Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 8: Chào Đón Ánh Bình Minh

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 8: Chào Đón Ánh Bình Minh

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 4:12-17

12Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. 13Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa-phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, 14để cho ứng-nghiệm lời đấng tiên-tri Ê-sai đã nói rằng:
15Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li,
Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh,
Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại…,
16Dân ấy ngồi chỗ tối-tăm,
Đã thấy ánh sáng lớn;
Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết,
Thì ánh sáng đã mọc lên.
17Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng-dạy rằng: Các ngươi hãy ăn-năn, vì nước thiên-đàng đã đến gần.

Lời ngỏ: Cảm tạ Chúa! Ánh sáng bình minh đã xuất hiện trên bầu trời, sự sáng lớn đã xé toang màn đêm tăm tối kéo dài để đem lại sự sống mới cho muôn vật trên thế gian này. Thế nhưng, đó không phải ánh sáng của mặt trời trong thái dương hệ, mà Đức Chúa Giê-xu chính là Sự sáng Lớn cho toàn thế giới. Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của nhân loại nên sự xuất hiện của Ngài sẽ khởi đầu cho công cuộc cứu rỗi được tiến hành cách tốt lành!

Sau nhiều nghìn năm lịch sử nhân loại, lời tiên tri xuất hiện Đấng Cứu Thế vốn là Đức Chúa Trời sẽ làm Con người bằng da bằng thịt qua sự Giáng sinh vào đời và Ngài sẽ xuất hiện để làm ứng nghiệm vô số lời dự ngôn về Ngài với rất nhiều cách, được trình bày nhiều lần qua các tiên tri, các tôi con Chúa thông qua những biểu tượng, hình bóng, những điển tích phong phú khác nhau được bày tỏ trong Kinh thánh Cựu Ước. Ngài đã giáng sinh trên đất theo cách thức vô cùng độc đáo mà chưa từng có vĩ nhân nào có; và Ngài chính thức chuẩn bị xuất hiện với phương cách mà chưa từng có vĩ nhân nào theo kịp.
Vừa sau khi người tiền khu, là người chuẩn bị chức vụ cho Ngài, là Giăng Báp-tít nhân cớ đã công khai lên tiếng phản đối vua Hê-rốt làm việc bất công bất nghĩa khi lấy vợ của em trai làm vợ mình mà bị vua bắt bỏ tù thì Đức Chúa Giê-xu cũng chính thức công khai để bước vào chức vụ của Đấng Cứu Thế. Ngài khởi đầu chức vụ tại khu vực thành Ca-bê-na-um gần mé biển hồ Ga-li-lê, nơi giáp ganh giữa xứ Sa-bu-lôn và xứ Nép-ta-li thuộc Palestin. Tại sao Ngài lại xuất hiện đầu tiên trong chức vụ tại nơi đây? Bởi vì, trước nhất là để ứng nghiệm lời tiên tri về nơi xuất hiện của Ngài tại Ca-bê-na-um, giống như Ngài phải Giáng sinh tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê trong khi cha mẹ Ngài đang sống và cư ngụ tại Na-xa-rét. Thứ hai là bởi vì nơi đây trong thời bấy giờ bị gọi là nơi tối tăm về mặt thuộc linh hơn hết, và nơi đó là ranh giới giữa tuyển dân và dân ngoại nên sự tối tăm chiếm ngự trong nhiều phương diện. Quan trọng hơn hết là Ánh sáng bình minh cần phải bắt đầu xuất hiện tại nơi tối tăm nhất của thế gian với tiếng nổ vang để mở màn cho công cuộc Khai sáng thuộc linh.
Sự xuất hiện của Đức Chúa Giê-xu với cương vị là Đấng Christ hay Đấng Cứu Thế sẽ làm ứng nghiệm nội dung của lời tiên tri Ê-sai đã dự ngôn cách đó hơn 600 năm trước mà rằng: “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên.” Sự xuất hiện công khai của Đức Chúa Giê-xu tại nơi tối tăm nhất, ảm đạm nhất về thuộc linh của thế gian đã chứng tỏ rằng Ngài chính là Đấng rất quan tâm và để ý đến nhu cầu thuộc linh của cả nhân loại nói chung, và khởi đầu với những con người khao khát sự giải cứu và mong đợi được khai sáng hơn hết cách cá nhân từng người nói riêng. Không phải vì Ngài là Vua mà chỉ quan tâm và thích giao thiệp với những con người đang có đầy quyền uy của vua quan, hay địa vị cao trọng của giới quý tộc tại nơi kinh thành nguy nga tráng lệ. Trái lại, bởi Ngài là Vua trên muôn vua và cũng là Đấng chăn tốt lành nên Ngài đã thật sự quan tâm và tìm kiếm những con chiên đang lạc đường, những con dân Chúa đang trong cảnh tuyệt vọng cần sự vùa giúp chân thành để dẫn về ràng chiên, để đưa về nhà Cha và chăm sóc khiến cho được bình an.
Ánh sáng cứu rỗi xuất phát ra từ chính Chúa Giê-xu đã chiếu rọi vào từng góc phố, từng con đường ngõ hẹp để giải cứu những con người đang lầm đường, lạc lối phải sống trong tối tăm nay được ánh sáng ấy dẫn đường mà được giải cứu. Ánh sáng chân quyền năng của chính Đức Chúa Giê-xu đã chiếu rọi vào từng mảnh đời đau khổ, tuyệt vọng, bất an để mang đến chân lý, tự do, an bình trong sự ngự trị của chính mình Ngài.
Đức Chúa Giê-xu là Sự sáng lớn từ Đức Chúa Trời đã chiếu rọi vào cả thế giới này. Ánh sáng ấy đã chiếu ánh sáng bình minh với thông điệp bình an mà rằng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì Nước Thiên đàng đã đến gần.”  Ngài đã đến để chính thức bắt đầu cho Thiên đàng được mở ra trên đất cho người đón nhận ánh sáng cứu rỗi bởi đức tin qua sự ăn năn và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Giê-xu là Sự sáng thật.

Lời kết: Cảm tạ Chúa! Ngày đầu năm 2019 Chúa đã ban cho Cộng đồng người Việt chúng ta Ánh bình minh với Sự sáng của chính Đức Chúa Giê-xu là Sự sáng cho muôn dân nói chung và dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng! Nguyện xin Chúa cho trọn năm 2019 với khởi sắc của Ánh bình minh và mỗi ngày được Khai sáng tâm linh cho từng con dân Chúa; cho đến khi được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa trong sự dẫn dắt đầy ơn của Đức Thánh Linh.

Cầu nguyện: 
Lạy Thiên Phụ từ ái của chúng con! Cảm tạ Cha đã ban Đức Chúa Giê-xu cho chúng con để khai sáng tâm linh hầu cho linh hồn chúng con được giải phóng khỏi bóng tối mà mạnh dạn ra mắt Chúa để chiêm ngưỡng Ngài với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nguyện xin Chúa chiếu sáng ánh sáng mặt Ngài và làm ơn cho chúng con. Amen.

Ảnh: Faithful

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like