Home Dưỡng Linh Thánh Thi 5:11-12: Niềm Vui Trong Chúa

Thánh Thi 5:11-12: Niềm Vui Trong Chúa

by Ân Điển
30 đọc

Thánh Thi 5:11-12

11 Nhưng ai để lòng tin cậy Ngài sẽ được vui mừng;
Họ sẽ hoan ca mãi mãi,
Vì Ngài bảo vệ những người ấy,
Ðể ai yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài.
12 Vì Chúa ôi, chính Ngài sẽ ban phước cho người ngay lành;
Ngài sẽ lấy ơn huệ Ngài che chở người ấy như thuẫn khiên.

Đa-vít viết 2 câu thơ nầy để kết thúc bài thơ cũng là bài hát, bài cầu nguyện buổi sáng ông dâng lên Chúa. Trong nỗi bức xúc của mình trước những kẻ làm ác, dối trá, khát máu, gian hùng (5:5-6); con người môi miếng không chân thật, tấm lòng hư hoại… (câu 7), Đa-vít đã cầu xin Chúa trừng trị những kẻ thù đó, làm cho họ ngã trong mưu chước của họ và đuổi họ đi vì họ phạm nhiều tội ác và đã phản nghịch cùng Ngài.

Cuộc đời nầy dẫu thật ngắn ngủi, nhưng cũng đủ dài để chúng ta kinh nghiệm sự báo trả và sự hân thưởng của Chúa với những việc con người làm. Người gieo điều bất nghĩa sẽ không thể gặt lấy điều lành, vì ai gieo giống chi sẽ gặt lại giống ấy (Ga-la-ti 6:7) và chúng ta sẽ được báo đáp tùy theo việc tay mình đã làm (Châm. 12:14). Chúa báo trả công bình để người ta kính sợ danh Ngài.

Ngược lại, những ai để lòng tin cậy nơi Chúa sẽ được vui mừng, họ sẽ hoan ca mãi mãi vì Chúa sẽ bảo vệ họ. Bạn có phải là người đứng về phía của Đa-vít, phía của những người chọn tin cậy Chúa – tin nơi công lý của Ngài, tin nơi sự báo trả công bình của Ngài trong hành động của mình không? Nếu quả thật bạn đang mong đợi sự đáp lời thành tín của Chúa, Đấng bênh vực người công chính, thì sự đáp lời của Chúa dành cho Đa-vít, khiến những kẻ thù muốn hãm hại vua phải bại trận và bị tiêu diệt là một bằng chứng cho những điều Chúa sẽ làm cho hoàn cảnh của bạn. Để những người yêu mến danh Ngài – danh cứu rỗi, danh uy quyền, danh trên hết mọi danh (Phi-líp 2:9) – sẽ được vui thỏa trong Ngài.

Hai câu Kinh Thánh nầy dùng chữ vui mừng, hoan ca, vui thỏa để diễn tả phước hạnh của một người được ở trong sự bảo vệ của Chúa. Là những người đã được Chúa Giê-xu mua chuộc bằng huyết Ngài, chúng ta biết rằng mình đang ở trong sự yêu thương và bảo vệ của Chúa, Đấng chăn dắt chúng ta như một người chăn nhân từ (Thánh Thi 23:1; Giăng 10:14). Bạn có vui mừng vì niềm vui được Chúa cứu rỗi không? Bạn có hoan ca mãi mãi không mỗi khi nhớ lại rằng nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu mà giờ nầy bạn được thoát khỏi xích xiềng của tối tăm và tội lỗi? Bạn có vui thỏa không khi biết chẳng những Chúa ban cho bạn bình an trong thế gian nầy mà còn cho bạn sự bảo đảm về cuộc sống vĩnh hằng với Ngài? Thật Chúa đã ban ân huệ của Ngài như thuẫn khiên che chở cuộc đời của bạn, của tôi. Chẳng phải chỉ trong hiện tại mà còn cho đến khi chúng ta bước vào thiên cung sống đời đời trong hoan ca mãi mãi.

Đó là nỗi hân hoan của một kẻ tử tội nhận được thư ân xá để được sống. Đó là sự sung sướng của một kẻ bị xích xiềng trói buộc giờ được tự do – dứt bỏ được xích xiềng của tội lỗi, những trói buộc của thói quen tội lỗi, của mê tín dị đoan, của lòng tham muốn bất tận, của cái tôi ích kỷ xấu xa. Những anh chị em đã từng đớn đau vật vã với cái chết trắng của ma túy, rồi sau đó được sự giải cứu của Chúa chính là những người hiểu thật nhiều về niềm vui cứu rỗi nầy.

Sự hân thưởng của Chúa khiến lòng chúng ta được khích lệ để tiếp tục bước đi trong sự công nghĩa của Ngài. Rằng một ngày kia tất cả những sự gian ác sẽ bị tiêu diệt, và những ai sống ngay lành, trung tín sẽ được đứng trong sự hiện diện của Chúa. Rằng một ngày kia, Chúa sẽ lau ráo hết nước mắt, chấm dứt hành trình lao nhọc anh chị em và tôi sẽ hoan ca mãi mãi tại trong nhà Ngài (Khải. 7:10-12,17; 21:4; 22:3).

Cảm ơn viễn ảnh có tính tiên tri mà vua Đa-vít đã viết lên trong những câu thơ ngắn ngủi. Nguyện xin Chúa Thánh Linh cho anh, cho chị, cho em nhìn cuộc sống nầy trong mừng vui và hy vọng. Phao-lô dạy anh chị em tín hữu ở Phi-líp hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn (Phi. 4:4), và anh chị em ở Tê-sa-lô-ni-ca hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi (1 Tê. 5:16-17). Còn Gia-cơ khuyên chúng ta hãy xem sự thử thách trăm bề xảy đến như là sự vui mừng trọn vẹn (Gia-cơ 1:2). Chúng ta chỉ có thể vui mừng trong những hoàn cảnh nghiệt ngã một cách nghịch lý như vậy khi có được viễn ảnh tương lai đầy hy vọng của Thánh Thi 5:11-12.

Lời cầu nguyện cho hôm nay

Lạy Chúa dấu yêu, xin đầy lòng con bằng niềm vui cứu rỗi trong Ngài. Xin cho con có thể cất tiếng hoan ca. Xin cho con luôn biết ơn Cha vì đang được ở trong sự che chở, bảo vệ của Ngài. Amen

Ân Điển

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like