Home Tôi Viết Bài Thơ: Hãy Ngước Mắt Nhìn Lên

Bài Thơ: Hãy Ngước Mắt Nhìn Lên

by Thanh Hữu
30 đọc

“Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: ‘Hãy ngước mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời.'”(Sáng thế ký 13:14-15)

Chúa cho ta có mắt nhìn,
Để thấy cảnh vật quanh mình đẹp thay.
Núi sông, rừng biển, mây bay,
Trời sao, thiên thể, chuyển xoay không ngừng.

Mắt ta có lúc lạnh lùng,
Nhìn đời tiêu cực, muôn trùng khó khăn.
Quên đi lời Chúa vĩnh hằng,
Quên nhìn vào Đấng quyền năng đời đời.

Áp-ram tin Đức Chúa Trời, 
Nhìn lên tinh tú sáng ngời không gian.
Tin nhận lời hứa Chúa ban, 
Hậu tự đông đúc sao ngàn trời cao.

Quyết tin tình Chúa lớn lao, 
Ngước nhìn bốn hướng nhận bao phước lành. 
Thấy là chiếm hữu cho mình, 
Đất đai màu mỡ, phồn vinh ngàn đời.

Mắt ta nhìn xuống nhiều nơi,
Vui, buồn, tủi hận cuộc đời trần gian.
Góp thu quyền lực giàu sang,
Để rồi bỏ lại, sang ngang cuộc trần.

Trong quyền năng với hồng ân,
Chúa khuyên ta lấy mắt trần “nhìn lên”.
Để thấy phước hạnh từ trên, 
Chúa đổ tràn xuống ở bên cuộc đời.

Thấy lời Chúa hứa tuyệt vời, 
Thấy hy vọng mới sáng ngời tương lai
Thấy được mục đích lâu dài
Thấy bao khải tượng triễn khai linh quyền.

Thấy chương trình Chúa uyên nguyên,
Cao sâu, huyền nhiệm, thiêng liêng tuyệt trần. 
Đưa tay chúc tạ hồng ân, 
Ngợi khen, tôn quí, Thần Nhân muôn đời .

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2019

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like