Home Tôi Viết Bài Thơ: Không Bao Giờ Bị Xiềng Xích

Bài Thơ: Không Bao Giờ Bị Xiềng Xích

by Thanh Hữu
30 đọc

“Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích.” (II Ti-mô-thê 2:9)

Ai dám cản hỏa diệm sơn phun lửa?
Ai dám ngăn sức mạnh của sóng thần?
Ai chặn đường sông nước thủy triều dâng?
Ai đối kháng cơn cuồng phong bão tố?

“Đạo” kết tụ thành nhân sinh bé nhỏ, 
Đã vào đời để cứu vớt tội nhân.
Để triển khai ơn cứu rỗi thiên tầng,
Để bày tỏ Chúa quyền năng vĩ đại.

Uy quyền Chúa mạnh hơn ngàn núi lửa, 
Hơn sóng thần, hơn bão tố triều dâng .
Thắng Sa-tan, thắng sự chết mộ phần, 
Sống vinh hiển cầm toàn quyền vũ trụ.

Ta tin Chúa, nhận linh năng hội tụ,
Đang vận hành trong thân thể hồn linh.
Để triển khai năng lực Chúa siêu hình,
Để công bố: “Đạo” năng quyền cứu rỗi.

Không uy lực trần gian nào cản lối,
Không đế quyền địch nổi với Linh năng.
Ta bước đi trên “Lời” sống vĩnh hằng,
Chân đạp rắn, bọ cạp tràn trên đất.

Ta công bố Lời quyền năng lẽ thật,
Như sấm truyền, như lửa cháy diệm sơn.
Trong linh ân, vượt tầm mức cao hơn,
Để bày tỏ bao quyền năng phép lạ.

Đạo cứu rỗi có quyền uy cao cả,
Bẻ xích xiềng, đánh ngã các đế vương.
Rẽ biển sâu thành xa lộ dẫn đường 
Đem dân Chúa trở về vùng đất hứa.

Ta đứng trên “Vầng Đá” bao thời đại, 
Không ngại ngùng, không sợ hãi buồn lo.
Ta núp trong nguồn ân điển khôn dò,
Luôn mãn nguyện vang lời ca cảm tạ.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like