước cho cuộc đời bạn, thì bạn sẽ cầu xin điều gì? Bạn có cố gắng hoàn thành công việc bạn có bằng sức mạnh của bạn hay sức mạnh của Chúa? Sự khác biệt là gì? Bạn nhận thấy Chúa xức dầu bạn bằng những cách nào để trang bị cho bạn những gì bạn cần trong mục vụ Ngài giao phó cho bạn?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng thành tín đã kêu gọi con trong việc lành của Chúa. Chúa đã đến cứu con, an ủi con và giờ đây Ngài xức dầu cho con để con có thể đem sự an ủi và rao giảng món quà cứu chuộc cho những người khác nữa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự yếu đuối con vì lắm lúc con nghi ngờ và thiếu mạnh dạn. Con không cảm thấy bản thân con có đủ năng lực và tài lực. Con quên mất rằng khi con được Chúa chọn thì Ngài sẽ là Đấng thành tín làm trọn mọi điều trong con. Con quên rằng Chúa của con là Chúa giàu có sẽ chu cấp cho con mọi điều con cần. Xin Chúa tiếp tục làm mới sự xức dầu trên con và làm đầy tràn trong con ân điển, tình yêu và năng lực Ngài. Con xin dâng chính mình con lên để Ngài sử dụng theo ý muốn tốt lành của Chúa.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like